RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 30
XIX Ogólnopolski Konkurs Piosenki  Angielskiej i ...

Zapraszamy do udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Angielskiej i ... Konkurs dla solistów amatorów ze szkół podstawowych i średnich. Prosimy o przygotowanie jednego utworu w języku angielskim i przesłanie wraz ze zgłoszeniem do 5 maja na adres: konkurspatriotyczny1@gmail.com.

Uwaga w tym roku dopuszczalne są wykonania utworów także w języku rosyjskim. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły w regulaminie.

 

Regulamin

 

§1 Organizator

 1. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu

 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Targu

 3. Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu

§2 Cele Konkursu

 1. Rozwijanie umiejętności językowych i wokalnych dzieci

 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę

 3. Prezentacja twórczości artystycznej dzieci

§3 Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do solistów amatorów, uczniów szkół ogólnokształcących oraz domów kultury w trzech kategoriach:

 • Kategoria klasy I-IV 

 • Kategoria klasy V- VII

 • Kategoria klasy VIII oraz klasy I – II szkoły średnie

§4 Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie jednego utworu w języku angielskim oraz zgłoszenie z przesłanym linkiem youtube do 5 maja 2021 r. na adres: konkurspatriotyczny1@gmail.com.

W tym roku dopuszczalne są wykonania utworów w języku rosyjskim. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

§5 Jury konkursowe oceniać będzie:

 • poziom artystyczny utworów;

 • walory głosowe;

 • poprawność wykonanie tekstu;

 • interpretację;

§6. Postanowienia końcowe

 1. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie.

 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać i dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia.

 3. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk oraz ich pracy konkursowej w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach promocyjnych.

 4. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 5. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§7 Karta zgłoszenia  

Imię i nazwisko uczestnika: ...............................................

Wiek uczestnika oraz klasa i nazwa szkoły: ...........................................

Imię i nazwisko osoby przygotowującej uczestnika: ..........................................

Telefon kontaktowy oraz e-mail osoby przygotowującej uczestnika: ..................................................

Autor i tytuł utworu: .................................................

Link youtube: .....................................................

§8 Zgody

 1. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) – organizator konkursu. Uczestnicy konkursu są świadomi prawa o odstępie oraz możliwości poprawienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 3. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i warunkami, które akceptuję.

........................................................................................

data podpis uczestnika konkursu 

 

Print Informacja z dnia 26-04-2021, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 368 razy
Źródło: MOK więcej z tej kategorii (MOK)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE