Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

07 czerwca 2024

Dzisiaj Grzegorz Watycha, Burmistrz Miasta Nowy Targ i Pan Piotr Omylak z firmy SONA z Lipnicy Wielkiej podpisali umowę na realizację zadania pn. „Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Targu.

191c0864-7f34-4d74-98c5-780fdabadaae.jpg

Roboty budowlane w ramach tego działania obejmuję wykonanie na istniejącym boisku nowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej natryskowej na podkładzie podbudowy dynamicznej ET o powierzchni ok. 613 m2.
Wartość umowna inwestycji wynosi 252 603,91 zł brutto. Zadanie jest współfinansowane w ramach programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa” ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 102 700,00 zł.
Dokumentacja projektowa: TEBEO-PROJEKT, Firma Projektowo-Budowalna s.c. Marcin Kowalski, Tomasz Łach z Nowego Targu
Wykonawca robót: Firma SONA Piotr Omylak z Lipnicy Wielkiej
Termin zakończenia prac: sierpień 2024 r.

Dodano: 07.06.2024 Autor: Arkadiusz Szymczyk
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne