RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 25 stycznia 2020 roku

25 dzień roku, 4 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:21
Zachód słońca: 16:22

Imieniny obchodzą: Miłosz, Miłowan, Miłowit, Paweł, Tacjanna, Tatiana

Dzień Sekretarki i Asystentki
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 155
Małopolski tele-Anioł

Masz w rodzinie kogoś, kto jest niesamodzielny? Z powodu niepełnosprawności, złego stanu zdrowia, podeszłego wieku – i potrzebuje całodobowego wsparcia? Zgłoś tę osobę do Małopolskiego Tele-Anioła. Dostanie za darmo specjalną opaskę, dzięki której będzie mogła się szybko skontaktować z centrum teleopieki i otrzymać fachową pomoc. Sprawdź, jakie wymagania trzeba spełnić.

Uprzejmie informujemy, że Gmina Miasto Nowy Targ przystąpiła do projektu "Małopolski tele-Anioł", którego realizatorami jest Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu "Małopolski tele-Anioł" jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnym Małopolanom, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

Regulamin Projektu, szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie:

https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja

 

W ramach projektu:

 • powstanie Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
 • zostanie udzielone wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności).

WARUNKI UCZESTNICTWA

Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać następujące kryteria:

 • mieszkać (przebywać z zamiarem stałego pobytu) na terenie województwa małopolskiego,
 • być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek/stan zdrowia/niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
 • wyrazić na piśmie świadomą zgodę na udział w projekcie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas realizacji projektu,
 • wyrazić na piśmie świadomą zgodę na przeprowadzenie oceny sytuacji materialno – życiowej,
 • wyrazić na piśmie świadomą zgodę na objęcie opieką zgodnie z przygotowanym Indywidualnym Planem Wsparcia i Opieki.

PREFEROWANE DO OBJĘCIA WSPARCIEM SĄ:

 • osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (dla osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała już w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa),
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

 

ZAKRES WSPARCIA:

 • Teleopieka – możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z Centrum Teleopieki – każdy uczestnik projektu otrzyma opaskę bezpieczeństwa na nadgarstek wyposażoną w przycisk SOS (alarmowy) i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki. Skorzystanie z tej formy pomocy i zastosowanie w./wym. urządzeń jest uzależnione przy tym od dostępności sygnału telefonii komórkowej w miejscu zamieszkania uczestnika projektu. Opaska bezpieczeństwa jest wyposażona również w dodatkowe funkcjonalności dostosowane do szczególnych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, np. detektor upadku, lokalizator GPS, czujnik tętna. Urządzenie do teleopieki jest przekazywane uczestnikowi na okres jego udziału w projekcie. Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy, łączy się z ratownikiem medycznym, który udziela adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy, w tym m. in. informuje osoby wskazane do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy, udziela porady lub wzywa pogotowie lub inne służby ratunkowe – jeśli sytuacja tego wymaga. Uczestnicy projektu będą mogli również wykorzystać opaski do kontaktu z asystentami Teleopieki, uzyskując wsparcie w zakresie pomocy w sprawach życia codziennego, informację o możliwych formach pomocy społecznej, dostępnych formach aktywizacji społeczno – ruchowej i kulturalnej w najbliższej okolicy, a także w razie potrzeby, kontaktu, osamotnienia, potrzeby rozmów na tematy codzienne – w tym również wsparcie psychologa.
 • Usługi opiekuńcze/sąsiedzkie usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. dostarczanie produktów żywnościowych, przygotowywanie lub dostarczanie posiłków, karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku w najbliższym otoczeniu (w mieszkaniu/domu), czystości dzieży, bielizny osobistej i pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat, czynności związane z prowadzeniem spraw osobistych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i w dostępie do świadczeń zdrowotnych, pomoc w zagospodarowaniu w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc w przemieszczaniu się, opieka higieniczna (utrzymywanie higieny osobistej, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno – pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianę bielizny osobistej, pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji), pielęgnacja zalecona przez lekarza, wynikająca z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub z dokumentacji medycznej, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia, społecznością lokalną.

Udział w projekcie może trwać maksymalnie 18 miesięcy, usługi opiekuńcze/sąsiedzkie usługi opiekuńcze mogą być świadczone maksymalnie przez 12 miesięcy.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 1. Racławicka 56

30-017 Kraków

z dopiskiem: „Rekrutacja – MAŁOPOLSKI TELE – ANIOŁ”

Biuro Projektu Małopolski Tele-Anioł :

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 1. Lubelska 23,

30-003 Kraków pokój nr 1, parter

tel. 12 61-60-611

e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl

strona internetowa: www.malopolska.pl/teleaniol

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Targu oraz pod numerem telefonu: 18 266 25 93.

Regulamin Projektu oraz druki do pobrania dostępne są na stronie:

https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka.

Print Informacja z dnia 11-07-2018, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 701 razy
Źródło: Nadesłane   więcej z tej kategorii (Nadesłane)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE