X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 64
Informacja dotycząca działalności obiektów MCSiR od 28.05.2021r.

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu informuje, że od najbliższego piątku 28.05.2021r. pływalnia miejska zostaje otwarta dla wszystkich chętnych, w tym także dla klientów indywidualnych!!!
W najbliższym czasie obowiązuje nas limit 50% obłożenia obiektu. Oznacza to, że na pływalni miejskiej może przebywać w danym czasie do 83 osób.

Od piątku wznawiają także swoją działalność sauny (fińska i łaźnia parowa) w limicie 15 osób. Wracamy także z zajęciami aqua-aerobik!

Pływalnia będzie czynna w standardowych terminach:

 • od poniedziałku do piątku od 6:30 do 22:00,
 • w sobotę od 7:30 do 22:00,
 • w niedzielę od 8:00 do 21:00.

Pozostałe obiekty sportowe MCSiR od 28.05.2021r. również wracają do swojej normalnej działalności. Grupy młodzieżowe biorące udział w szkoleniach i rozgrywkach prowadzonych przez Polskie Związki Sportowe mogą prowadzić zajęcia bez limitów. Pozostali użytkownicy z zastosowaniem limitów 50% obłożenia poszczególnych obiektów w wielkościach określonych poniżej.

Osoby korzystające z obiektów MCSiR są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt. Zasłanianie ust i nosa z wyłączeniem hali basenowej i sal gimnastycznych jest obowiązkowe. Dbając o bezpieczeństwo nas wszystkich, osoby nie stosujące się do obowiązujących obostrzeń sanitarnych nie będą obsługiwane i nie mogą korzystać z obiektów.

Serdecznie zapraszamy!

Podstawa prawna:

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.05.2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 905) zmieniające rozporządzenie w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku:

 1. sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

 2. zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

 3. zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej;

 4. zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

 5. zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;

 6. dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

 7. obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym udostępnia się publiczności nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co czwarte miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;

 8. basenów, aquaparków i obiektów sportowych zamkniętych, przy czym basen, aquapark albo obiekt sportowy udostępnia się liczbie osób nie większej niż połowa obłożenia basenu, aquaparku albo obiektu oraz udostępnia się publiczności nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;

 9. działalności prowadzonej na otwartym powietrzu, poza obiektami sportowymi, pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym nie więcej niż 250 osób.

W związku z powyższym od 28 maja 2021r. działalność obiektów sportowych MCSiR w Nowym Targu zostaje wznowiona dla ww. sportowców (bez limitu osób) oraz osób prywatnych (dzieci i dorosłych) w limicie:

 1. dla pływalni miejskiej – hala basenowa 50% obłożenia obiektu, tj. 83 osób,
 2. dla pływalni miejskiej – strefa saun 50% obłożenia obiektu, tj. 15 osób,
 3. dla pływalni miejskiej – sala fitness 50% obłożenia obiektu, tj. 35 osób,
 4. dla hali Gorce – duża sala 50% obłożenia obiektu, tj. 34 osoby,
 5. dla hali Gorce – 2/3 mała sala 50% obłożenia obiektu, tj. 12 osób,
 6. dla hali Gorce – 1/3 mała sala 50% obłożenia obiektu, tj. 5 osób,
 7. dla stadionu miejskiego - sala fitness 50% obłożenia obiektu, tj. 4 osoby,
 8. dla MHL – duża sala 50% obłożenia obiektu, tj. 19 osób,
 9. dla MHL – mała sala (sportów walki) 50% obłożenia obiektu, tj. 9 osób.

Print Informacja z dnia 27-05-2021, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 159 razy
Źródło: Nadesłane   więcej z tej kategorii (Nadesłane)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE