RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 69
Ochrona powietrza w Małopolsce - odważnie ale czy realnie?

Uchwalony 28 września 2020 r. nowy Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego stanowi kolejny ważny krok w kierunku wyeliminowania smogu, który szkodzi nam wszystkim. Czy jednak obowiązki wynikające z wdrażania programu nie odbiją się na zawartości portfela i jakości życia ludzi, którzy są w gorszej sytuacji finansowej?

Czy samorządy poradzą sobie z realizacją ambitnych działań? Czy w Małopolsce będzie można dalej spalać węgiel i drewno, aby ogrzać domy? Przez miesiące konsultacji społecznych założeń projektu Programu ochrony powietrza takie i podobne pytania pojawiały się często.

Jaka będzie jakość powietrza w Małopolsce w najbliższych latach?

Po  szeregu burzliwych spotkań i dyskusji powstał ambitny program, którego realizacja pozwoli na znaczną poprawę jakości powietrza już w roku 2023. A przypomnijmy, że czyste powietrze to kwestia naszego zdrowia, a nawet życia. Wg naukowych szacunków na choroby spowodowane smogiem umiera rocznie ponad 40 tys. Polaków – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz

 

Głównym założeniem Programu jest poprawa jakości powietrza w jak najkrótszym czasie. A zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE, wydanym ze względu na przekroczenia norm jakości powietrza w Polsce, działania te muszą być adekwatne do poziomu zanieczyszczenia. Ilość szkodliwych substancji w powietrzu w dalszym ciągu przekracza dopuszczalne poziomy na terenie całego województwa. Następuje jednak widoczna poprawa jakości powietrza w  Krakowie i Małopolsce, szczególnie w okresie grzewczym od października do marca. Średnie stężenie pyłu PM10 pomiędzy sezonem zimowym 2014- 2015,  a  ostatnim sezonem 2019-2020, spadło w Małopolsce o 30%, natomiast w Krakowie aż o 45%.

Wynika to między innymi z faktu, że od 2013 roku w województwie wymieniono 43,6 tys. kotłów i pieców wykorzystujących paliwa stałe. Ponad 22 tys. z nich znajdowało się w samym Krakowie.

 

Osiągnięte efekty to sukces konsekwentnej polityki środowiskowej, w tym wdrożonych uchwał antysmogowych – powiedział podczas obrad Sejmiku Wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

 

Zgodnie z założeniem Programu ochrony powietrza, już w 2023 roku zostanie spełniona norma zawartości pyłów w atmosferze. Natomiast w 2026 tak ograniczy się emisja rakotwórczego benzo(a)pirenu, iż jego zawartość we wdychanym przez Małopolan powietrzu będzie spełniała docelową normę.

 

Wsparcie finansowe jest podstawą realizacji Programu.

Aby jednak założenia POP mogły być zrealizowane, należy podjąć szereg nowych działań, które wymagają większego zaangażowania samorządów w pomoc mieszkańcom m.in. w skorzystaniu z dofinansowań do wymiany źródeł ogrzewania, termomodernizacji budynków i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Do portfeli Małopolan mogą trafić pieniądze nie tylko z projektów rządowych takich jak Czyste Powie- trze, Mój Prąd, czy STOP SMOG, ale również z ulgi termomodernizacyjnej i programów gminnych. Dodatkowo przewiduje się, że powstaną programy osłonowe dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Rekomendowane jest m.in. przeznaczenie od 2021 roku co najmniej 1% dochodów własnych gmin na dzia- łania związane z ochroną powietrza, część tej sumy ma być skierowana właśnie na programy osłonowe.

W każdej gminie ma funkcjonować ekodoradca, który będzie pomagał mieszkańcom w dotarciu do potrzebnych informacji oraz udzieli wsparcia w skorzystaniu z dostępnych środków finansowych. Ważne jest jednak, aby ekodoradca wiedział, do kogo ma dotrzeć z in- formacjami. Dlatego też jednym z priorytetowych działań gmin jest zbudowanie pełnej inwentaryzacji urządzeń grzewczych, co wiąże się z planowanymi działaniami rządu w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy mieszkaniec będzie miał obowiązek zgłoszenia posiadanego źródła cie- pła i energii elektrycznej.

Zakazy spalania paliw? NIE! Działania w Programie ochrony powietrza nie obejmują zakazu stosowania paliw stałych na tere- nie Małopolski.

Na mocy obowiązujących uchwał antysmogowych możliwe będzie spala- nie węgla i drewna w całym regionie poza Krakowem. Będzie istniała możliwość instalacji i eksploatacji kotłów oraz kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na  węgiel, drewno i biomasę na zasadach określonych w uchwale antysmogowej, a więc spełniających wymagania Ekoprojektu. Rolnicy i ogrodnicy w dalszym ciągu będą mogli wykorzystywać węgiel i drewno do ogrzewania tuneli i szklarni, ale lepsze jakościowo urządzenia spowodują, że spalą mniej paliwa, a powietrze będzie znacznie czystsze.

Właściciele kominków nie muszą się obawiać, że nie będą mogli  z nich korzystać, poza tymi dniami, w których ogłoszone zostaną alarmy smogowe. Wówczas wyłączeniu podlegać będą wszystkie rekreacyjne źródła spalania, czyli właśnie kominki. Plan działań krótkoterminowych przewiduje również ograniczenie innych prac, które mogą po- wodować dalsze pogorszenie jakości powietrza, jak: stosowanie dmuchaw do liści, prace budowlane związane z emisją pyłów czy emisje z zakładów przemysłowych.

Biorąc pod uwagę ochronę klimatu, większe znaczenie zyska wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które promowane będą poprzez zapewnienie wyższego dofinansowania, a także wykorzystania „zielonej energii” w budynkach użyteczności publicznej.

Program zobowiązuje samorządy do prowadzenia kontroli interwencyjnych i systemowych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony powietrza. Wzorem jest tu ekointerwencja, czyli innowacyjna aplikacja wdrożona ponad rok temu w Małopolsce. Gminy powinny przygotować wewnętrzną procedurę przeprowadzenia kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały anty- smogowej i zakazu spalania odpadów do 30 września 2021 roku.

Czysty transport w Krakowie

Ochrona powietrza to nie tylko wy- miana kotłów i pieców, ale również dbałość o zrównoważony transport. W Krakowie, gdzie jego wpływ na jakość powietrza jest największy, za- planowano wdrożenie strefy czystego transportu od 2026 roku. Po powstaniu takiej strefy posiadacz 12-letniego samochodu z silnikiem Diesla lub 20-letniego pojazdu z silnikiem benzynowym nie będzie mógł wjechać do wyznaczonego rejonu miasta. Jednak do tego czasu muszą zostać wprowadzone odpowiednie przepisy krajowe.

 

 

Print Informacja z dnia 06-10-2020, opublikowana przez: Józef Bryś była czytana 752 razy
Źródło: Gazeta Krakowska więcej z tej kategorii (Gazeta Krakowska)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE