Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

06 czerwca 2024

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 362668 K ul. Podtatrzańska od ul. Szaflarskiej do ul. Solidarności w Nowym Targu”. Wykonawcą robót budowlanych jest firma SOLID BRUK Pana Bartłomieja Majerczyka z Bukowiny Tatrzańskiej, a ich wartość umowna wynosi 2 347 326,98 zł. Na realizację zadania Urząd Miasta pozyskał dofinansowanie w wysokości 1 221 825,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

69fde118-4be8-4475-acf3-ed8e6c046fa7.jpg

Zakres robót budowlanych obejmuje:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie nawierzchni na ciągach pieszych z kostki betonowej bezfazowej,
- wykonanie krawędzi jezdni z krawężnika betonowego oraz krawędzi chodnika z obrzeża betonowego,
- dostosowanie zjazdów,
- wykonanie systemu odwodnienia, w tym kolektor deszczowy i studnie rewizyjne,
- uzupełnienie konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy Podtatrzańskiej i sięgacza,
- regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury technicznej,
- wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- rekultywacja terenu.
Ponadto na zlecenie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Nowym Targu zostanie przebudowana sieć wodno-kanalizacyjna na przedmiotowym terenie. Wykonawcą tych robót jest firma PRO - TECH Andrzej Kaczor z Łopusznej, a ich wartość umowna wynosi: 445 098,97 zł.
Planowany miesiąc zakończenia robót to listopad 2024 r.

Przebudowa ul. Podtatrzańskiej na odcinku od ul. Szaflarskiej do al. Solidarności jest kolejnym elementem usprawnienia systemu komunikacyjnego miasta oraz poprawy bezpieczeństwa na w/w drodze. Obszar ten ma priorytetowy charakter dla mieszkańców miasta Nowy Targ oraz całego regionu z uwagi na fakt, że na ul. Podtatrzańskiej znajduje się budynek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Chatka”, do którego codziennie dowożone są na zajęcia osoby niepełnosprawne.

ff4a3d5f-97bc-4f0f-afb4-87cb975604ab.jpg
Dodano: 06.06.2024 Autor: Arkadiusz Szymczyk
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne