X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 48
Burmistrz Nowego Targu z absolutorium i wotum zaufania

Nowotarscy rajcy podsumowali ubiegły rok. Przy dwunastu głosach za, jednym przeciwko oraz siedmiu wstrzymujących Rada Miasta zagłosowała za udzieleniem Grzegorzowi Watysze wotum zaufania, natomiast przy piętnastu głosach za oraz pięciu wstrzymujących się radni udzielili burmistrzowi absolutorium.

Udzielanie wotum zaufania przez Radę Miasta to obowiązek, jaki został nałożony na samorządy gminne wraz z ustawą z 1990 roku. Rokrocznie władze Jednostek Samorządu Terytorialnego sporządzają raport o stanie gminy, następnie – po zakończeniu debaty radnych nad raportem – Rada Miasta musi przeprowadzić głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Wotum zaufania dla burmistrza. 

Tak było i podczas dzisiejszej, X Sesji Rady Miasta Nowy Targ. Jeszcze przed obradami radni zaznajomili się z obszernym, ponad 150 stronicowym dokumentem opisującym ubiegłoroczny kształt miasta, natomiast dziś raport szczegółowo omówiła sekretarz miasta Stanisława Szołtysek. Następnie swoje uwagi w sprawie raportu wyrazili radni.

 – Dokument który dostaliśmy to prawie 150 stron, z którego niewiele wiemy. Przemilcza wiele spraw – stwierdził Michał Glonek. Właściciel stacji narciarskiej Długa Polana miał najwięcej zastrzeżeń co do raportu spośród całej rady. – W naszym mieście przez ponad rok były przedsiębiorstwa, które w ramach rewitalizacji były dopuszczone do ubiegania się o środki unijne. Natomiast przed samym ogłoszeniem naboru uchwała została tak zmieniona, że ograniczyła dostęp do sięgnięcia po te środki dla podmiotów uprzywilejowanych, tj. podmiotom samorządowym. Tak było chociażby w przypadku projektu stacji narciarskiej na Kowańcu. Taka inwestycja miałaby racje bytu. Turystyka jest ciekawym ale i wrażliwym zagadnieniem, toteż nie rozumiem, dlaczego władze miasta nie dostrzegają potencjału w jej rozbudowie – mówił radny.

Glonek w swojej wypowiedzi zarzucał władzom Nowego Targu, jakoby zaniedbywały część zadań dotyczących m.in. edukacji, promocji miasta czy rozwoju turystyki. Zdaniem radnego, receptą na tego typu bolączki magistratu jest niewystarczająca kompetencja ciał doradczych. Co więcej, doradzał burmistrzowi aby „otoczył się wreszcie prawdziwymi ekspertami z różnych dziedzin”.

 – Mamy fajnie ścieżki w Nowym Targu i w Gorcach, to są środki zaangażowane przez Urząd Miasta. Dobrze byłoby, aby zarabiali na nich ci, na których ziemiach przechodzi taka ścieżka, a także samorząd. Przykładowo prywatni właściciele mogliby inwestować w bazy noclegowe, od których odprowadzane byłyby dodatkowe podatki do budżetu miasta – tłumaczył Michał Glonek. – Stworzony został szlak wokół Tatr, ale nie widzę, aby miasto podejmowało kontynuację tego tematu. Z kolei budowa punktów widokowych nie dochodzi do skutku, ściągane są z planów inwestycyjnych.

Reszta radnych skupiła się już nie na działaniach magistratu, a na kształcie przygotowanego przez urzędników raportu.

 – Czytając raport nie znalazłem żadnych informacji o Podhalańskim Centrum Sportów Lodowych. Mówione było, że jest to strategiczna inwestycja na kilkadziesiąt milionów złotych. A tu nic – mówił Paweł Liszka– Powinno być cokolwiek na ten temat zawarte w tym dokumencie. Czy to dalej jest planowane? Czy są już przygotowane środki na to? Na jakim etapie realizacji inwestycji jesteśmy?

 – Raport o stanie za rok 2018 jest dużym opracowaniem, a mimo to nie ma w nim ani jednego rozdziału poświęconego przedsiębiorczości czy turystyce – zauważył Szymon Fatla. – Na temat rynku pracy mamy tylko dwie strony, choć sam dokument ma ponad 150 stron. W raporcie brakuje konkretów, statystyk i perspektyw na przyszłość. Temat obniżania liczby mieszkańców Nowego Targu pada dwukrotnie w raporcie, ale nie ma żadnego wytłumaczenia, co miasto zamierza z tym problemem zrobić.

Wypowiedź Fatli spotkała się z odpowiedzią radnego Krzysztofa Sroki, który – choć wyraził zrozumienie dla jego uwag – to jednocześnie podkreślił, że przygotowany przez Urząd Miasta dokument ma inne założenie.

 – Uwagi odnośnie przyszłości powinny znaleźć się w Strategii Rozwoju Miasta a nie w raporcie za stan 2018 – tłumaczył Krzysztof Sroka.  

 – Tego typu raporty zawsze powinny zawierać ogólnie informacje, a nie szczegółowe – wtórował mu Marek Mozdyniewicz, wiceprzewodniczący rady miejskiej. – Gdybyśmy mieli poruszyć wszystkie aspekty szczegółowo, tak jak tego chcecie, to musielibyśmy tu siedzieć z tydzień.

Po zakończeniu debaty radni przeszli do głosowania nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi Nowego Targu. Mimo początkowej krytyki uchwała w tej sprawie została przyjęta dwunastoma głosami za, przy jednym głosie przeciwko oraz siedmiu wstrzymujących się. To oznacza, że Grzegorz Watycha uzyskał od Rady Miasta wotum zaufania za ubiegły rok.

Absolutorium za inwestowanie przy jednoczesnym oszczędnym zarządzaniu.

Równie przychylnie radni okazali się wobec udzielenia absolutorium burmistrzowi. Dużą rolę odegrało tu umiejętne połączenie inwestowanie z oszczędnością. I tak ubiegłoroczny budżet zamknął się nadwyżką w wysokości prawie półtora miliona złotych. Dochody ogółem względem 2017-ego roku wzrosły o niemal dwadzieścia milionów złotych, natomiast sam dług zmniejszył się z 33 milionów złotych do trzydziestu.

– Jest to dla mnie budżet wzorowy. Dochody i wydatki są zrównoważone. Inwestycje na poziomie trzydziestu milionów niemal z własnych środków, bo zaciągnięto dług tylko na zamiatarko-polewaczkę. Jest to ogromny sukces – chwaliła radna Stefania Drąg-Iłęda. – Miasto pięknieje, robimy mnóstwo dróg, chodników, obwodnic, remontów, a jednocześnie spłacamy zaciągnięty przez poprzedników dług. Co więcej, w 2018 roku obniżono ten dług o trzy miliony złotych.

Dobre wyniki osiągnięto nie tylko w finansach, ale również w kulturze i edukacji.

– Szkoły osiągnęły dobre wyniki merytoryczne, mimo zawirowań w oświacie spowodowanych reformą oświaty – przyznawał Leszek Pustówka, przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury. – Jeśli chodzi o kulturę, trzeba podkreślić merytoryczną i efektywną działalność Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki oraz Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta. W 2018 roku zorganizowano wiele udanych przedsięwzięć, m.in. obchody stulecia odzyskania niepodległości, wystawy, koncerty czy spotkania autorskie.

Tymczasem radny Marek Mozdyniewicz podkreślał, że dowodem na duże zaufanie, jakim cieszy się w Nowym Targu Grzegorz Watycha, były ubiegłoroczne wybory, w których obecny burmistrz wygrał już w pierwszej turze osiągając wynik ponad 50 procent głosów mieszkańców.

 – Burmistrz ma wiele zadań do wykonania. Moim zdaniem zarządza bardzo dobrze miastem i o ile nasze głosy się od siebie różnią, to takim najlepszym i najmocniejszym głosem, jaki wybrzmiał, są ostatnie wybory – argumentował wiceprzewodniczący rady Marek Mozdyniewicz. – Absolutorium jak najbardziej się należy.

Na koniec głos zabrał Paweł Liszka.

 – Ja się nie zgadzam w niektórych kwestiach. Burmistrz mówił wiele o otwieraniu się na Gorce, o Centrum Sportów Lodowych, ale niestety poza sloganami w spotach wyborczych na tym się skończyło – argumentował radny.

Ostatecznie radni piętnastoma głosami za oraz przy pięciu wstrzymujących się zdecydowali się udzielić burmistrzowi Grzegorzowi Watysze absolutorium za 2018 rok.

 – Wierzę w to, że ta praca, którą wspólnie z zespołem pracowników wykonujemy, jest doceniana przez mieszkańców. Cyfry mówią same za siebie. Myślę, że obiektywnie rzecz biorąc każdy, kto przyjeżdża do Nowego Targu – w szczególności po dłuższej przerwie – widzą tempo zachodzących zmian. I właśnie oni doceniają nasz wkład pracy – mówił Grzegorz Watycha, dziękując wiceburmistrzom, naczelnikom, kierownikom i wszystkim pracownikom magistratu za wykonaną pracę.

/ps/

Print Informacja z dnia 25-06-2019, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 1038 razy
Źródło: nowytarg24.tv więcej z tej kategorii (nowytarg24.tv)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE