X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 88
19. Ogólnopolski Konkurs Kolęd, Pastorałek Nowy Targ 2021

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Targu zapraszają do udziału w 19. Ogólnopolskim Konkursie Kolęd, Pastorałek Nowy Targ 2021. Konkurs dla solistów w kategoriach: Kategoria klasy I-IV; Kategoria klasy V- VII; Kategoria klasy VIII oraz szkoły średnie. 

Utwory konkursowe powinny być przesłane do 25.01.2021 r. na adres: konkurskoled674@gmail.com.

Cele Konkursu: prezentacja umiejętności wokalnych uczniów, promowanie aktywności twórczej wśród uczniów.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie jednej kolędy, pastorałki lub piosenki o tematyce świątecznej  w formacie mp 4 lub linku do nagrania. Jakość nagrania nie może podlegać obróbce studyjnej. Przesłuchania nadesłanych materiałów podlegają ocenie jury powołanego przez Organizatora.

Wysłany plik powinien być oznaczony – konkurs_kolęd _imię_nazwisko_wiek

Jury konkursowe oceniać będzie: poziom artystyczny utworów, walory głosowe, interpretację.

Wszystkich informacji o konkursie udziela pani Dorota Kret.

 

Postanowienia końcowe:

  1. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie.

       Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać i dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia.

  1. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk oraz ich pracy konkursowej w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym z Finału Konkursu, uwzględniając obowiązujące prawo autorskie (tj. dysponowania materiałem z imprezy na następujących polach eksploatacji: utrwalenie – rejestracja i emisja).
  3. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Karta zgłoszenia

Imię i nazwisko uczestnika:..............................

Wiek uczestnika i nazwa szkoły:...............................

Imię i nazwisko osoby przygotowującej uczestnika:...........................

Telefon kontaktowy oraz e-mail osoby przygotowującej uczestnika:.............................

Autor i tytuł utworu:..........................

 

  1. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

  2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) – organizator konkursu. Uczestnicy konkursu są świadomi prawa o odstępie oraz możliwości poprawienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

  3. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i warunkami, które akceptuję.

 

 

.........................................................

data podpis opiekuna uczestnika konkursu 

Print Informacja z dnia 08-01-2021, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 773 razy
Źródło: MOK więcej z tej kategorii (MOK)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE