X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 75
Międzynarodowe spotkanie historyków po raz czwarty w Nowym Targu

Od najbliższego piątku 20 kwietnia 2018 r. Nowy Targ będzie gościł badaczy dziejów Europy środków-wschodniej, a to za sprawą orgaznizowanej przez Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego i Polskie Towarzystwo Historyczne Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Koniec starego porządku początek nowej Europy. 1848-1918-1838-1968 w Europie środkowo-wschodniej”.


Będzie to kolejna, czwarta już edycja zapoczątkowanego w 2015 r. cyklu spotkań młodych badaczy z państw Europy środkowo-wschodniej, których nierozerwalnie łączy wspólna historia.

Podobnie jak we wcześniejszych sesjach, jakie odbyły się w Stolicy Podhala, a przypomnijmy były to: „Stosunki polsko-słowacko-węgierskie na przestrzeni dziejów” (2015), „Od Zjazdu w Wyszehrdzie do Grupy Wyszehradzkiej kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej” (2016) „Poznać i zrozumieć. Czesi, Polacy, Słowacy, Węgrzy w Europie środkowej” (2017), także w tegorocznej odsłonie będą uczestniczyć badacze z ośrodków naukowych z Polski, Słowacji, Węgier i Ukrain. O randze tego przedsięwzięcia świadczy fakt, iż po raz kolejny honorowy patronat objęli wspólnie: Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego oraz dr hab. Adrienne Körmendy Konsul Generalny Węgier w Krakowie.

W ostatnim okresie coraz więcej uwagi poświęca się znaczeniu stosunków międzynarodowych, w tym roli Państw Grupy Wyszehradzkiej z ich najbliższymi sąsiadami: Ukrainą, Niemcami, Rosją czy państwami bałkańskimi, co ma odzwierciedlenie w aktualnej sytuacji geopolitycznej. W duchu idei współpracy międzynarodowej jaka obecnie ma miejsce w Europie, ale także wobec wyzwań jakie przed nimi stoją, zrodził się pomysł organizowania konferencji naukowej, która pozwalają przybliżyć doniosłą i znaczącą rolę blisko sąsiedzkich kontaktów pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami na przestrzeni wieków tudzież wyzwań na najbliższą przyszłość. Z uwagi na przypadającą w roku bieżącym 100-tną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, ale także zakończenia I wojny światowej i powstaniem w jej wyniku w Europie środkowo-wschodniej na gruzach Cesarstwa Austro-Węgierskiego nowych państw narodowych, w tym m.in. Czechosłowacji, Polski, Węgier, Rumuni, ta problematyka będzie wiodącą w zaplanowanych sesjach.Referaty dotyczyć będą także problematyki ważnych z punktu widzenia wzajemnych relacji wydarzeń historycznych, a których kolejne okrągłe rocznie obchodzić będziemy w roku 2018 r. a mianowicie Wiosny Ludów, kryzysu w Europie poprzedzającego wybuch II wojny światowej czy też wydarzeń w Czechosłowacji w 1968 r.

Podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych również tegoroczna sesja będzie zatem okazją do spotkania i debaty młodych adeptów rozpoczynających karierę naukową jak i utytułowanych badaczy, którzy w międzynarodowym gronie podzielą się swoim doświadczeniami oraz zaprezentują wyniki najnowszych ustaleń badawczych. Sesja będzie miała charakter otwarty dlatego każdy zainteresowany dziejami naszego regionu będzie mógł wziąć udział w wykładach i oczywiście w dyskusji. Już dziś serdecznie zapraszam. Poniżej zamieszczamy szczegółowy program sesji.


PROGRAM

20 IV 2018 r. (piątek)

17.00 Prezentacja książki Andrása Horyego, „Martwa placówka”. Wspomnienia i korespondencja posła Królestwa Węgier w Warszawie 1935–1939 oraz Gyula Csics, Węgierska rewolucja 1956. Pamiętnik dwunastolatka. W dyskusji wokół publikacji wezmą udział: dr János Tischler Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, Pan Ambasador Ákos Engelmayer (1990-1995), oraz dr Wojciech Frazik Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie.

21 IV 2018 (SOBOTA)

10.00 Uroczyste otwarcie konferencji naukowej.

Wykład inauguracyjny

10.10 dr hab. Adrienne Körmendy Konsul Generalny Węgier w Krakowie

PANEL I

11.00 dr hab. Anna Pachowicz (PWSZ w Tarnowie), Wspólna historia państw Europy Środkowo-Wschodniej na łamach „Gazety Tarnowskiej” pod koniec 1848 r.

11.20 dr Lucia Šteflová (Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove), Revolučný rok 1848 v dobových dokumentoch evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku

11.40 mgr Andrzej Chowaniec (Uniwersytet Jagielloński), Wiosna Ludów w Galicji w kontekście ukraińskiego odrodzenia i ruchu narodowego próba charakterystyki

PANEL II

12.30 mgr Maciej Tadeusz Mańkowski (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego), Koniec I wojny światowej i „rewolucja astrów” na Węgrzech w opinii łódzkiej prasy regionalnej

12.50 mgr Halina Kumur (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie / PTH o. Nowy Targ), Spod monarszego berła pod skrzydła wolności. Kształtowanie się tożsamości narodu węgierskiego do 1918 roku

13.10 mgr István Balázs (Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie), Reakcje na Węgrzech na odrodzenie Polski w świetle prasy

PANEL III

15.00 mgr Łukasz Wiater (Towarzystwo Przyjaciół Orawy im. ks. Ferdynanda Machaya), Orawscy twórcy Niepodległej. Orawianie odznaczeni Krzyżami i Medalami Niepodległości

15.20 Robert Kowalski (Muzeum Podhalańskie, Nowy Targ), Kpt. obs. Stefan Esztel (1895-1923) – Węgier z urodzenia Polak z wyboru – bohater dwóch narodów

15.40 PhDr., Róbert Arpáš Ph.D. (Katedra histórie FF UKF Nitra / Historický ústav SAV Bratislava), Zo štátneho národa národom štátotvorným. (Od požiadavky autonómie k vyhláseniu Slovenského štátu)

16.00 mgr Łukasz Grzesiczak (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), „My tylko wykonywaliśmy rozkazy”, czyli jak polscy żołnierz, uczestnicy operacji Dunaj, oceniają swój udział w inwazji na Czechosłowację w 1968 roku

PANEL IV

16.30 mgr Oksana Goncharuk (Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski), „Sposoby wywierania wpływu na kształtowania świadomości społeczeństwa przez władze komunistyczną oraz polskich pisarzy w Polsce czasów stalinizacji (1948-1956)16.50 mgr Erik Ondria (Inštitút Histórie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove), Riešenie cyperskej otázky v roku 1958 – Macmillanov plan

17.10 dr Kinga Alicja Kowalik ( Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), ANTICHARTA – artyści, intelektualiści i ludzie pracy w obronie socjalizmu i pokoju. Kampania władz czechosłowackich przeciwko obrońcom praw człowieka-sygnatariuszom Karty 77

17.30 dr Łukasz Lewkowicz (Wydział Politologii UMCS), Solidarność Polsko-Czechosłowacka jako przykład współpracy transgranicznej opozycji antykomunistycznej w Europie Środkowej

22 IV 2018 (NIEDZIELA)

10.00 Otwarcie drugiego dnia konferencji

PANEL V

10.00 mgr Natalia Gabryś-Klus (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Czy polityka tylko dla mężczyzn? Działalność społeczno-polityczna kobiet ze Śląska Cieszyńskiego na przełomie XIX i XX w.

10.20 mgr Wojciech Grajewski (Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie), Śląsk Cieszyński wobec akcji legionowej i zaangażowania zbrojnego po stronie Austro-Węgier w pierwszych miesiącach I wojny światowej (do kryzysu przysięgowego w Mszanie Dolnej we wrześniu 1914 roku i rozwiązania Sekcji Śląskiej NKN)

10.40 mgr Łukasz Chrobak (Muzeum-Zamek w Łańcucie), Konflikt polsko-czeski na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918-1921

PANEL VI

11.30 dr Luciána Hoptová (Inštitúcia, vysoká škola (afiliácia): Inštitút histórie FF PU v Prešove, SR) Bieloruská národná republika v kontexte vnútropolitického vývoja Bieloruska

11.50 mgr Dominik Tylka (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Europa Środkowo-Wschodnia. O szczególnym związku religii i polityki

12.10 mgr Lukáš Hedmeg (Inštitúcia, vysoká škola (afiliácia) Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove), Vplyv študentského spolku Detvan v Prahe na politickú profiláciu Milana Rastislava Štefánika

PANEL VII

12.50 mgr Paweł Kocańda (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski, Polskie Towarzystwo Historyczne, o. Nowy Targ), Archeologia w badaniach architektury przełomu XIX i XX wieku. Omówienie problematyki na przykładzie prac wykopaliskowych w Bieczu i Rzeszowie

13.10mgr Veronika Drábová (Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove), Židia na Šariši na konci dlhého 19. storočia

13.30 mgr Matúš Vojna (Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove), Z dejín michalovského pivovaru do roku 1948

14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji w Sali Reprezentacyjnej

Print Informacja z dnia 16-04-2018, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 1256 razy
Źródło: MOK więcej z tej kategorii (MOK)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE