RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 99
Ile za grunt pod zakopiankę?

Wiadomo już, jaki teren przeznaczono do wywłaszczenia (w trybie specustawy) pod budowę nowej zakopianki (drogi krajowej 47) na odcinku Rdzawka - Nowy Targ. Inwestycja będzie realizowana w latach 2010-12. Znane są też ostateczne nazwy węzłów komunikacyjnych. Inwestor zapewnia ponadto, że na południowym w Nowym Targu droga się nie skończy.

Spotkanie w sprawie budowy zachodniej obwodnicy Nowego Targu, która przetnie ul. Ludźmierską, odbyło się w Urzędzie Miasta z udziałem projektanta, inż. Jerzego Chołoniewskiego z krakowskiej firmy Transprojekt, oraz przedstawicieli inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.

Pokazywali oni przebieg drogi przez obszar miasta wraz z planem zagospodarowania terenu i liniami rozgraniczającymi pas "krajówki". Linie te wyznaczają teren, który będzie podlegał wykupowi przez GDDKiA.

Inwestor i projektant - po złożonym w marcu wniosku - czekają teraz na tzw. decyzję środowiskową. Gdy zapadnie, w czwartym kwartale tego roku w trybie specustawy zostanie złożony wniosek do wojewody o zezwolenie na realizację zadania. Decyzja taka byłaby równocześnie zatwierdzeniem projektu budowlanego i podziału nieruchomości. Zgodnie z planami, budowa tego odcinka ma trwać dwa lata - od 2010 do 2012 r.

Wśród kilkudziesięciu uczestników spotkania w sprawie przyszłej zakopianki byli nowotarscy radni, zaintereso wani mieszkańcy, wójt Szaflar, Stanisław Ślimak, i przedstawiciele Federacji Obrony Podhala z Józefą Chromik.

Andrzej Kamiński z Generalnej Dyrekcji zapewnił ponadto, że projektanci pracują nad kolejnym odcinkiem - przedłużeniem "zakopianki" w kierunku wschodnim, do połączenia z drogą krajową nr 49 Nowy Targ - Jurgów - granica państwa. Budowa nowej zakopianki nie zakończy się więc na węźle u południowych granic miasta.

Właścicieli gruntów przewidzianych do wywłaszczenia w trybie scpecustawy interesują oczywiście wysokości odszkodowań za przejęte grunty i terminy ich wypłaty. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje wojewoda do 30 dni od uprawomocnienia się pozwolenia na budo wę. Na razie wysokość odszkodowań jest ustalana na podstawie szacunku biegłego. Działa też zasada, że jeśli przejęta będzie tylko część nieruchomości, a zostanie tzw. resztówka, nienadająca się do wykorzystania - zarządca drogi jest zobowiązany ją wykupić na wniosek właściciela.

Zmieniły się teraz nazwy projektowanych węzłów komunikacyjnych. Ten na skrzyżowaniu nowej zakopianki z Ludźmierską będzie się nazy wał Nowy Targ - Zachód, natomiast dotychczasowy Węzeł Podhalański (skrzyżowanie nowej zakopianki ze starą) - Nowy Targ - Południe.

W materiały dotyczące przebiegu nowej "zakopianki" można jeszcze wglądnąć do 16 lipca, w Wy dziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, w godzinach pracy UM.

(Anna Szopińska)

 

DOdatkowe informacje i mapy poglądowe w artykule  ZAKOPIANKA – spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Nowego Targu

Print Informacja z dnia 11-07-2009, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 5122 razy
Źródło: Dziennik Polski więcej z tej kategorii (Dziennik Polski)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE