RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 75
Prezentacja projektu kwatery wojennej z lat 1914-1923 w Nowym Targu

W czwartek 14 grudnia 2017 r. w sali reprezentacyjnej nowotarskiego ratusza odbyło się z udziałem Władysława Tylki Starosty Nowotarskiego oraz Waldemara Wojtaszka Burmistrza Miasta Nowy Targ podsumowanie i zakończenie realizacji Programu edukacyjno-naukowego „Zaginiony Legion Piłsudskiego. Kwatera Wojenna z lat 1914-1923 w Nowym Targu”.

Projekt, który otrzymał dofinasowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miał na celu przywrócenie społecznej pamięci o zmarłych i pochowanych żołnierzach spoczywających na nowotarskim cmentarzu. Jak wykazały bowiem badania archiwalne prowadzone od kilka lat przez Roberta Kowalskiego, historyka i kierownika Muzeum Podhalańskiego, na cmentarzu w Nowym Targu w bezimiennych dziś grobach spoczywa blisko 300-stu żołnierzy zmarłych w czasie I wojny światowej oraz w okresie walk narodu polskiego o granice państwa wskrzeszonego po 123 latach zaborów.

Obok siebie spoczywają zatem żołnierze Legionów Polskich i odrodzonego Wojska Polskiego ale także Armii Cesarstwa Austro-węgierskiego, Cesarstwa Niemieckiego i Cesarstwa Rosyjskiego. W ziemi nowotarskiego swoje kości złożyli żołnierze różnej narodowości: Austriacy, Niemcy, Węgrzy, Czesi, Rosjanie, Ukraińcy, Bośniacy tudzież różnych religii: katolicy, prawosławni, grekokatolicy czyi muzułmanie. Jak się niestety okazuje, żaden z nich nie ma na swojej mogile imiennej tabliczki, a świadomość mieszkańców miasta o tym, że są tutaj pochowani, zupełnie nie istnieje. Dlatego też zdecydowano się po pierwsze przywrócić pamięć o tych żołnierzach za pośrednictwem działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży podhalańskich szkół jak też opracować i udostępnić w internecie dane na temat tych żołnierzy.

Nadrzędnym jednak celem była decyzja w sprawie opracowania koncepcji architektonicznej oraz projektu zagospodarowania pozostałości po kwaterze wojennej, w której owi żołnierze spoczywają. Przygotowana przez zespół architektów, konserwatorów i historyków dokumentacja techniczno-konserwatorska oraz projekt zagospodarowania terenu zostały zaprzestowane podczas czwartkowego spotkania. Upamiętanie wszystkich zmarłych i spoczywających na Cmentarzu Wojennym nr 346, jest hołdem złożonym wszystkim tym, którzy miejsce swojego wiecznego spoczynku znaleźli w Nowym Targu, mieście oddalonym niejednokrotnie setki kilometrów od ich domów rodzinnych. Tym bardziej jest to istotne, bowiem podczas badań naukowych udało się zrekonstruować niemal pełną listę żołnierzy, znamy zatem ich z imienia i nazwiska w wielu przypadkach także datę i miejsce urodzenia.

W pierwszej części spotkania Robert Kowalski szczegółowo omówił założenia programu oraz przebieg jego realizacji. Składał się on zasadniczo z dwóch pakietów: edukacyjnego i naukowego. Pierwszy składał się takich przedsięwzięć jak: konkursu fotograficznego i plastycznego zakończonego wystawą prac laureatów, cyklu trzech wykładów historycznych i podsumowującego testu historycznego, spaceru historycznego po mieście i cmentarzu ze szczególnym uwzględnieniem kwatery wojennej oraz warsztatów edukacyjnych i lekcji muzealnych. W ramach drugiego pakiety przeprowadzono kwerendy archiwalne, uporządkowano, zabezpieczono i zdigitalizowano materiały historyczne, opracowano i udostępniono w intrenecie bazę danych o zmarłych i pochowanych żołnierzach, przygotowano publikację oraz dokumentację techniczno-konserwatorską kwatery z lat 1914-1923.

Po prezentacji wręczono podziękowania i nagrody rzeczowe dla nauczycieli biorących udział w projekcie: Iwonie Pawłowskiej (II Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Targu), Januszowi Horoszce, Renacie Misiur, Małgorzacie Arendrarczyk (Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu), Elżbiecie Bogaczyk , Krzysztofowi Żebrowskiemu, Marii Giełczyńskiej (Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu), Krzysztofowi Tenkielowi (Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Nowym Targu), Piotrowi Stopiak (Centrum Kształcenia i Wychowania OHP-filia Jabłonka), oraz szkołom za współpracę przy realizacji programu, a były to następujące placówki oświatowe: II Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Targu, Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Nowym Targu, Zawodowa Szkoła Branżowa, I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP-filia Jabłonka, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Targu.

W przerwie odbył się niezwykły występ Iwony Jarząbek – młodej skrzypaczki , uczennicy z klasy skrzypiec Karoliny Bartcz z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu, która wykonała dwa utwory: Jan Sebastian Bach PARTITA nr 2 d - moll na skrzypce solo "Allemande", "Courante" oraz Henryk Wieniawski "Scherzo tarantelle" op. 16.

W drugiej części spotkania odbyła prezentacja projektu architektonicznego oraz dokumentacji techniczno-konserwatorskiej „Kwatery Wojennej z lat 1914-1923 w Nowym Targu”. Po wstępie historycznym przygotowanym przez Roberta Kowalskiego przybliżającym okoliczności powstania kwatery, zakres i przebieg badań naukowych zmierzających do opracowania listy zmarłych w nowotarskich szpitalach i pochowanych w kwaterze żołnierzy, skupiono się na prezentacji projektu zagospodarowania kwatery. Szczegółowo założenia projektu przedstawili: mgr. Jan Chodorowicz konserwator zabytków oraz inż. arch. Andrzej Gacek główny projektant kwatery. Pokazano wizualizację nowego pomnika, który zlokalizowany zostanie w ostatniej zachowanej część dawnej kwatery wojennej. Po prezentacji odbyła się dyskusja w której głos zabierał m.in. Jacenty Rajski wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Targu.

Na zakończenia czwartkowej prezentacji odbył się kolejny niezwykły tego wieczoru występ uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu. Na fortepianie zagrała Oliwi Polak , która wykonała utwór Fryderyka Chopina Walc h-moll po. 69 nr 2. Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy młodym muzykom oraz Pani Marii Łapczyńskiej Dyrektor PSM W Nowym Targu za tak wspaniałą oprawę muzyczną wieczornego spotkania w ratuszu.

Organizatorami prezentacji było: Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Urząd Miasta Nowy Targ, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Targu, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu.

Print Informacja z dnia 22-12-2017, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 1235 razy
Źródło: Reporter   więcej z tej kategorii (Reporter)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE