X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 207

W dniu dzisiejszym duża grupa najmłodszych nowotarżan po raz pierwszy rozpocznie naukę w I klasie szkoły podstawowej i gimnazjum. Dla pozostałych uczniów będzie to kolejny rok szkolnej przygody w dorastaniu i pozyskiwaniu jakże potrzebnej wiedzy, w wielu dziedzinach życia człowieka.

Dzień 1 września rozpoczynający rok szkolny obchodzony jest co roku także jako dzień historycznej pamięci całej naszej społeczności o tragicznych wydarzeniach jakie przyniósł wybuch II Wojny Światowej.

Sprawy Urzędu 01-09-2016

W dniu 29 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Nowym Targu Burmistrz Grzegorz Watycha w obecności zastępcy Waldemara Wojtaszka oraz Naczelnika Wydziału Rozwoju i Urbanistyki Wojciecha Watychy podpisał umowę dzierżawy gruntów w nowotarskiej Strefie Aktywności Gospodarczej z Panem Łukaszem Gruszką Prezesem spółki „KOLDREW”.

Sprawy Urzędu 29-08-2016

Burmistrz Miasta Nowy Targ informuje, że w dniach od 7 do 9 czerwca 2016 roku w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia obronnego „ANAKONDA 2016” przeprowadzone zostaną epizody z obszaru naruszenia przestrzeni powietrznej przez statek powietrzny, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W ramach ćwiczeń mogą zostać uruchomione syreny alarmowe na terenie Nowego Targu.

Będzie to modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut – ogłoszenie alarmu oraz ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut – odwołanie alarmu.

Organizatorzy ćwiczeń apelują do mieszkańców o nietraktowanie nadawanych sygnałów jako rzeczywistego zagrożenia.

Sprawy Urzędu 06-06-2016 

Zapewne po raz ostatni w formule sprawdzianu zewnętrznego, przeprowadzanego równolegle we wszystkich szkołach w Polsce, badano umiejętności uczniów klas VI szkół podstawowych.

Wyniki ze sprawdzianu na zakończenie nauki w klasach VI w roku szkolnym 2015/2016, (zaprezentowane na wykresie) potwierdziły dominację i ustabilizowaną, wysoką (jak powiedziałby redaktor sportowy) „formę” uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Targu. Nowotarska Piątka jest liderem nie tylko w Nowym Targu ale również w województwie małopolskim. Gratulujemy uczniom i nauczycielom.

Sprawy Urzędu 01-06-2016

Zapraszamy na etapowy kolarski wyścig szosowy Nowy Targ Road Challenge, który odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2016 r.

W ramach Nowy Targ Road Challenge odbędą się 3 etapy:

03.06.2016 – I etap - indywidualna jazda na czas 6 km Szlembark- Przełęcz Knurowska

04.06.2016 – II etap - wyścig ze startu wspólnego 86 km (Kobiety) i 127 km(Mężczyźni) - Start w Krempachach, Meta w Dursztynie

05.06.2016 – III etap - wyścig ze startu wspólnego 99 km - Start i Meta w Nowym Targu

Sprawy Urzędu 01-06-2016

Burmistrz Miasta Nowy Targ zaprasza wszystkich Mieszkańców Miasta do wzięcia udziału w XVIII edycji konkursu: “Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu  im. Adama Worwy”

Głównymi kryteriami oceny zgłoszonych do konkursu ogródków będzie ich ogólna estetyka, kompozycje roślinne i dobór takich roślin, dzięki którym ogród ozdobiony jest przez cały okres wegetacji, pod uwagę komisji będzie również brana pomysłowość i oryginalność w jego urządzeniu.

Sprawy Urzędu 31-05-2016

Wdrożenie procesu Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście ma w swoim zamyśle stać się narzędziem rzeczywistego aktywizowania mieszkańców Miasta Nowy Targ.

Każdy z nas ma swoją opinię na temat tego, co jego zdaniem powinno ulec poprawie w funkcjonowaniu Budżetu Obywatelskiego.Jako samorząd mamy również świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia podejmowanych w tym zakresie działań, bowiem istnieje taka prawidłowość, według której nasze oczekiwania, kiedy już są spełnione, zostają zastąpione kolejnymi.

Sprawy Urzędu 17-05-2016

Gmina Miasto Nowy Targ w ramach uchwały Nr XXII/322/16 podjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego otrzymało wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie Kapliczki Św. Jana Nepomucena-most na Czarnym Dunajcu w Nowym Targu”

Rys historyczny: Kapliczka początkowo datowana była na przełom XVIII/XIX w. jednak ostatnie badania archiwalne nie potwierdzają tej tezy.

Sprawy Urzędu 12-05-2016

W dniu 5 maja 2016 r. o godz. 16:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Nowy Targ odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o., zarządzającego Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną dotyczące rozszerzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej pn. Krakowski Park Technologiczny o tereny Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu.

Sprawy Urzędu 06-05-2016

W związku z publikacjami medialnymi dotyczącymi planowanego przeniesienia targowicy miejskiej Radni Rady Miasta w Nowym Targu wyrażają dezaprobatę dla propozycji rozproszenia i uruchomienia w kilku lokalizacjach sprzedaży targowiskowej na terenie miasta.

Pragniemy przypomnieć, że przeniesienie targowicy w związku z budową obwodnicy we wschodniej części miasta było planowane już w latach 70. Między innymi z tego właśnie powodu władze miasta nie były zainteresowane inwestycjami rozwojowymi na terenie starej targowicy, również takiego zainteresowania nie wykazywali prywatni właściciele przyległych terenów, na których prowadzona jest do dzisiaj działalność targowa.

Sprawy Urzędu 29-04-2016

Burmistrz Miasta Nowy Targ zaprasza przedsiębiorców i osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej na spotkanie, które dotyczyć będzie „Rozszerzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej pn. Krakowski Park Technologiczny o tereny Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 maja 2016 r. o godz. 16:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Nowy Targ.

 
Sprawy Urzędu 29-04-2016

Fot. Zbigniew Krauzowicz

21 kwietnia 2016 r. w nowotarskim Urzędzie Miasta odbyła się kolejna edycja spotkania pn. "Szkoła Trzeźwych Kierowców". Spotkanie było adresowane do kursantów prawa jazdy i miało na celu przeciwdziałanie przypadkom jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.

Sprawy Urzędu 22-04-2016

Rada Ministrów podjęła decyzję o rozszerzeniu Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po wejściu w życie rozporządzenia w tej sprawie całkowity obszar Krakowskiego Parku Technologicznego rozszerzy się o Podstrefę Nowy Targ składającą się z 2 kompleksów o pow. 7,23 ha i 1,55 ha, które znajdują się w Strefie Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu. 

Sprawy Urzędu 19-04-2016

W ramach realizowanego przez Miasto Nowy Targ projektu „Miasta Wyszehradzkie przyjazne rowerom. Czyli dlaczego warto jeździć na rowerze”, wydano drukiem 5000 tys. egzemplarzy kompendium wiedzy dotyczącego bezpiecznego poruszania się na rowerze w ruchu miejskim. Już wkrótce kompendium trafi do nowotarskich szkół, a także do szkół miast partnerskich projektu: Kežmarok (Słowacja), Hajduszoboszlo ( Węgry) oraz Lanškroun ( Czechy).

Sprawy Urzędu 30-03-2016

W dniu 22 marca 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

W godzinach porannych spotkania odbyły się w dwóch nowotarskich gimnazjach, w których udział wzięli uczniowie klas III. O godzinie 13:00 odbyło się spotkanie z Radnymi Miasta Nowy Targ, Naczelnikami Wydziałów Urzędu Miasta, pracownikami Urzędu Miasta, Dyrektorami Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz Dyrektorami miejskich szkół i przedszkoli.

Sprawy Urzędu 24-03-2016
Strony od 5 do 20 z łącznej ilości stron 26 z kategorii: Sprawy Urzędu
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE