X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 49
Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej

Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”. Do realizacji celów zadania publicznego wybrano kilka różnorodnych typów działań, aby zagwarantować dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców.

 

 • Opracowano 2 analizy.

  Pierwsza z analiz dotyczyła opracowania koncepcji – wskazania różnych rozwiązań w zakresie roli, jaką EUWT TATRY może pełnić w nowym programie współpracy transgranicznej na lata 2021-2027, aby jeszcze bardziej wspierać samorządy we współpracy w ramach UE oraz wzmacniać silną pozycję Polski. Druga z analiz zawiera przegląd dotychczasowych efektów współpracy polskich samorządów ze słowackimi partnerami, wskazanie przykładów dobrych praktyk  kształtujących pozytywny wizerunek i silną pozycję polskich partnerów oraz wytyczenie kierunków rozwoju tej współpracy z wykorzystaniem i rozwijaniem dotychczasowych efektów z uwzględnieniem możliwych skutków pandemii. Z wnioskami zawartymi w obu dokumentach można zapoznać się na stronie internetowej www.euwt-tatry.eu

 • Zorganizowane interaktywne warsztaty.

  Polsko-słowackie warsztaty na platformie internetowej Zoom odbyły się w dniu 11.12.2020 r. z udziałem ponad 20 osób w tym przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych – pani Joanny Muszalskiej – Posmyk.

  Jako pierwszy w trakcie warsztatów głos zabrał pan Michał Stawarski – dyrektor Związku Euroregion „Tatry”, który zaprezentował uczestnikom dotychczasowe efekty współpracy polskich samorządów ze słowackimi partnerami i ich potencjału rozwojowego z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań w tym m.in. pandemii COVID -19. W kolejnym referacie pani Agnieszka Pyzowska  z EUWT TATRY poruszyła tematykę nowych wyzwań i rozwijania sprawdzonych kierunków współpracy w kolejnym programie Interreg Polska-Słowacja w tym przedstawiła wnioski z dwóch opracowanych przez ekspertów w ramach działania nr 1 dokumentów analityczno-koncepcyjnych. Ostatnie z wystąpień należało do pana Huberta Gonery  - dyrektora zarządzającego z firmy landbrand, który opowiedział o promocji oferty turystycznej samorządów na polsko-słowackim pograniczu w czasie pandemii.

  Przeprowadzone warsztaty były miejscem prezentacji doświadczeń, pomysłów i koncepcji oraz wniosków z dotychczasowej współpracy, a także propozycji rozwiązań negatywnych skutków pandemii COVID-19, które dotykają polskie i słowackie samorządy i wpływają na realizację wspólnych działań, jak również korzystanie z już osiągniętych efektów. Dodatkowo skorelowanie dyskusji podczas warsztatów z pracami nad nowym programem współpracy polsko-słowackiej i opracowaniem analiz pozwoliło na wykorzystanie potencjału polskich samorządów w wymiarze regionalnych na arenie międzynarodowej.

  Z materiałami z warsztatów można zapoznać się na stronie internetowej www.euwt-tatry.eu

 • Opracowano internetowy blog dotyczący polsko-słowackiej współpracy transgranicznej.

  Blog powstał na stronie internetowej EUWT TATRY: www.euwt-tatru.eu w języku polskim, słowackim i angielskim. Prowadzony był w formie kilkunastu ciekawych artykułów udostepniających efekty współpracy transgranicznej. Blog pozwolił na zgromadzenie i prezentację najciekawszych i najbardziej wartościowych przykładów zaangażowania samorządów we współpracę w wymiarze regionalnym i transgranicznym, udostepnienie rozmów z osobami kształtującymi tę współpracę, prezentację efektów, a także nowych pomysłów i propozycji przeciwdziałania skutkom pandemii w różnym zakresie. Tym samym blog trwale promuje polskie samorządy przygraniczne, współpracę transgraniczną i przekazuje pozytywny wizerunek Polski oraz silną pozycję polskich samorządów i instytucji takich jak EUWT TATRY jako liderów współpracy międzynarodowej.

  Zapraszamy do lektury każdego z ciekawych wpisów-blog pozwoli Państwu na bezpośrednie zapoznanie się z efektami polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, inwestycjami zrealizowanymi przez polskie samorządy we współpracy ze słowackimi partnerami, informacji o roli i sukcesach polskich instytucji takich jak EUWT TATRY i samorządów w realizacji współpracy transgranicznej w ramach Unii Europejskiej oraz Grupy Wyszehradzkiej.

 

Całość działań zrealizowanych w ramach zadania publicznego przez EUWT TATRY opierających się o trwała i rozwinięta współpracę transgraniczną przyczyniła się do ukształtowania  pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jako silnego partnera w realizacji działań o wymiarze regionalnym w UE. Dodatkowo w dobie zmian i ograniczeń, jakie we współpracy tej powoduje pandemia COVID-19 oraz przygotowań do nowego programu współpracy transgranicznej realizacja zaplanowanych działań w postaci analiz, interaktywnych warsztatów i bloga pozwoliła na upowszechnienie efektów różnorodnych projektów transgranicznych z wiodącą rolą polskich partnerów, dotarcie do opinii publicznej i środowisk opiniotwórczych zwłaszcza na Słowacji i wyznaczenie konkretnych kierunków rozwoju i wzmacniania tej współpracy z uwzględnieniem skutków pandemii.

Logo projektu

Print Informacja z dnia 15-12-2020, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 217 razy
Źródło: Nadesłane   więcej z tej kategorii (Nadesłane)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE