X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 67
Zakończył się długo wyczekiwany remont ul. Grel

Ulica Grel to jedna z najdłuższych dróg gminnych w mieście. Problemy z poprawa infrastruktury na tej ulicy były znane od lat, ale dopiero teraz dzięki determinacji władz Miasta udało się doprowadzić do oczekiwanej społecznie przebudowy tej ulicy. 

Uzyskanie zgód mieszkańców było możliwe także dzięki zaangażowaniu radnych miejskich a w szczególności Pani Danuty Szokalskiej-Stefaniak, której dzisiaj wielokrotnie dziękowano za zaangażowanie, czyniąc z niej poniekąd matkę tego sukcesu.

W uroczystym poświęceniu inwestycji, którego dokonał ks. proboszcz  Zbigniew Płachta, wzięli udział przedstawiciele władz, przedsiębiorstw, urzędów zaangażowanych w jej realizację, ale również mieszkańcy, którzy symbolicznie podziękowali za realizację tak ważnej dla nich inwestycji. 

Wykonawcą robót było konsorcjum firm: Podhalańskie Drogi Sp. z o.o. i Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe s.a. z Nowego Targu. W dniu 5 marca 2018 r. podpisano umowę na roboty budowlane opiewającą na kwotę 5 624 711 zł.

Wykonane prace miały na celu przede wszystkim rozwiązanie problemów komunikacyjnych mieszkańców ul. Grel i zlokalizowanych w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Proces projektowania i realizacji inwestycji był trudny i wymagający na każdym etapie tj. uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń i dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku ZRiD oraz roboczych uzgodnień w trakcie prac w terenie.

W ramach zadania rozbudowano drogę o długości 1,078 km od rejonu skrzyżowania z ul. Partyzantów (wraz ze skrzyżowaniem) do granicy terenu kolejowego linii relacji Chabówka-Zakopane (bez przejazdu kolejowego). Ponadto roboty budowlane obejmowały budowę chodników o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm, rozbudowę skrzyżowań z ul. Partyzantów i ul. Grel-Boczna, przebudowę, rozbudowę i budowę zjazdów, przepusty ramowe żelbetowe z umocnieniem korytka w formie żelbetowego żłobu z wylotem kanalizacji deszczowej na cieku pn. „Potoczek”, demontaż i odbudowę ogrodzeń, przebudowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej teletechnicznej i oświetlenia.

Autorem projektu jest Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Pana Roberta Dudy z Maniów. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 2 724 600,00 zł z budżetu Państwa w ramach programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Miastem Nowy Targ w dniu 29 czerwca 2018 r. Nadzór inwestorski prowadziło Biuro Obsługi Inwestycji Pana Pawła Cetery z Szaflar. Miasto 15 grudnia 2018 r. uzyskało pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Na wniosek Urzędu Miasta Nowy Targ i w związku z zakończeniem przebudowy części ul. Grel PKP/PLK wyraziło zgodę na zmianę kategorii przejazdu z C na B oraz poinformowało, iż na w/w przejeździe zamontowane zostaną półrogatki.

Równocześnie została wykonana modernizacja nawierzchni odcinka 200 m ul. Grel Boczna na którą uzyskano dotację w kwocie 30 000 zł w ramach naboru ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W ramach remontów bieżących wykonano na odcinku ok. 320 m nową nakładkę asfaltową na sąsiadującej ul. Partyzantów oraz zatokę autobusową przed przejazdem kolejowy.

mat. prasowe

fot. os

/os

Print Informacja z dnia 20-12-2018, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 1284 razy
Źródło: nowytarg24.tv więcej z tej kategorii (nowytarg24.tv)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE