RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 46
Kraków zastanawia się nad zakazem palenia węglem

ŚRODOWISKO. Głównym winowajcą zanieczyszczenia powietrza są przestarzałe paleniska

Powietrze w Krakowie jest bardzo mocno zanieczyszczone. By poprawić sytuację, należałoby wprowadzić zakaz palenia węglem najgorszej jakości, a jednocześnie systematycznie likwidować paleniska węglowe - wynika z najnowszej ekspertyzy, przygotowanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Być może warto byłoby zastanowić się nad podobnymi rozwiązaniami także w Trzebini czy Olkuszu, bowiem i tam jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia.

Kraków od lat boryka się z problemem zanieczyszczenia powietrza - głównie zimą, kiedy występują znaczne przekroczenia norm emisji zanieczyszczeń, a zwłaszcza niezwykle szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego. W Małopolsce Zachodniej pod tym względem też jest źle: tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dopuszczalne normy dla pyłu były przekroczone np. w Trzebini 27 razy, a w Olkuszu aż 35 razy (z tego raz doszło do przekroczeń poziomów alarmowych). Tymczasem przepisy dopuszczają przekraczanie norm zapylenia powietrza przez najwyżej 35 dni w ciągu całego roku!

Głównym winowajcą odpowiedzialnym za powstawanie smogu jest tzw. niska emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków - piece węglowe, lokalne kotłownie itp. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska od dawna alarmuje, że trzeba wreszcie podjąć radykalne kroki, gdyż zaniedbania w dziedzinie ochrony powietrza są bardzo duże, a realizowane dotąd działania naprawcze, mające doprowadzić do zmniejszenia emisji pyłów, nie przyniosły rezultatów. W ciągu ostatnich 15 lat w Krakowie zlikwidowano blisko 20 tysięcy domowych pieców i kotłowni, a tymczasem jakość powietrza w mieście wciąż systematycznie się pogarsza. Z pieców węglowych nadal korzysta aż 35 procent krakowian.

W nowym programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, opracowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego jesienią 2009 r., pojawiła się propozycja, by na terenie Krakowa wprowadzić ograniczenia bądź zakaz stosowania paliw stałych do ogrzewania. Autorzy programu twierdzą, że chcąc osiągnąć spadek stężeń zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych, należałoby zlikwidować ogrzewanie węglowe w ponad 24 tysiącach krakowskich mieszkań.

- Zakaz palenia węglem - gdyby udało się go wprowadzić - na pewno dałby duży efekt w postaci poprawy jakości powietrza - ocenia zastępca małopolskiego inspektora ochrony środowiska Ryszard Listwan. Jego zdaniem należy dążyć do likwidacji palenisk węglowych, ale najpierw trzeba przygotować do tego mieszkańców. Jednocześnie powinno się rozbudowywać sieć ciepłowniczą (a rozbudowę tę połączyć z docieplaniem budynków).

Na razie nie wiadomo, czy i kiedy zostaną wprowadzone jakiekolwiek restrykcje. Właśnie zakończono opracowywanie (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego) ekspertyzy dotyczącej wprowadzenia na terenie Krakowa zakazu lub ograniczenia palenia węglem. Potwierdza ona, że największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza ma emisja z domowych pieców. W dodatku często są to piece przestarzałe, o sprawności wytwarzania ciepła poniżej 50 procent.

Z wynikami ekspertyzy jeszcze w tym miesiącu ma się zapoznać Zarząd Województwa. Zostaną one również przedstawione opinii publicznej.

Piece węglowe zatruwają powietrze w Krakowie

Najnowsza ekspertyza, przygotowana na zlecenie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, nie pozostawia złudzeń: ze względu na duże zapylenie powietrza w Krakowie konieczne są ograniczenia w paleniu węglem.

 Z badań wynika, że największe ilości węgla zużywa się na Prądniku Białym, w Swoszowicach, Podgórzu, Nowej Hucie oraz na Dębnikach i to właśnie te dzielnice emitują najwięcej szkodliwego pyłu. Z kolei najmniejszy udział w zatruwaniu powietrza mają Mistrzejowice, Bieńczyce i Czyżyny - w tych dzielnicach węgla spala się najmniej, bo jest w nich najlepiej rozwinięta sieć ciepłownicza.

W ekspertyzie przeanalizowano dwa warianty ograniczenia stosowania paliw stałych do ogrzewania. Pierwszy zakłada wprowadzenie na terenie Krakowa zakazu palenia węglem najgorszej jakości. Z analizy wynika jednak, że wariant ten przyniósłby 45-procentowy spadek emisji pyłów, a to za mało. Zapylenie powietrza nadal będzie przekraczać normy.

Z kolei wariant drugi przewiduje wprowadzenie całkowitego zakazu palenia węglem. Dałby on najlepszy efekt ekologiczny (zmniejszenie emisji pyłów o 88 procent), ale za to jest bardzo trudny do realizacji - nie tylko ze względu na wysokie koszty, ale również dlatego, że w niektórych rejonach Krakowa mieszkańcy nie mają alternatywy.

Dlatego - zdaniem autorów ekspertyzy - najbardziej optymalny byłby wariant mieszany, czyli wprowadzenie zakazu stosowania węgla najgorszej jakości, połączone z ciągłym, intensywnym eliminowaniem przestarzałych palenisk węglowych (poprzez system zachęt finansowych dla mieszkańców). By osiągnąć zamierzony efekt, trzeba byłoby wymieniać ok. 1200 pieców rocznie.

- Oczywiście jest to jedynie opracowanie eksperckie, które ma pomóc władzom województwa podjąć decyzję w sprawie ewentualnego przygotowania uchwały regulującej kwestię palenia węglem w Krakowie - wyjaśnia Piotr Łyczko z Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego. Zaznacza przy tym, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła i że może być ona inna niż wnioski płynące z ekspertyzy. - Podjęcie decyzji zapewne będzie również poprzedzone konsultacjami z władzami Krakowa - dodaje Piotr Łyczko.

Eksperci przyznają, iż zakaz palenia węglem w Krakowie może się okazać trudny do wyegzekwowania. Nie pozostawiają również złudzeń co do tego, że poprawa jakości powietrza w tak wielkiej aglomeracji jest bardzo trudna, jednak już najwyższy czas, by wykazać się determinacją we wdrażaniu działań naprawczych, bo jeśli sami nie rozwiążemy problemu, zmusi nas do tego Unia Europejska. Rzecz w tym, że zobowiązano kraje członkowskie (w tym Polskę), by ograniczyły emisję zanieczyszczeń i zachowywały obowiązujące normy.

Tymczasem u nas te normy wciąż są mocno przekroczone. UE może więc przeprowadzić stosowne kontrole i nałożyć na nas kary. Dodajmy - bardzo dotkliwe. - Unia działa powoli, ale konsekwentnie, nie ma więc co liczyć na taryfę ulgową - podsumowuje Ryszard Listwan.

Paulina Szymczewska

Print Informacja z dnia 13-01-2011, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 3806 razy
Źródło: Dziennik Polski więcej z tej kategorii (Dziennik Polski)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE