Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

29 maja 2024

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zapewnia prosty i szybki tryb uzyskania rekompensaty finansowej przez osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu szpitalnemu.

20240529-01.jpg

W przypadku śmierci pacjenta o świadczenie mogą ubiegać się członkowie jego rodziny.

W każdej ze spraw, w których wypłacone zostało świadczenie, zostanie przeprowadzona analiza przyczyn źródłowych zdarzenia, a powzięte w jej ramach wnioski będą podstawą do podjęcia działań zapobiegających podobnym szkodom w przyszłości

 

Wszystkie szczegóły dotyczące Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych znajdują się na stronie interenetowej Rzecznika Praw Pacjenta :

https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych

Dodano: 29.05.2024 Autor: Mariusz Foryt
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne