RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 109
Zostaw 1% podatku w Małopolsce

Szanowni Państwo,

W Małopolsce funkcjonuje obecnie prawie 600 organizacji pożytku publicznego – wśród nich są zarówno te bardziej znane, firmowane twarzami osób publicznych lub nazwą prestiżowej instytucji, jak i te niewielkie, działające w mniejszych społecznościach i bez szerszego rozgłosu. Wszystkie stanowią nasz wspólny kapitał, działają bezinteresownie, pokazując jak sami możemy sobie pomagać, tutaj, w Małopolsce. Są obok nas, aktywne we wszystkich obszarach życia społecznego – bliskie i dostępne dla lokalnych społeczności, dla tych, którym pomagają.

Trudno wyliczyć wszystkie obszary, w których działają – od działalności charytatywnej, przez ochronę zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu, sport, po kulturę, naukę, bezpieczeństwo publiczne. Ważne byśmy dostrzegali ich często skromną, choć bliską obecność, pracę i zaangażowanie.

Pomóżmy im działać wśród nas, pomóżmy im pracować na rzecz innych, pomóżmy im pomagać w Małopolsce! To nasza decyzja czy nadal będą mogli wspierać nas swoją aktywną obecnością w regionie.

Organizacje pożytku publicznego czekają na nasze wsparcie, nie zawiedźmy ich!

Marek Sowa

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

MECHANIZM ODPISU 1% PODATKU

Możliwość przekazania 1% odpisu podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego to wyjątkowa szansa wsparcia organizacji działających na rzecz innych. 1% to kwota potrącana z podatku, który zostanie przekazany do Urzędu Skarbowego – nie jest zabierany podatnikom.

Organizacje Pożytku Publicznego [OPP] to stowarzyszenia i fundacje, zakładane przez aktywnych obywateli, w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, spełniające określone ustawowo wymogi. Są to podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, spełniające konkretne kryteria, tj. muszą bowiem prowadzić działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a także wyróżniać się transparentnością zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
 • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
 • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,
 • 1% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci – jeżeli samodzielnie złożą formularz PIT-37.

Jak dokonać odpisu 1% podatku?

 

  

Krok 1:

Wybierz organizację pożytku publicznego z listy OPP uprawnionych do otrzymywania 1%.

Krok 2:

Wpisz w rubryce Wniosek o przekazanie 1% należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego  OPP, na końcu formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT 28, PIT-38 numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w rubryce formularza PIT zatytułowanej Informacje uzupełniające może podać informacje określające sposób dysponowania przez organizację przekazanymi środkami – można wskazać konkretny cel.

Ważne informacje:

 • Elektroniczny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Zawiera nazwę, numer KRS oraz informacje o siedzibie OPP http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/
 • urząd skarbowy przekaże 1% na konto wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego w terminie od maja do lipca roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie podatkowe,
 • Na jednym formularzu PIT możesz wskazać tylko jedną organizację. Jeżeli rozliczasz się na większej liczbie formularzy PIT, to w każdym z nich możesz wskazać inną organizację,
 • 1% można przekazać składając zeznanie podatkowe w terminie,
 • 1% podatku dochodowego nie przekażą osoby, które rozlicza pracodawca.

 

Wykaz OPP - Małopolska

Wykaz organizacji pożytku publicznego z Nowego Targu uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012

Print Informacja z dnia 12-03-2013, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 2602 razy
Źródło: Reporter   więcej z tej kategorii (Reporter)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE