X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 217
"To będzie trudny rok" Rada Miasta Nowy Targ przyjęła budżet na 2021

14 głosami “za” przy 7 wstrzymujących się podjęto dziś uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na 2021 rok. Budżet zamyka się deficytem w kwocie 22 mln 750 tys. zł. “Został przygotowany ostrożnie, ale rzetelnie” – oceniał Jacenty Rajski, chwaląc mnogość planowanych inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym.

W tym roku nie mówimy o budżecie zrównoważonym. To budżet trudny, deficytowy” – oceniała z kolei radna Stefania Drąg-Iłęda podkreślając, że budżet został skonstruowany tak, by jak najmniej odbiło się to na mieszkańcach miasta.

 

“Do oświaty dopłacamy ponad 20 mln zł”

-Budżet stoi pod dużym znakiem zapytania. Ten rok już był dla nas trochę trudny i trudno jest dokładnie przewidzieć skutki, z jakimi będziemy musieli się borykać w przyszłym roku – mówił miejski skarbnik Łukasz Dłubacz, przedstawiając projekt uchwały budżetowej. 

Przyszłoroczne dochody zamykają się w kwocie 181 mln 900 tys. zł. Ustalone zostały na podstawie informacji otrzymanych głównie z Ministerstwa Finansów, ale – jak przyznał skarbnik – są to “dane niepewne”. “Może okazać się, że informacje w zakresie wpływu, szczególnie jeśli chodzi o wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, że może być ta kwota zagrożona”. 

Największa grupa dochodów to tzw. dochody własne, zamykające się w kwocie 90 mln zł, z czego 35 mln zł to właśnie zaplanowany udział w podatku dochodowym. Jednym z większych problemów jest deficyt w wysokości aż 1 mln zł z tytułu opłat za gospodarowanie opłatami. Największą pozycją w budżecie po stronie dochodów jest oświata. 

-Do oświaty dopłacamy ponad 20 mln zł, tendencja jest dla nas bardzo niekorzystna. Oświata będzie nam generalnie ciążyć coraz bardziej. Rozwiązania odgórne nie pomagają nam, wręcz z roku na rok pogarszają naszą sytuację – mówił skarbnik Łukasz Dłubacz.

Kwota planowanych wydatków zamyka się w 204 mln 650 tys. zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 155,4 mln zł.

-Nie zaplanowano na przyszły rok żadnych podwyżek dla pracowników, poza ustawowym podniesieniem płacy minimalnej. Na pewno będzie znacząca presja ze strony pracowników po zakończeniu pandemii i będziemy musieli przeznaczyć większe kwoty na wynagrodzenia – zapowiedział skarbnik. 

Wśród największych inwestycji – MOK, PSZOK, SAG i OZE

Największe wydatki związane z inwestycjami zaplanowanymi na 2021 rok to kontynuacja przebudowy MOK (16,5 mln zł), budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów (6 mln 700 tys. zł), montaż instalacji OZE (5 mln zł), budowa Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie byłego NZPS (4 mln 700 tys. zł), ale także przebudowa ulic Długiej i Kasprowicza, budowa ul. Sikorskiego (ponad 2 mln zł), czy prace projektowe związane z budową magistrali ciepłowniczej z Bańskiej (1,5 mln zł). 

Radny Andrzej Swałtek zapytał, jaki jest plan w przypadku nieotrzymania dofinansowania na inwestycje:-Martwię się o tą ulicę Sikorskiego, nie ukrywam. Jakoś się to ślimaczy, budujemy to od kilku lat. Obwodnica jest bardzo potrzebna. Jest duże zakorkowanie do ronda w godzinach szczytu, ale odciąża ulicę Szaflarską. 

Skarbnik Łukasz Dłubacz odpowiedział, ze w takim przypadku temat będzie poddany pod dyskusję: “Będziemy się zastanawiać, czy realizujemy inwestycję ze środków własnych i w jaki sposób” – mówił. Wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek powiedział z kolei, że wnioski o dofinansowanie będą  ponawiane “aż do skutku”, gdyż ważność pozwoleń ZRiD obowiązuje dłużej, a rządowy program dofinansowań na inwestycje drogowe jest zaplanowany na 10 lat. 

-Na przełomie 2020/21 otrzymamy decyzję w sprawie Sikorskiego i Szuflowa – poinformował wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek. 

“Sale gimnastyczne muszą poczekać”

Przewodniczący poszczególnych komisji omawiali nieco bardziej szczegółowo plany budżetowe w zakresie tematycznym komisji, którym przewodzą. 

-Projekt budżetu został omówiony szczegółowo. Największe koszty są związane z oświatą – 48 mln zł wydatki, 24 mln subwencja, co roku te koszty wzrastają. Niestety nowe sale gimnastyczne przy szkołach muszą poczekać, ze względu na sytuację związaną z pandemią – mówił radny Leszek Pustówka, przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury. 

-Wiemy, że rok będzie trudny, że podatki będą dużo mniejsze. Sale gimnastyczne – ta decyzja musi zostać odroczona, przesunięta na lata kolejne – mówiła radna Katarzyna Wójcik, przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i Promocji, informując, że na wydatki związane ze sportem i kulturą fizyczną miasto przeznaczy w 2021 roku kwotę 7,5 mln zł

-To budżet trudny, deficytowy. W tym roku nie mówimy o budżecie zrównoważonym. Został skonstruowany tak, by jak najmniej odbiło się to na mieszkańcach miasta – mówiła radna Stefania Drąg-Iłęga, przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego, szczegółowo omawiając później wydatki związane z utrzymaniem mieszkań, remontami budynków, mieszkańcami przebywającymi w domach pomocy społecznej, dożywianiem, zasiłkami, czy profilaktyką przeciwalkoholową. Radna przypomniała, że OPS będzie też wypłacał dopłaty do ekologicznego ogrzewania dla mieszkańców o niższych dochodach. 

“Musimy z tego roku pesymistycznego spojrzeć pozytywnie i od kwietnia ruszyć do przodu”

Na końcu głos zabrał Jacenty Rajski, przewodniczący największej Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. 

-Budżet został przygotowany ostrożnie, ale rzetelnie. Największe zagrożenia są w gospodarce odpadami i oświacie. Sytuacja z gospodarką odpadami jest niekorzystna, bo już w tym roku mamy ok. 1 mln straty w dochodach. Rzeczy pozytywne – to inwestycje, które ułatwią życie mieszkańcom, a miasto będzie piękniej wyglądało. Pozytywnie to oceniam. Znając wartość wydziału inwestycji i pozyskiwania środków pomocowych, przypuszczam, że pozytywnie się do skończy dla nas. Musimy z tego roku pesymistycznego spojrzeć pozytywnie i od kwietnia ruszyć do przodu, tym bardziej, że prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce są też pozytywnie oceniane, na 5% – mówił Jacenty Rajski.

Inwestycje to miejsca pracy dla mieszkańców Podhala

Burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha podziękował radnym za podjęcie uchwały budżetowej i zaktualizowanej, wieloletniej prognozy finansowej. 

-Tak, jak zostało zauważone, stoimy przed trudnym rokiem. Jest to sytuacja nadzwyczajna i mam nadzieję, że deficyt założony w budżecie to jest ten plan najbardziej pesymistyczny. Będziemy pracować, tak jak w tym roku, by maksymalnie wykorzystać możliwości dofinansowania i sfinansować wydatki inwestycyjne z dotacji zewnętrznych. Dołożymy staranności, by pozyskiwać dochody do budżetu miasta z majątku, nieruchomości i utrzymać tę ekspansję inwestycyjną. Inwestycje to są miejsca pracy, to są podatki i pochodne, czyli coś, co ratuje gospodarkę i takie jest też oczekiwanie państwa – że udzielając dotacji, uruchamia się lokalnie inwestycje. Jesteśmy w trakcie dużych inwestycji. Myślę, że pozytywne jest to, że w przetargach wygrywają firmy lokalne, przy inwestycjach pracują ludzie z Podhala, z Nowego Targu – mówił burmistrz Grzegorz Watycha, wyrażając nadzieję na dobrą współpracę z Radą przy realizacji budżetu w 2021 roku, który określił jako trudny:

-Są też decyzje dotyczące podatków, czy opłat za odpady. Nie są to decyzje łatwe, gdyż obciążamy mieszkańców, ale no niestety, musimy się z tymi kosztami liczyć, z tym, że budżet miasta nie jest w stanie sponsorować wszystkich wydatków, tylko trzeba te koszty, które są związane z gospodarką odpadami, wodą, ściekami, pokrywać z własnej kieszeni – mówił burmistrz Nowego Targu. 

Za przyjęciem budżetu na 2021 rok głosowało 14 radnych: Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Andrzej Swałtek i Katarzyna Wójcik. Nikt nie był przeciwko. Od głosu wstrzymali się: Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Artur Kret, Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska, Lesław Mikołajski i Włodzimierz Zapiórkowski. 

Print Informacja z dnia 29-12-2020, opublikowana przez: Józef Bryś była czytana 582 razy
Źródło: nowytarg24.tv więcej z tej kategorii (nowytarg24.tv)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE