RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 52
Budżet Obywatelski - Wnioski odrzucone i zaakceptowane

Głosować można na stronie www.obywatelski.nowytarg.pl

Lista zadań dopuszczonych do głosowania

 

OKRĘG NR 1

OKRĘG NR 2

OKRĘG NR 3

Nazwa zadania

Kwota

Nazwa zadania

Kwota

Nazwa zadania

Kwota

1. Remont i wyposażenie świetlicy edukacyjno – szkoleniowej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu

 

65 000,00 zł

1. Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 5

 

150 000,00 zł

1. Siłownia zewnętrzna na osiedlu Suskiego

 

45 000,00 zł

2. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Targu

 

96 000,00 zł

2. Zakup 4 szt. defibrylatorów automatycznych AED

 

36 150,00 zł

2. Nowoczesna altana śmietnikowa – os. Suskiego

 

66 000,000 zł

3. Uzupełnienie wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 4

 

15 000,00 zł  

3. Modernizacja terenu wokół budynku Przedszkola nr 4

 

151 000,00

3. Nowoczesne pracownie szkolne wspierające rozwój naszych dzieci

 

150 000,00 zł

 

 

4. Zajęcia sportowe, nauka języka angielskiego oraz korepetycje dla dzieci z os. Bór i Na Skarpie ( 3 grupy po 15 osób)

 

93 500,00 zł

 

 

 

 

5. Wymiana nawierzchni boiska sportowego na os. Bór

200 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

OKRĘG OGÓLNOMIEJSKI

Nazwa zadania

Kwota

 

1. Dobry Club – Dobre Wydarzenia

10 000

2. Animuję Moje Miasto 15 Międzynarodowy Dzień Animacji

22 000

3. Wykonanie parku Street Workout

68 174

4. „Znani i nieznani” - cykl tablic pamiątkowych na nowotarskim cmentarzu

4 500

5. Remont chodnika na cmentarzu komunalnym

105 000

6. Parkowo Filmowo czyli Kino pod chmurką

27 520

7. Znajdź owcę w mieście – stworzenie miejskiego szlaku turystycznego wzbogacenie przestrzeni publicznej o cykl charakterystycznych rzeźb

74 500

8. Zorganizowanie rajdu rowerowego wokół Tatr jako promocja kolarstwa w Nowym Targu i zdrowego trybu życia

20 000

9. Muzyka w Mieście - cykl koncertów z okazji Jubileuszu 670 – lecia Lokacji miasta Nowego Targu

120 000

10. XVI Jarmark Podhalański – uliczny teatr – dodatek specjalny

82 000

11. Wydarzenie ewangelizacyjne JEZUS NA LODOWISKU „Niezgłębione Miłosierdzie Boże 11.06.2016

40 800

12. Bezobsługowa wypożyczalnia rowerów

100 000

13. Warsztaty filmowe dla dzieci młodzieży i seniorów

15 000

14. Instalacja monitoringu telewizji przemysłowej na obiekcie MHL w Nowym Targu

199 067

15. KOMBINAT SZTUKI Organizacja zajęć o charakterze społeczno – kulturotwórczym dla mieszkańców Miasta Nowy Targ , koncertów znanych artystów ( np. dla dzieci Majka Jeżowska, Arka Noego, Hope4 street, dla dorosłych np. Zbigniew Wodecki i inni), bezpłatne zajęcia i i występy artystyczne

50 000

16. VIII Nowotarski Piknik Lotniczy

90 000

 

  Lista zadań odrzuconych

Nr

Identyfikator

Zadanie

Wartość

Uzasadnienie

1.

ZP.3020.10.1.2015

Zabezpieczenie domów na ul. Grel przed zalewaniem przez kanalizację burzową

 

90 000,00 zł

Zadanie nie spełnia warunku określonego w §2 ust. 1 zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.134.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie określenia procedury ustalania Budżetu Obywatelskiego na 2016r.dla miasta Nowy Targ  tj. „Zadania o charakterze materialnym (inwestycje, remonty, utrzymanie) zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego muszą być zlokalizowane na terenie stanowiącym własność miasta Nowy Targ (nie obciążonych na rzecz osób trzecich)”. Nie wszystkie wymienione we wniosku działki stanowią własność miasta. Poza tym przedstawione we wniosku koszty są zbyt niskie w stosunku do faktycznego kosztu wykonania tego zadania. Dodatkowo konieczność uzyskania warunków i uzgodnienia złożonego zadania z wymaganymi instytucjami uniemożliwia również wykonanie tego zadania w jednym roku budżetowym (niezgodność z § 10 ust 3 pkt 9 regulaminu).

2.

ZP.3020.10.4.2015

Utwardzenie pobocza – Parking wzdłuż ulicy Podhalańskiej

 

175 319,00 zł

Budżetu całkowity zadania po analizie merytorycznej wydziału przekracza kwotę środków przeznaczonych w okręgu w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wskazany teren co prawda stanowi własność gminy miasto Nowy Targ ale jest uzbrojony w urządzenie podziemne, które w przypadku realizacji projektu musiałyby być (za zgodą ich właścicieli tj. instytucji niezależnych typu np. TAURON) zabezpieczone na koszt miasta. Ponadto w przypadku realizacji wniosku koniecznym byłoby poszerzenie istniejącej drogi do 5,0 mb. Co generuje łącznie dodatkowe koszty  Nie ujęto także we wniosku kosztów dokumentacji projektowej. Projekt wymagałby decyzji ZRID lub decyzji ULICP. Łączna wartość dodatkowych kosztów to około 100 tys. zł. Nie uwzględnienie w głosowaniu wniosku w związku z dyspozycją §10 ust.3 pkt 5 i 7 zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.134.2015 Burmistrza miasta Nowy Targ z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie określenia procedury ustalania Budżetu Obywatelskiego na 2016r. dla Miasta Nowy Targ.

3.

ZP.3020.10.8.2015

Oświetlenie ścieżki spacerowej na wałach ( północny brzeg Czarnego Dunajca) pomiędzy kładką koło lodowiska a mostem na ul. Krakowskiej

 

75 000,00 zł

Zadanie nie spełnia warunku określonego w §2 ust. 1 zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.134.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie określenia procedury ustalania Budżetu Obywatelskiego na 2016r. dla miasta Nowy Targ tj. „Zadania o charakterze materialnym (inwestycje, remonty, utrzymanie) zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego muszą być zlokalizowane na terenie stanowiącym własność miasta Nowy Targ (nie obciążonych na rzecz osób trzecich)”. Teren ten nie stanowi własności miasta.

4.

ZP.3020.10.10.2015

Montaż ławeczek i koszy na śmieci na wałach przeciwpowodziowych

 

18 000,00 zł

Zadanie nie spełnia warunku określonego w §2 ust. 1 zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.134.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie określenia procedury ustalania Budżetu Obywatelskiego na 2016r.dla miasta Nowy Targ tj. „Zadania o charakterze materialnym (inwestycje, remonty, utrzymanie) zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego muszą być zlokalizowane na terenie stanowiącym własność miasta Nowy Targ (nie obciążonych na rzecz osób trzecich)”. Teren ten nie stanowi własności miasta.

5.

ZP.3020.10.18.2015

Realizacja gotowych dokumentacji doświetlenia dróg dotyczy os. Buflak i ul. Grel

 

135 000,00 zł

Zadanie nie spełnia warunku określonego w §2 ust. 1 zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.134.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie określenia procedury ustalania Budżetu Obywatelskiego na 2016r. dla miasta Nowy Targ tj. „Zadania o charakterze materialnym (inwestycje, remonty, utrzymanie) zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego muszą być zlokalizowane na terenie stanowiącym własność miasta Nowy Targ (nie obciążonych na rzecz osób trzecich)”. Teren ten nie stanowi własności miasta.

6.

ZP.3020.10.22.2015

Miejsca parkingowe przy Al. Kopernika 3 i 5 (droga wewnątrz osiedla) – ukośny

 

41 000,00 zł

Lokalizacja projektowanych miejsc parkingowych nie spełnia warunków odległości miejsc postojowych od budynków (§19 ust. 1  Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie) co uniemożliwi przygotowanie i zatwierdzenie projektu budowlanego zgodnie z prawem budowlanym.  Proponowany parking kolidowałby z  istniejącym placem manewrowym dla samochodów służb specjalnych. Zadanie nie dopuszczone do głosowania z uwagi na dyspozycję §10 ust.3 pkt 8 zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.134.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie określenia procedury ustalania Budżetu Obywatelskiego na 2016r. dla miasta Nowy Targ.

7.

ZP.3020.10.24.2015

Wymiana nawierzchni tzw. nakładka asfaltowa na ulicy Kasprowicza (500m)

 

125 000,00 zł

Wniosek przedstawia niekompleksowe rozwiązanie problemu stąd jego budżet całkowity jest mocno zaniżony. Brak w kosztorysie wartości dla dokumentacji projektowej, brak konieczności wymiany krawężników, wykonania podbudowy, regulacji obcej infrastruktury (instalacji wod-kan i deszczowej).Koszt realizacji ok. 900.000 zł. Zadanie nie dopuszczone do głosowania z uwagi na dyspozycję §10 ust.3 pkt 5 zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.134.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie określenia procedury ustalania Budżetu Obywatelskiego na 2016r. dla miasta Nowy Targ.

8.

ZP.3020.10.26.2015

Budowa toru skomboardowego
25-30mx5m

 

10 000,00 zł

Wniosek nie uwzględniony do głosowania z uwagi na dyspozycję §10 ust.3 pkt 6 zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.134.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie określenia procedury ustalania Budżetu Obywatelskiego na 2016r. dla miasta Nowy Targ. Realizacja zadania stałaby w sprzeczności z przyjętym program korzystania z parku miejskiego, a wniosek wskazuje takową lokalizację. We wniosku nie uwzględniono również kosztów utrzymania obiektu, obsługi, a także konieczności wykonania przyłączy wody i  doprowadzenia prądu itp.

9.

ZP.3020.10.27.2015

Budowa toru skomboardowego
25-30mx5m

 

10 000,00 zł

Wniosek wycofany przez wykonawcę w terminie zgodnym z zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.134.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie określenia procedury ustalania Budżetu Obywatelskiego na 2016r. dla miasta Nowy Targ.

10.

ZP.3020.10.30.2015

Uporządkowanie terenu przy pomniku Ofiar Katynia

 

brak

Zadanie nie spełnia warunku określonego w §2 ust. 1 z zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.134.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie określenia procedury ustalania Budżetu Obywatelskiego na 2016r. dla miasta Nowy Targ tj. „Zadania o charakterze materialnym (inwestycje, remonty, utrzymanie) zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego muszą być zlokalizowane na terenie stanowiącym własność miasta Nowy Targ (nie obciążonych na rzecz osób trzecich)”. Teren ten nie stanowi własności miasta. W formularzu nie zostały również ujęte koszty wykonania zadania.

11.

ZP.3020.10.38.2015

Remont odcinka ul. Św. Doroty od ul. Waksmundzkiej do ul. Długiej

brak

Wniosek wpłynął w dniu 05.10.2015r. czyli po terminie określonym w zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.134.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie określenia procedury ustalania Budżetu Obywatelskiego na 2016r. dla miasta Nowy Targ i  zgodnie z § 10 ust 3 pkt 2 nie zostaje uwzględniony w głosowaniu.

 

 

Print Informacja z dnia 16-10-2015, opublikowana przez: Marcin Bryniarski była czytana 4214 razy
Źródło: Reporter   więcej z tej kategorii (Reporter)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE