X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 206
Być albo nie być Geotermii Podhalańskiej?

Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska (główny udziałowiec Geotermii Podhalańskiej) zaczęło bardzo zależeć na tym, by Nowy Targ stał się odbiorcą ciepła z wnętrza ziemi i klientem spółki. Trudno inaczej tłumaczyć mediacyjne wysiłki posła Andrzeja Guta-Mostowego i wizytę szefostwa NFOŚ oraz burmistrza Zakopanego Janusza Majchra złożoną nowotarskim władzom.

By rozmawiać o szansach na zasilenie miasta geotermalnymi gigajulami, przyjechali do miasta wiceprezes NFOŚ Władysław Majka i wiceprezes Wojewódzkiego FOŚ (jednocześnie członek rady nadzorczej NFOŚ) Wiesław Bury. Geotermalną spółkę z siedzibą w Zakopanem reprezentował członek rady nadzorczej (jednocześnie kandydat na stanowisko prezesa GP) Czesław Ślimak. Ze strony miasta siedli do tych rozmów burmistrz Marek Fryźlewicz i wiceburmistrz Eugeniusz Zajączkowski, także prezes spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Andrzej Temecki.

Sercem systemu ciepłowniczego miasta jest teraz już tylko jedna kotłownia przy ul. Szaflarskiej Fot. Anna Szopińska

Nowa siedziba MPEC (zaadaptowana dawna kotłownia) już prawie gotowa Fot. Anna Szopińska

Poseł Gut-Mostowy nie od dziś czyni usilne starania, by Geotermię Podhalańską "postawić na nogi" i doprowadzić do rentowności. "Podchodów" w stronę Nowego Targu było w poprzednich latach wiele, lecz z argumentacją ekologiczną przegrywała brutalna ekonomia. Oferta cenowa Geotermii wciąż była dla miasta nieopłacalna.

Atrakcyjność Nowego Targu jako klienta spółki polega natomiast na obejmowaniu jedną siecią ok. 20 tysięcy mieszkańców. To potężny zbiorowy odbiorca. Majątkiem miejskim są też w znacznym stopniu zmodernizowana kotłownia i systematycznie (nakładem spółki MPEC) modernizowana sieć. Wiele odcinków nowotarskiej sieci składa się już z rur preizolowanych.

Choć po zbudowaniu Zakładu Doświadczalnego w Bańskiej Niżnej, jeszcze za życia ś.p. prof. Juliana Sokołowskiego zwanego ojcem geotermii na Podhalu, wydawało się, że rurociąg poprowadzi gorącą wodę najpierw do odległego zaledwie o 8 kilometrów Nowego Targu, o jakieś względy "polityczne" przesądziły o tym, że rura poszła w kierunku Zakopanego. Tam jednak zabudowa jest zdecydowanie bardziej rozproszona, koszty "podpinania" kolejnych osiedli były o wiele większe niż byłyby przy nowotarskim "scentralizowaniu".

W drugiej kadencji samorządu Nowy Targ objął niewielką liczbę udziałów w geotermalnej spółce - ma ich słownie 1 procent, co stanowi równowartość 100 tys. zł.

W roku 2001 między Nowotarskim Przedsiębiorstwem Komunalnym a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska została zawarta umowa, w której miasto zobowiązywało się m.in. do stworzenia spółki ciepłowniczej i wyceny majątku, natomiast Geotermia Podhalańska miała m.in. przedstawić kalkulacje cenowe i warunki techniczne.

Ta umowa - jak uważa burmistrz Marek Fryźlewicz - choć nigdy nie została zrealizowana, nie została też wypowiedziana, więc obowiązuje. Nowotarska sieć ciepłownicza jest jednak przystosowana do parametrów 130 - 70 stopni Celsjusza i regulacji temperaturowej. Woda geotermalna (89 stopni na wypływie) nie jest tak gorąca, więc wymagałaby dogrzewania. Ponadto zwiększony pobór w przypadku podłączenia Nowego Targu wymagałby nawiercenia jeszcze jednego dubletu otworów (wydobywczy i zatłaczający) w Bańskiej Niżnej. Konieczna byłaby też, oczywiście, budowa magistrali przesyłowej.

Wiceprezes NFOŚ mówił w Nowym Targu, że udział miasta jest warunkiem opłacalności geotermalnego przedsięwzięcia, i mocno zachęcał, by miasto ogrzać ciepłem z ziemi. Jeszcze dalej poszedł wiceprezes WFOŚ, Wiesław Bury, stwierdzając, że bolączką Geotermii Podhalańskiej jest brak modelu biznesowego, co powoduje, że spółka w obecnym kształcie nie ma przyszłości, a 300-milionowe nakłady nie przyniosły efektu i przedsięwzięcie pozostało nieekonomiczne. Narodowy Fundusz zobowiązał się ze swej strony do zmiany sposobu zarządzania Geotermią Podhalańską, sporządzenia solidnego biznesplanu, sporządzenia (w porozumieniu z ministrem gospodarki) prognozy wzrostu cen wszystkich nośników energii i sporządzenia symulacji kosztów energii cieplnej w Nowym Targu.

Te analizy powinny być gotowe do końca roku.

Geotermia Podhalańska liczy, że Nowy Targ i odbiorcy "po drodze" zużywaliby ok. 150 tysięcy gigajuli rocznie.

Miastu dostarcza ciepło MPEC, któremu - jako jednej z nielicznych tego typu spółek - bilansuje swoje koszty i dochody.

W negocjacjach z Geotermią Podhalańską problemem pozostaje wciąż cena gigajula. O ile bowiem nowotarskie MPEC sprzedaje mieszkańcom gigajul za 36 zł 49 gr netto, tak w geotermalnej spółce najmniejsza cena gigajula (gdy posesor jest właścicielem wymiennika) wynosi 43 zł 41 gr netto. Najdroższy gigajul w Geotermii kosztuje natomiast 54 zł 3 grosze.

Na razie przygotowywana jest w Nowym Targu aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia energetycznego miasta. Ma ona być gotowa do końca roku.

- Tak długo nie mam zamiaru wpędzać nowotarżan w odbiór ciepła z Geotermii Podhalańskiej, jak długo cena nie będzie do zaakceptowania przez nich - zapowiada burmistrz Fryźlewicz. Nowy Targ jest do geotermalnego przedsięwzięcia nastawiony pozytywnie, ale realistycznie. Decyzję będzie podejmować rada.

Pamiętają także nowotarskie władze kilka godzin spędzonych ongiś na przesłuchaniach dokonywanych przez panów z ABW w sprawie geotermalnej spółki. A takie epizody skłaniają do "realizmu". (ASZ)

Print Informacja z dnia 13-06-2008, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 3923 razy
Źródło: Dziennik Polski więcej z tej kategorii (Dziennik Polski)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE