RSS facebook
Struktura Urzędu
Burmistrz Miasta
I szy Zastępca
Burmistrza MiastaII gi Zastępca
Burmistrza MiastaSkarbnik
MiastaSekretarz Miasta

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością


Wydział
Rozwoju i Urbanistyki
(RiU)Wydział
Oświaty
(O)Biuro Budżetu i Analiz
(BBiA)Biuro Rady
(AiK-BR)Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
(GN)
Wydział
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
(GKiOŚ)Wydział Kultury,
Sportu i Promocji
(KSiP)Wydział
Finansowy
(F)Biuro Obsługi Mieszkańców
(AiK-BOM)Urząd Stanu
Cywilnego
(USC)
Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
(FPiI)Wydział
Spraw Społecznych
(SP)Wydział Podatków i Opłat
(PiO)Wydział Administracji
i Kadr
(AiK)Biuro
Obsługi Prawnej
(BOP)

Referat
ds. Drogownictwa i Transportu
(DiT)


Biuro Obsługi Informatycznej
(AiK-BOI)Biuro Audytu
i Kontroli
(ZAiK)Referat ds. Zamówień Publicznych
(ZP)


Biuro Obsługi MonitoringuStanowisko ds.BHP
(BHP)

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
(POIN)
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE