RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 45
Egzamin gimnazjalny – dobry poziom utrzymany

Wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015 pokazują, że oba nowotarskie samorządowe gimnazja utrzymują bardzo dobry poziom nauczania i należą do tej kategorii szkół, które w sposób dodatni wpływają na średnie wyniki z tego egzaminu uzyskane w gimnazjach funkcjonujących w powiecie nowotarskim.

Oczywiście jeszcze trochę brakuje aby można było być liderem w województwie małopolskim, niemniej jednak oba gimnazja osiągnęły zdecydowanie lepsze wyniki w skali punktowej niż średnia dla naszego województwa w zakresie języka niemieckiego. Gratulujemy nauczycielom tego przedmiotu.

W części humanistycznej zarówno w zakresie egzaminu z języka polskiego jak i historii i wiedzy o społeczeństwie, a także w zakresie egzaminu z przedmiotów przyrodniczych nieco lepsze wyniki uzyskali uczniowie Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. Gimnazjum Nr 2 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego było natomiast lepsze w  części matematycznej, języku angielskim na poziomie rozszerzonym i języku niemieckim na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Historia i WOS Matematyka

 

 Przyroda

Język angielski 

Język niemiecki

Gdyby dokonywano „oceny sportowej” uzyskanych wyników poszczególnych klas w  tzw. punktacji olimpijskiej to na przysłowiowym „pudle” stanęłyby – biorąc pod uwagę wyniki z egzaminu w części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej oraz języków obcych na poziomie podstawowym – następujące klasy :
 1. miejsce – klasa D w Gimnazjum Nr 1,

 2. miejsce – klasa D w Gimnazjum Nr 2,

 3. miejsce – klasa C w Gimnazjum Nr 1,

w których uczniowie byli najbardziej wszechstronni w tym egzaminie.

Dalsze miejsca w kolejności przypadłyby - klasie C z Gimnazjum Nr 2, klasie A z Gimnazjum Nr 1, klasie B z Gimnazjum Nr 1, klasie F z Gimnazjum Nr 2 i F z Gimnazjum Nr 1. Egzamin gimnazjalny zdawali uczniowie z 13 klas III.

Najlepsze wyniki w zakresie:

 1. egzaminu z języka polskiego uzyskali uczniowie klasy D z Gimnazjum Nr 1 (70.7 % możliwych punktów, średnia wojewódzka - 63.4 %),

 1. z historii i wiedzy o społeczeństwie uczniowie z klasy D z Gimnazjum Nr 1 (76.5 %,średnia wojewódzka – 66.4%),

 1. matematyki uczniowie z klasy A z Gimnazjum Nr 2 (58.9%, średnia wojewódzka -51.4%),

 1. przedmiotów przyrodniczych uczniowie klasy C z Gimnazjum Nr 1 (62.4 %, średnia wojewódzka - 52.1 %),

 2. z języka angielskiego uczniowie z klasy A z Gimnazjum Nr 2 (75.5% , średnia wojewódzka – 67.8%),

 1. z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym uczniowie klasy A z Gimnazjum Nr  2 (62.1 % ,średnia wojewódzka-. 47.4 %),

 1. z języka niemieckiego - uczniowie klasy D z Gimnazjum Nr 2 (100 %,średnia wojewódzka 58.2 %),

 1. z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym - uczniowie klasy D z Gimnazjum Nr 2 (90% ,średnia wojewódzką 47.9%).

 

Niestety w tym roku nie można powiedzieć, że uprawianie sportu w klasach sportowych idzie w parze z wynikami nauki – co zaważyło – w ogólnych wynika jednego z gimnazjów, ale wyniki klas sportowych i tak nie były najgorsze odnosząc je zwłaszcza do średnich wyników jakie uzyskali uczniowie w gimnazjach w powiecie nowotarskim.

Przedstawione i w sposób bardzo ogólnie scharakteryzowane wyniki z egzaminu gimnazjalnego oczywiście są ważne i mogą częściowo określać miejsce w którym znajdują się oba nowotarskie gimnazja na mapie edukacji ale wyciąganie z tych wyników punktowych i procentowych wprost daleko idących wniosków było by nie w pełni uprawnione i na pewno mogłoby być niesprawiedliwe zarówno dla uczniów jak i ofiarnie wykonujących swoje obowiązki nauczycieli.

W przypadku wyników z egzaminu gimnazjalnego koniecznym staje się ich ocenienie innymi jeszcze narzędziami pomiaru pracy uczniów jak i nauczycieli a, w szczególności metodą staninową oraz metodą EWD (edukacyjna wartość dodana), w której przede wszystkim oceniana jest tzw. wartość dodana czyli przyrost wiedzy uczniów od momentu podjęcia nauki w gimnazjum do dnia egzaminu gimnazjalnego.

Ocena ta w latach poprzednich pokazała, że nauczyciele nowotarskich gimnazjów czynią bardzo duże starania by przyrost wiedzy uczniów był jak największy i w tym zakresie widoczne są sukcesy.

W edukacji i wychowania w szkole oprócz aktywności nauczycieli nieodzownym jest zaangażowanie uczniów w proces uczenia się. Trzeba pochwalić więc uczniów, iż w większości to pożądane ukierunkowanie na naukę jest widoczne i jest wspomagane także przez rodziców.

Przedstawione powyżej wyniki będą jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego poddane procesowi szczegółowej analizy, po to by w kolejnym okresie nauki można było poprawić metody i formy nauczania oraz uruchomić przedsięwzięcia dodatkowe dla wzmocnienia nauczycieli gimnazjów różnymi formami zajęć pozaszkolnych na rzecz edukacji.

W roku szkolnym 2014/2015 egzamin gimnazjalny w gimnazjach zdawało prawie 300 uczniów i uczennic. Liczba uczniów nie była więc mała, a ich osiągnięcia pokazują, że nowotarżanie są zdolnymi uczniami, co daje szanse na to, że dużą grupa dzisiejszych gimnazjalistów po ukończeniu szkoły średniej podejmie dalsze kształcenie w szkołach wyższych, w tym wyższych szkołach zawodowy.

Życzymy im dalszych sukcesów.

(JS)

Print Informacja z dnia 22-06-2015, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 2326 razy
Źródło: Sprawy Urzędu   więcej z tej kategorii (Sprawy Urzędu)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE