RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 152
ZAKOPIANKA – spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Nowego Targu

W dniu 6 lipca 2009r. o godz. 1600 na Sali Obrad Urzędu Miasta Nowy Targ, przy udziale Burmistrza Miasta odbyło się kolejne już spotkanie w sprawie budowy drogi krajowej nr 47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ.

Projektant – inż. Jerzy Chołoniewski, firma „Transprojekt” Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie P. Andrzej Kamiński i P. Jadwiga Pietrusza, przedstawili przebieg projektowanej drogi krajowej przez obszar Miasta Nowy Targ wraz z planem zagospodarowania terenu z wrysowanymi liniami rozgraniczającymi pas drogi krajowej. Przedstawione linie rozgraniczające przyszły pas drogowy wyznaczają teren który będzie podlegał wykupowi przez GDDKiA oddz./Kraków.

Projekt w skali 1:25000 - plik jpg 0,9 MB

Ponadto P. Andrzej Kamiński – szef projektu budowy „Zakopianki” zreferował stan zaawansowania prac nad projektem na odcinku Rdzawka – Nowy Targ. Zgodnie z tą informacją w marcu br. został złożony wniosek do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej, w czwartym kwartale 2009r., w trybie tzw. specustawy zostanie złożony wniosek do Wojewody Małopolskiego o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Decyzja taka zawiera w szczególności zatwierdzenie projektu budowlanego oraz zatwierdzenie podziału nieruchomości. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości. Zgodnie z planami budowa tego odcinka ma trwać dwa lata, od 2010 do 2012r.

Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób, w tym m.in. Radni Rady Miasta Nowy Targ z przewodniczącym P. Lesławem Mikołajskim, wójt Szaflar – P. Stanisław Ślimak, przedstawiciele Federacji Obrony Podhala z P. Józefą Chromik na czele oraz zainteresowani mieszkańcy miasta. Z poruszonych kwestii warto zwrócić uwagę na temat przedłużenia budowy „Zakopianki” w kierunku wschodnim do połączenia z drogą krajową nr 49 Nowy Targ – Jurgów – granica państwa. P. Kamiński wyraźnie potwierdził, że trwają prace projektowe nad tym odcinkiem i nie ma obawy, że budowa nowej „Zakopianki” zakończy się na węźle w Nowym Targu ale będzie kontynuowana w wyżej wymienionym kierunku.

W kwestii odszkodowań za przejęte grunty, przedstawiciel GDDKiA wyjaśnił, że zgodnie z tzw. specustawą decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje wojewoda w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. W tej decyzji zostanie ustalona wysokość odszkodowania na podstawie szacunku biegłego. Ponadto w przypadku gdy przejęta zostanie tylko część nieruchomości, a pozostała część nie będzie się nadawać do wykorzystania na dotychczasowe cele (tzw. resztkówka), zarządca drogi jest zobowiązany do jej nabycia na wniosek właściciela.

P. Kamiński poinformował również, że uległy zmianie nazwy projektowanych węzłów komunikacyjnych w Nowym Targu. Dotychczasowy Węzeł Nowotarski – skrzyżowanie projektowanej drogi krajowej z ul. Ludźmierską, będzie się nazywał węzeł Nowy Targ – Zachód, a Węzeł Podhalański – skrzyżowanie nowej „Zakopianki” ze starą – Węzeł Nowy Targ – Południe.

Z prezentowanymi materiałami można zapoznawać się w tut. Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pok. 201 do 16 lipca 2009r. w godzinach pracy Urzędu.

Informacja własna: mgr inż. Wojciech Watycha

 

Print Informacja z dnia 08-07-2009, opublikowana przez: Administrator (eb) była czytana 17085 razy
Źródło: Reporter   więcej z tej kategorii (Reporter)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE