RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 146

Upamiętnianie 30. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego rozciągnęło się w Nowym Targu na kilka dni i jest organizowane z imponującym rozmachem.

Nowotarskie, powiatowe upamiętnianie 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zainaugurowało małopolskie obchody, które zakończą się dopiero 17 grudnia, uroczystą mszą za Ojczyznę w nowohuckim kościele "Arka Pana".

Dziennik Polski 13-12-2011

Emocje w nowotarskim samorządzie wzbudza odrzucenie przez Radę projektu uchwały o zmianach budżetowych, tym razem dotyczące kilku zadań inwestycyjnych, a wród nich - tego z dziedziny wodno-ściekowej. O tym rozmawiamy z dyrektorem MZWiK.

- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest realizatorem potężnego projektu z unijnym dofinansowaniem - w kwocie ponad 40,5 miliona zł. Proponowane w projekcie uchwały o zmianie budżetu "przesunięcia" dotyczyły głównie projektu z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej. Co jest tego powodem?
Dziennik Polski 12-12-2011

Miasto ma już koncepcję architektoniczną, teraz będzie zlecany do wykonania projekt budowlany

Jednomyślnie zdecydowała nowotarska rada o założeniu nowego cmentarza komunalnego na wysokiej skarpie Białego Dunajca, przy ul. Lotników. Jest to przedsięwzięcie rozłożone na kilkanaście lat, możliwe do realizacji tylko etapami. Uchwała rady jest akceptacją dla granic nekropolii.

Dziennik Polski 12-12-2011

Ze skóry bydlęcej i ortalionu wykonane są nawiązujące do legendarnej marki buty "Relaks", które wypuściła właśnie na rynek firma obuwnicza Wojas SA z Nowego Targu.

Przez kilka lat o prawo do tej marki, należącej za PRL-u do Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego "Podhale", starali się prócz Wojasa: firma obuwnicza Demar z Nowego Targu i młoda designerka Magdalena Gacek. Ostatecznie w kwietniu br. prawo ochronne do znaku słowno--graficznego "Relaks" Urząd Patentowy przyznał firmie Wojas SA. Producent zapowiedział, że charakter butów zostanie utrzymany, choć do ich wykonania posłużą nowoczesne materiały i podeszwy.

Dziennik Polski 09-12-2011

Rozmowa z Łukaszem Dłubaczem - skarbnikiem Nowego Targu

Mówi się o budżecie na rok 2012 jako "najtrudniejszym od dwudziestu lat". Z czego wynikają te trudności?

- Wiążą się głównie z zakresem realizowanych inwestycji. W Nowym Targu od co najmniej dwóch lat realizowane są bardzo duże zadania, które generują duże wydatki. Większość samorządów nie jest w stanie realizować ich z własnych pieniędzy, stąd konieczność korzystania ze środków pomocowych, zaciągania kredytów i pożyczek. Ale chodziło o to, by w mieście te ważne inwestycje zakończone były w dwa - trzy lata, a nie w kilkanaście.

- Jakie zatem projekt budżetu przewiduje dochody i wydatki?

- Dochody przewidujemy w kwocie ponad 104,6 miliona zł, wydatki - nieco poniżej 120 milionów.
Dziennik Polski 28-11-2011

Siedem grup śpiewaczych - w tym niedawno powstały w 700-letniej miejscowości Chór "Kluszkowce" - prezentowały się na scenie nowotarskiego MOK-u podczas jedenastego już koncertu "Wieczór Cecyliański".

Impreza zorganizowana została w dzień patronki muzyki sakralnej, przez Stowarzyszenie Muzyczne, Chór "Echo Gorczańskie" wraz z burmistrzem, parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa i Miejski Ośrodek Kultury. Każdy z chórów wykonywał przeważnie po trzy utwory, nie tylko o charakterze sakralnym, bo także regionalne i rozrywkowe.

Dziennik Polski 22-11-2011

Pacjenci okulistyczni z Podhala, u których konieczne było przeprowadzenie witrektomii - operacji "ostatniej szansy", ratującej wzrok przy zagrożeniu ślepotą - nie będą już zmuszeni jeździć do Krakowa ani na Śląsk.

Wykonywanie tych zabiegów rozpoczął właśnie NZOZ OKO-TEST Diagnostyka i Chirurgia Oka, działający przy Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

Dziennik Polski 21-11-2011

Widząc, że nowa przeprawa przez Czarny Dunajec, w ciągu przyszłej obwodnicy wschodniej miasta, jest gotowa, wielu mieszkańców pyta, dlaczego jeszcze nie można jeździć przez most.

Wykonawca na sfinalizowanie prac ma czas do końca listopada. Więc i tak uwinął się przed terminem. A prace były potężne i specjalistyczne. Most przeszedł już próby obciążeniowe, które wypadły pomyślnie, ale teraz trzeba uzyskać od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie. Komisja złożona z inspektorów Urzędu Miasta natomiast dokonała przeglądu technicznego drogi i mostu.

Dziennik Polski 17-11-2011

Od 35 lat stolica Podhala jest jedynym miejscem w Polsce południowej, które bierze pod swoje skrzydła twórczość amatorską

Jubileusz był okazją do wspomnień, które - gdyby twórcy nie musieli rozjeżdżać się do domów - trwałyby długie godziny. 35 lat to dzieje jednego pokolenia. Żywą legendą dorocznego Konkursu Amatorskiej Twórczości Plastycznej jest Mieczysław Słowakiewicz - ludowy, samorodny rzeźbiarz z nowotarskiej Niwy. Ale tych, którzy od zarania byli obecni w twórczym kręgu amatorów, a już "się minęli" jest znacznie więcej.

Dziennik Polski 17-11-2011

W finale ludzie wstali z krzeseł, burzą oklasków nagradzając małych i wyrośniętych już wykonawców. Niejednemu popłynęły łzy wzruszenia.

Miejscowi artyści dawno nie spotkali się z takim aplauzem, jaki zakończył długi, ponad półtoragodzinny koncert Studia Piosenki "Septyma", przygotowany tego roku na Święto Niepodległości. Okazało się, że młodzi wokaliści pod kierunkiem Doroty Kret potrafią stworzyć porywający słowno-muzyczny spektakl, z najlepszym i ambitnym, choć trudnym patriotycznym (w szerokim tego słowa znaczeniu) repertuarem.

Dziennik Polski 14-11-2011

Stawki podatku od nieruchomości - zeszłego roku w ogóle nie podnoszone przez zrozumienie dla trudności bytowych mieszkańców i w trosce o drobną przedsiębiorczość - teraz skokowo wzrosną aż o 7 procent.

Powód to koszty prowadzonych przez miasto inwestycji. Poza tym ilekroć stawki te nie sięgały górnej ustawowej granicy - miasto musiało się tłumaczyć z zastosowanych "ulg".

Już w styczniu, skutkiem przyjętej przez Radę prawie jednogłośnie (choć z rożnymi poprawkami) uchwały, zapłacimy 0,82 zł od jednego metra kwadratowego gruntów i obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli jakaś organizacja pożytku publicznego będzie prowadzić odpłatną, statutową działalność - za metr kwadratowy powierzchni zajętej na ten cel zapłaci 0,35 złotego.

Dziennik Polski 14-11-2011

Głosowanie nad kandydaturami do przyznania Medalu "Za szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu" na długo pozostawi niesmak w łonie rady i w mieście

Po raz pierwszy w dziesięcioletniej historii przyznawania tych odznaczeń wynik głosowania (jawnego) na sesji rady różnił się od wyniku głosowania (tajnego) na posiedzeniu Kapituły Honorowej. Skutkiem tego medali nie dostaną dwie osoby wcześniej - projektem uchwały autorstwa przewodniczącego - zgłoszone do uhonorowania.

Dziennik Polski 08-11-2011

Rozmowa z WOJCIECHEM WATYCHĄ - zastępcą naczelnika wydziału gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego w nowotarskim Urzędzie Miasta

- Warunkiem koniecznym do ogłoszenia przetargu na inwestora dla Miejskiej Hali Lodowej w trybie udzielenia koncesji jest posiadanie przez miasto tzw. programu funkcjonalno-użytkowego dla lodowiska. Jakie są losy tego programu?

Dziennik Polski 08-11-2011

TENIS STOŁOWY. Zawodniczki Gorców Nowy Targ liderem I ligi

Czwarte zwycięstwo w piątym meczu rozgrywek grupy południowej I ligi odniosły pingpongistki nowotarskich Gorców. Tym razem nowotarżanki nie dały szans ekipie JKTS Jastrzębie, zwyciężając we własnej hali 8-2.

Początek spotkania wcale nie zwiastował tak przekonującej wygranej gospodyń. Po pierwszych czterech grach singlowych stan meczu był bowiem remisowy 2-2.

Dziennik Polski 07-11-2011

W najbliższy wtorek, 8 listopada, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zaprasza do swojej auli głównej w Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznym na VI już Dni Jana Pawła II.

Przygotowaną tam konferencję naukową poprzedzi msza w nowotarskim kościele św. Katarzyny o godz. 9.30. Tematyka wystąpień jest głęboka i refleksyjna, skupiona wokół godności osoby w nauczaniu Jana Pawła II, np. honoru górala.

Dziennik Polski 07-11-2011
Strony od 1 do 16 z łącznej ilości stron 208 z kategorii: Dziennik Polski
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE