X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 92
KOMUNIKAT w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 marca 2020r. podjęte zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw pod poz.410. Decyzja Ministra Edukacji Narodowej zawarta w przedmiotowym rozporządzeniu wynika z konieczności zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W okresie od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w  tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i  niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a tym samym po stronie rodziców (opiekunów prawnych) powstaje obowiązek zapewnienia stosownej opieki swoim dzieciom. W dniach 12-13 marca 2020r. w przedszkolach, szkołach podstawowych, punktach przedszkolnych prowadzi się wyłącznie działalność opiekuńczą. Nie będą również czynne funkcjonujące na terenie miasta Nowy Targ żłobki, bowiem polecenie zawieszenia ich działalności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w  wieku do lat 3 (Tj. Dz. U. z 2020r. poz. 326) zostało wydane przez Wojewodę Małopolskiego w trybie przepisów ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r. poz.374).

Bardzo proszę o zapoznanie się ze wskazanymi powyżej aktami prawa, bowiem wskazują one także na Państwa uprawnienia w tej jakże złożonej sytuacji, a także z  komunikatami w przedmiotowej sprawie zamieszczonymi m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz Wojewody Małopolskiego.

Proszę o bieżący kontakt z dyrektorami żłobków, przedszkoli i szkół odpowiednich dla miejsca uczestnictwa Państwa dziecka na zajęcia żłobkowe lub szkolne(przedszkolne).

Burmistrz Miasta
mgr Grzegorz Watycha

Print Informacja z dnia 12-03-2020, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 862 razy
Źródło: Sprawy Urzędu   więcej z tej kategorii (Sprawy Urzędu)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE