X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 45
Wypalanie trawy i pozostałości roślinnych jest zabronione!!!

Każdego roku w okresie wiosennym dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Proceder ten nie tylko w znacznym stopniu niszczy przyrodę, ale jest również bardzo niebezpieczny m.in. z uwagi na brak kontroli nad błyskawicznie rozprzestrzeniającym się żywiołem. Ryzyko jest ogromne. Wzniecony pożar zagraża ludziom i ich dobytkowi, płoną lasy, giną zwierzęta.

Wśród społeczeństwa panuje przekonanie, że wypalanie traw poprawia jakość gleby, jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Jednak już wiele lat temu naukowcy udowodnili, że takie pożary są szkodliwe. Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę. Po wypaleniu gleba ubożeje, ginie cała mikroflora i mikrofauna. Jest to najgorsza opcja przygotowania gleby do nowego cyklu. Wypalanie, nawet jednorazowe obniża wartość plonu o 5-8%, niszczone są między innymi rośliny motylkowe i zwiększa się udział chwastów. Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy w glebie co w efekcie zwiększa zapotrzebowanie na nawożenie

Wypalanie m. in. traw zanieczyszcza powietrze i wzmaga efekt cieplarniany. Niekontrolowany podsycany wiatrem ogień może łatwo przenieść się na zabudowania czy tereny leśne powodując duże straty. Bardzo często wypalane łąki znajdują się przy drogach. Wówczas dym może poważnie ograniczyć widoczność kierowcom, co stwarza dodatkowe zagrożenie.

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, A TAKŻE NIEDOZWOLONE !

Określa to m. in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55)

  • art. 124 "Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów"
  • art.131 pkt 12 "Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny"
  • oraz ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2020r. poz.148)
    art. 30 ust. 3 pkt 3 " w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
  1.  rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub Nadleśniczego;
  2. korzystania z otwartego płomienia;
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Przedstawiając powyższe, należy również zwrócić uwagę na fakt, że pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, które w tym czasie mogą być niezbędne w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego. APELUJEMY O ROZSĄDEK ! Zanim podpalisz, zastanów się czy nie narażasz życia swojego i innych.

Print Informacja z dnia 07-04-2020, opublikowana przez: Józef Bryś była czytana 968 razy
Źródło: Reporter   więcej z tej kategorii (Reporter)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE