RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65
Umowa na opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Ludźmierskiej z linią kolejową.

Burmistrz Miasta informuje, że w dniu 4 marca 2021 r. została podpisania umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego a Burmistrzem Miasta Nowy Targ, w sprawie współfinansowania zadania pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW 957 z linią kolejową Nr 99 w m. Nowy Targ wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przystąpił do opracowania dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 957 z linią kolejową Nr 99 lub realizacji zachodniej obwodnicy Miasta Nowy Targ, łączącej drogę wojewódzką nr 957 /ul. Ludźmierska/ z drogą krajową nr 47 /Zakopianką/, która została ujęta w „Programie Strategicznym Transport i Komunikacja” Województwa Małopolskiego (Priorytet 2. Wykreowanie subregionalnych węzłów transportowych, Działanie 2.3 Budowa obwodnic/obejść miast dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego, pozycja wdrożeniowa nr 22).

Szacowana wartość zadania wynosi 455 100,00 zł, wartość planowanego dofinansowania unijnego wynosi 314 500,00 zł, wartość kosztów w ramach wkładu krajowego wynosi 140 600,00zł, z czego Województwo i Miasto Nowy Targ ponoszą wspólnie po 50%, tzn. po 70 300,00 zł. Na pokrycie części kosztów opracowania ww. dokumentacji wyraziła zgodę Rada Miasta Nowy Targ zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/304/2021 z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Małopolskiego.

Ulica Ludźmierska w Nowym Targu jest jedną z bardziej obciążonych dróg wojewódzkich w naszym regionie. Dodatkowo kolidujące skrzyżowanie z linią kolejową nr 99 powoduje duże utrudnienia w ruchu. Projektowana obwodnica lub bezkolizyjne skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 957 z linią kolejową Nr 99 w znaczący sposób upłynni ruch, co ma również niebagatelne znaczenie w związku uruchomieniem i dalszym rozwojem Podhalańskiej Kolei Regionalnej.

Ulica Ludźmierska stanowi ważną arterię komunikacyjną dla miasta, ponieważ w tej części Nowego Targu jest skoncentrowana działalność usługowo-produkcyjna oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje budowę drogi krajowej Nr 47 (tzw. Zakopianki) na odcinku Rdzawka - Nowy Targ, która m.innymi zostanie skomunikowana z ul. Ludźmierską za pośrednictwem projektowanego węzła Nowy Targ Zachód, natomiast PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizuje linię kolejową Nr 99 relacji Chabówka – Zakopane.

Należy również wspomnieć, że Miasto Nowy Targ opracowało wstępną koncepcję zachodniej obwodnicy, która została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Ponadto został opracowywany i uchwalony przez Radę Miasta miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 33 (Zajezdnia), w którym zarezerwowano teren pod projektowaną obwodnicę wraz z jej włączeniem do ul. Ludźmierskiej.

 
 
Print Informacja z dnia 08-04-2021, opublikowana przez: Józef Bryś była czytana 471 razy
Źródło: Reporter   więcej z tej kategorii (Reporter)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE