Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

07 czerwca 2024

NOWY TARG. Burmistrz Grzegorz Watycha powołał dziś nowego II zastępcę – został nim dr Krzysztof Trochimiuk, anglista, językoznawca, poliglota, dydaktyk z doświadczeniem również zagranicznym, wcześniej związany z Akademią Nauk Stosowanych, przez pełną kadencję jako jej prorektor ds. studenckich i kształcenia.

20240607-03.jpg

Zastąpi on panią wiceburmistrz Joannę Iskrzyńską-Steg, która od zeszłego roku przebywała na zwolnieniu chorobowym, a końcem maja przestała pełnić funkcję. W szerokim zakresie jego obowiązków są teraz: kultura, oświata, promocja, sport, turystyka, współpraca z organizacjami pozarządowymi, czyli dziedziny bardzo ważne w życiu miasta.

Dr Krzysztof Trochimiuk pochodzi z Bydgoszczy (lokowanej w tym samym roku, co Nowy Targ). Jest absolwentem Uniwersytetu Jana Kazimierza w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, w obszarze filologii angielskiej. Przebywał na rocznym stypendium w Université catholique de l’Ouest we francuskim Angers. W Harvard Extension School ukończył kurs marketingu i zarządzania. W ANS wraz z zespołem przygotowywał uruchomienie kilku kierunków kształcenia, na czele z filologią angielską I i II stopnia. Żonę ma nowotarżankę i mieszka tutaj od 20 lat. 18 z nich przepracował właśnie w ANS. Był też wykładowcą Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu i Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Do tej pory jest adiunktem w krakowskim Uniwersytecie Ignatianum. Wspólnie z żoną od dwóch lat, w ramach współzałożonej przez siebie międzynarodowej Fundacji Serve the City Polska, prowadzi Centrum „Źródło” z siedzibą przy ul. Szaflarskiej, skupione na działalności kulturalno-artystyczno-edukacyjnej. Działa w istniejącym przy nowotarskiej Państwowej Szkole Muzycznej Stowarzyszeniu „Pro Musica”.

Był w kilkuosobowej grupie dydaktyków zwolnionych na fali wewnętrznego konfliktu w nowotarskiej uczelni. Sąd Pracy potwierdził bezzasadność zarzutów, które były podstawą relegowania tych osób, nie orzekł jednak przywrócenia ich do pracy. Do Rady Miasta kandydował z „burmistrzowskiego” ugrupowania Nasze Miasto.

Jest też dr Trochimiuk pastorem Kościoła Bożego, najstarszego i jednego z największych wspólnot zielonoświątkowych w świecie. Rozliczne międzynarodowe kontakty predestynują go do zacieśniania tych więzi z pożytkiem dla miasta.

Za motto swojego działania przyjmuje myśl: Nowy Targ ma wiele głosów, wiele talentów, ale wspólną misję.

20240607-02.jpg

– Wierzę, że będę w stanie współpracować z wieloma szeroko pojętymi instytucjami, organizacjami, instytucjami – zapewnia. – Będę się starał budować przestrzeń do spotkań, do poznawania pomysłów, które mają mieszkańcy i stwarzać fundament wypracowywania misji dla Nowego Targu. Bo zdecydowanie uważam, że Nowy Targ jest bardzo dobrym miejscem do mieszkania, do zakładania rodziny, do rozwoju bardzo harmonijnego. Bo nie żyje się tu w takim dużym pośpiechu jak w Krakowie czy w Warszawie, jest ten kontakt z naturą. Natomiast pod względem infrastruktury Nowy Targ ma naprawdę wiele do zaoferowania. W obszarze turystyki na pewno jest przestrzeń do rozwoju, w obszarze sportu jest więcej do zrobienia, ale też większy potencjał związany z terenem, który sam stwarza możliwość rozwoju turystyki rowerowej czy sportów zimowych.

Nowy wiceburmistrz ma bardzo dobre kontakty z Podhalańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. W serze edukacji zamierza współpracować z nowym wicestarostą Robertem Furcą.

– Chciałbym, żeby współpraca budowała wspólny cel, który będzie spójny, konsultowany i który będzie prowadził do harmonijnego rozwoju edukacyjnego – obiecuje. – Mamy tutaj uczelnię, z którą jak najbardziej zamierzam też współpracować na rzecz miasta w jak najszerszym zakresie, który będzie możliwy.         

Powołany dziś wiceburmistrz deklaruje wolę i zdolność gromadzenia ludzi o różnych poglądach oraz budowania wspólnoty. Swoje doświadczenia lidera wspólnoty zamierza przenieść w sferę społeczną. Nowymi partnerstwami mogą zaowocować jego kontakty w Estonii, Norwegii, USA.

– Chciałbym ożywić też tego ducha wspólnoty poprzez otwarty dialog, transparentność i dostrzeganie potencjału innych osób i dawanie im przestrzeni do rozwoju – deklaruje dr Trochimiuk. To jest też aspekt opieki pastoralnej – podnoszenie kogoś z jednego miejsca wyżej. (…) Chcę, żeby moją misję determinowały konsultacje.

Te konsultacje miałyby przybrać formę otwartych cyklicznych spotkań dotyczących konkretnych obszarów – sportu, kultury, edukacji itd.; spotkań z radnymi, przedstawicielami różnych instytucji, ale też z mieszkańcami, których głos będzie cenny.  

(asz)

Fot. Paweł Kos

Więcej na stronie: https://nowytarg24.tv

 

Dodano: 07.06.2024 Autor: Maksymilian Gryglak
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne