X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 216
„Śmieciowy” system - multum pytań
„Śmieciowy” system - multum pytań
Fot. Anna Szopińska
Rozmowa z insp. Dariuszem Jabconiem – szefem referatu ochrony środowiska w nowotarskim Urzędzie Miasta

- Nowy system gospodarowania odpadami wchodzi od 1 lipca, ale mieszkańcy muszą składać deklaracje do 15 marca. Wielu narzeka, że są problemy z ich wypełnieniem, a czas zbyt krótki.

- Rzeczywiście mamy tu codziennie „gorącą linię" – mnóstwo ludzi telefonujących i przychodzących z pytaniami. A czas jest krótki, bo Rada Miasta przesuwała podjęcie „śmieciowej" uchwały.


- Wciąż powtarzają się pytania o normatywną ilość odpadów „na głowę" mieszkańca i o częstotliwość wywozu, więc powtórzmy dla porządku...

- Za uchwalone kwoty – 8,5 zł przy zbiórce selektywnej oraz 11 zł przy dwóch frakcjach - firma wybrana w przetargu będzie odbierać 120 litrów odpadów miesięcznie. Jeśli ktoś selekcjonuje śmieci, to z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu, a jeśli nie selekcjonuje, to co dwa tygodnie.

- Ileś rodzin lub iluś właścicieli budynków będzie miało kłopot z dobraniem optymalnej ilości i wielkości pojemników do liczby mieszkańców. Jeśli np. w jednym budynku żyje 8 lokatorów...

- W takim przypadku sugeruję 3 pojemniki po 240 litrów, z tym, że jeden będzie zabierany dodatkowo jeszcze raz w miesiącu. I wychodzi 960 litrów, czyli po 120 „na głowę".

- A jeśli ktoś ogrzewa budynek gazem, ma też kompost, czyli zagospodarowuje bioodpady i wybrał zbiórkę selektywną, to musi mieć trzy kubły?

- Wystarczą dwa, ale paliwo rzeczywiście musi być ekologiczne, czyli olej lub gaz.

- Wypełniający deklaracje muszą określać ilość pojemników, ale nie wiedzą jeszcze, ile zapłacą za same kubły. Czy dostarczy je wybrana firma?

- Ustawodawca dopuścił możliwość, że mieszkańcy sami zaopatrują się w pojemniki i my taką formę przyjęliśmy. Ze względu na to, że wielu ludzi posiada już kubły – dzierżawione lub zakupione wcześniej. Reszta znormalizowane pojemniki – 60, 80 i 120 litrów – może nabyć w dużych marketach, w sklepach ogrodniczych, w centrali rolniczej „za torami".

- Jak się będą odbywały mycie i dezynfekcja kubłów?

- Na życzenie właściciela, za dodatkową odpłatnością. Na podwórkach robić tego nie można, bo są odcieki. Firma wożąca odpady powinna mieć w samochodzie czyste pojemniki na wymianę, gdyby ktoś zażyczył sobie mycia.

- Torby foliowe przynależą do odpadów suchych. Czy do pojemników na inne frakcje można wkładać kolejne porcje śmieci, bioodpadów, popiołu w „foliówkach", czy też nie wolno?

- Można wkładać w „foliówkach".

- Przez część roku do jednego kubła – na popiół zamiennie z bioodpadami – będą trafiać jednocześnie i zawartość popielników i bioodpady, czyli resztki gnilne, również takie jak kości, skóry, wnętrzności. Mają się mieszać z popiołem?

- Na razie koniecznością jest mieszanie bioodpadów z popiołem. Jeszcze nie jesteśmy na etapie prawdziwej selekcji, bo wtedy każde gospodarstwo domowe musiałoby mięć pięć kubłów, a jeden właściwie w formie komory fermentacyjnej. To oczywiście zwiększyłoby odpłatność „na mieszkańca", a my musimy się poruszać w granicach „akceptowalności społecznej".

- Czy istnieje jakaś logika, która pomoże mieszkańcom zapamiętać, co ma zawierać pojemnik z daną frakcją? Bo raczej trudno się domyślić, czemu do pojemnika na odpady „suche" można wrzucać opakowania metalowe, a nie można metalowych nakrętek...

- Bo metal na nakrętce, np. wieczku ze słoika, oblany jest gumą i folią. A chodzi o to, żeby we frakcji suchej bznalazł się czysty metal.

- Folia, często z resztkami płynów – mleka, śmietany, soku – wyściela też pudełka typu „tetrapak", tymczasem idą do frakcji suchej...

- Bo „tetrapak" to materiał do przerobu. Np. Słowacy robią z niego ścianki wygłuszające.

- Materiałem jeszcze zdatnym do użycia – np. na czyściwo – jest stara odzież. A idzie do frakcji mokrej, razem z pieluchami. Po zmieszaniu z ich zawartością nie będzie się już raczej nadawać do niczego...

- Z kolei to wszystko idzie na młyny i wykorzystywane jest jako paliwo alternatywne, co przy zastosowaniu filtrów w spalarniach nie jest tak uciążliwe dla środowiska, jak spalanie pieluch w domowych paleniskach. A do tej pory była to częsta praktyka.

- Czy z tytułu posiadania kompostu będą jakieś ulgi? Bo jeśli nie, to wielu ludzi pyta, po co ma podawać jego parametry.

- Parametry kompostu potrzebne są do wyliczeń – ustawodawca to narzucił. Kompostowniki zresztą też trzeba utrzymywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

- Co będzie, jeśli właściciel budynku nie ujawni prawdziwej liczby mieszkańców, a np. wynajmuje pokoje studentom i powstaje tam duża ilość odpadów?

- Będą kontrole i będzie weryfikacja danych zawartych w deklaracjach.


Wzory deklaracji:

druk OK-A - wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

druk OK-B - wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte

 

Do zamieszczonego powyżej wywiadu przewodniczący komisji komunalnej Rady Miasta, Andrzej Rajski, nadesłał swoją uwagę-wyjaśnienie, dotyczącą zbyt krótkiego terminu składania deklaracji. Oto jej treść:

Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł pt „Śmieciowy system – multum pytań", który ukazał się na oficjalnej stronie internetowej Miasta Nowy Targ jako przedruk ze strony Region Podhale, zdumiało mnie natomiast stwierdzenie, że problemy wynikają z winy Rady Miasta!

Cytat z artykułu (pytanie i odpowiedź):
   " - Nowy system gospodarowania odpadami wchodzi od 1 lipca, ale mieszkańcy muszą składać deklaracje do 15 marca. Wielu narzeka, że są problemy z ich wypełnieniem, a czas zbyt krótki.

   - Rzeczywiście mamy tu codziennie „gorącą linię" – mnóstwo ludzi telefonujących i przychodzących z pytaniami. A czas jest krótki, bo Rada Miasta przesuwała podjęcie „śmieciowej" uchwały."

Niestety, nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem. Problemy nie wynikły z winy Rady Miasta ale z winy Urzędu. To, że wejdzie tzw „podatek śmieciowy" wiadomo było od dłuższego czasu. Na posiedzeniach komisji komunalnej, radni zwracali się do Burmistrza aby możliwie jak najszybciej przybliżył radnym problemy z tym związane. Chodziło między innymi o sposób wyboru metody płacenia za śmieci, sposób segregacji, ustalenie ilości śmieci, ustalenie ceny. Nic z tego, Burmistrz przesłał Radzie cały pakiet tzw „uchwał śmieciowych" zaledwie tydzień przed sesją! Na komisjach komunalnej i budżetowej radni mieli bardzo dużo wątpliwości i uwag do w/w projektów uchwał, w związku z tym zostały zgłoszone wnioski aby głosowanie nad tymi uchwałami przełożyć na następną sesję. Na sesji w dniu 19.11.2012 Rada wyraziła na to zgodę.
Na komisjach budżetowej i komunalnej wprowadzono wiele poprawek i uściśleń oraz zaproponowano obniżenie opłaty śmieciowej. W pracach komisji brał udział Prezes Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który także miał bardzo dużo uwag do projektów uchwał przedstawionych przez Burmistrza, niestety niewiele z nich zostało przez Burmistrza uwzględnionych. Na sesji w dniu 30.11.2012r. w/w uchwały mimo wielu zastrzeżeń i wątpliwości zostały przez Radę przyjęte. Na obawy niektórych Radnych czy w/w uchwały są zgodne z prawem przekonywano, że musimy te uchwały przyjąć, bo czas nas goni. Formalnie Rada powinna te uchwały przyjąć do końca 2012 roku. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej złożył wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w zakresie zapisów przyjętych przez Radę tzw „uchwał śmieciowych" .
Na sesji w dniu 30.12.2012 r znalazł się projekt uchwały o odmowie uwzględnienia tego wezwania.
Na wniosek radnego Watychy został on jednak zdjęty z porządku obrad. I okazało się, że Pan Prezes miał rację i na sesji w dniu 28.01.2013 r pojawił się projekt uchwały dotyczący uwzględnienie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie zapisów w tzw uchwałach śmieciowych z dnia 30.11.2012 r. Burmistrz przedstawił poprawki do tych uchwał i zostały one przez Radę przyjęte.
Warto porównać pierwsze projekty przedstawione przez Burmistrza z tymi przyjętymi przez Radę, widać tutaj ogrom pracy włożony przez radnych. Pracy na którą Burmistrz i podlegli mu urzędnicy nie zostawili radzie czasu. Winnym opóźnienia przyjęcia tzw „uchwał śmieciowych" nie jest Rada a Urząd. Projekty uchwał były źle przygotowane a brak wcześniejszych konsultacji z radnymi, Spółdzielniami Mieszkaniowymi i mieszkańcami dodatkowo utrudnił i przedłużył pracę. Stało się tak pomimo tego, że Burmistrz ma w radzie większość i formalnie jego radni mogli te uchwały już na pierwszej sesji przegłosować nie zważając na błędy które zawierały. Jednoznacznie świadczy to o tym jak przygotowane były projekty uchwał i ile zasadnych zastrzeżeń i wątpliwości wzbudziły wśród radnych.

Andrzej Rajski

Print Informacja z dnia 07-03-2013, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 3806 razy
Źródło: www.podhaleregion.pl więcej z tej kategorii (www.podhaleregion.pl)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE