RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65
Rozwodu nie będzie

Szansy na to, by zmniejszyły się kolejki przed drzwiami nowotarskiego USC, nie ma. Porozumienie o partycypacji zawarte między samorządami kwestionuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Gmina nie ma warunków lokalowych, by przejąć swoich petentów USC. Będzie to możliwe nie wcześniej niż za dwa lata, po dobudowaniu do Urzędu północnej części.

W myśl zawartego w ubiegłym roku porozumienia, gmina miała przekazywać miastu co roku 46 tys. zł, czyli część kosztów utrzymania proporcjonalną do ilości mieszkańców. Zgodność tego polubownego rozwiązania z przepisami kwestionuje teraz RIO. Nawet 15 tys. zł wpłacone miastu przez gminę za kilka miesięcy ubiegłego roku może być uznane za wpłacone nieprawnie...

Petenci USC z miasta i gminy obsługiwani są wspólnie od 1976 r., gdy doszło do połączenia gmin Ludźmierz i Łopuszna. Od tej pory księgi były wspólne, a wpisy dokonywane chronologicznie. To jeden z powodów, dla których nie można wydzielić akt dotyczących mieszkańców jednej gminy. W przypadku rozdziału część spraw byłaby wtedy załatwiana w mieście, a część w gminie, co wiązałoby się dla klientów ze stratą czasu i niepotrzebnym stresem. Ponadto szpital działa w Nowym Targu - narodziny i zgony byłyby nadal rejestrowane w nowotarskim USC. Takie były praktyczne argumenty przeciwko "rozwodowi". Gdyby doszło do wydzielenia - gmina musiałaby pewnie skserować wszystkie księgi.

W tej chwili USC pracuje dla 34,5 tys. mieszkańców miasta oraz 22,5 tys. gminy. Oprócz wykonywania rutynowych czynności - co tydzień śle mnóstwo pism do ambasad, bo rozsia ni po świeci Podhalanie potrzebują metryk. Za te usługi petenci płacą (niemało) ambasadom, a nie Urzędowi. Drogie były też specjalistyczne oprogramowania.

Pracowników jest czterech, a pieniądze z dotacji na zlecone zadania rządowe, niewystarczające. Niedostatek środków na utrzymanie USC był właśnie powodem, dla którego burmistrz Nowego Targu w ub. r. wyszedł z inicjatywą "rozwodu cywilnego". Przyklasnęła temu rada miasta, podejmując w lutym ub.r. stosowną uchwałę. Gmina najpierw nie chciała rozdziału (w czym wspierał ją wojewoda, proponując zawarcie międzygminnego porozumienia), potem zgodziła się na partycypację w kosztach, podjęła uchwałę o dotowaniu miasta.

Ale stanowisko RIO jest jednoznaczne: żadna jednostka samorządu terytorialnego nie może przekazywać drugiej jednostce dotacji na nie swoje zadania. Tym samym polubownych uzgodnień między miastem a gminą nie da się wprowadzić w czyn. W USC - przeniesionym z wyłączonego na czas remontu ratusza do Urzędu Miasta - nadal jest tłoczno, przed drzwiami ustawiają się kolejki zniecierpliwionych petentów. Tymczasem pracownicy pomylić się nie mogą - zamienienie choćby jednej litery w danych osobowych może dla klienta skutkować poważnymi problemami.

- Uważam, że jeśli miasto chce rozdzielić urzędy, a nam na razie warunki lokalowe w Nowym Targu nie pozwalają na przyjęcie USC, to nie mamy innego wyjścia niż rozszerzyć Urząd Gminy, dobudowując część północną - mówi wójt Smarduch. - Zajmie to jednak nie mniej niż dwa lata. Wojewoda Miller nie jest za powiększaniem ilości urzędów i urzędników, ale jeśli miasto i gmina wystąpią wspólnie, to może się zgodzi. Dobrze byłoby, gdyby miasto cierpliwie poczekało. Wielkość działki pozwala na dobudowę, koncepcję już zleciliśmy.

(Anna Szopińska)

Print Informacja z dnia 15-04-2009, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 2648 razy
Źródło: Dziennik Polski więcej z tej kategorii (Dziennik Polski)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE