RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 61
Budżet obywatelski - czas na głosowanie

Budżet Obywatelski realizowany po raz pierwszy w Nowym Targu to dla mieszkańców i władz miasta test z obywatelskości. Propozycje złożone przez mieszkańców możemy już dziś ocenić jako duży sukces. Złożonych 88 projektów świadczy o dużym zainteresowaniu mieszkańców Nowego Targu i o tym, że chcą zmieniać swoje miasto.

W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców przeznaczono kwotę 1 mln zł. Na tle innych miast Nowy Targ z pewnością nie ma się czego wstydzić, gdyż środki przeznaczane na budżet obywatelski w tych miastach były na podobnym poziomie lub znacznie niższym. Wszystkie zgłaszane do tej pory uwagi i propozycje mieszkańców będą brane pod uwagę w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego.

Będą czynione również starania, aby w kolejnych latach kwota ta ulegała zwiększeniu.

Teraz nadszedł czas na wybór przez mieszkańców tych projektów, które ich zdaniem mają być zrealizowane w 2015r. ze środków przewidzianych w budżecie obywatelskim. Dziś ruszyło głosowanie na projekty, które przeszły pozytywną weryfikację. Jest ich 78 na łączną kwotę – ponad 6 mln złotych .Należą do nich :

OKRĘG 1

Lp. Tytuł zadania
1 Zakup pojazdu typu QUAD wraz z osprzętem
2 Zakup wyposażenia do sali edukacyjnej i szkoleniowej w remizie OSP Nowy Targ
3 Zakup Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED i manekinów szkoleniowych
4 Utworzenie obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych (osiedlowe boisko sportowe i zabudowa ławek)
5 Radosny Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4
6 Schody metalowe ażurowe ul. Skotnica - cmentarz komunalny
7 Udostępnienie lokalu dla zespołu muzycznego celem podejmowania inicjatyw służących popularyzacji muzyki
8 Zamontowanie 3 lamp oświetleniowych
9 Zamontowanie ławki na ul. Kowaniec
10 Zabezpieczenie domów przed zalaniem na ulicy Grel od wiaduktu do ulicy św. Anny
11 Uzupełnienie brakującego oświetlenia
12 Remont Drogi Dojazdowej na plac wewnętrzny i do boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Targu
13 Progi zwalniające na ulicy Kowaniec
14 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2- Kowaniec
15 Bestsellery dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4
16 Uporządkowanie terenów zielonych, budowa ścieżki rekreacyjnej do istniejącego placu zabaw
17 Bezpieczna droga do i ze szkoły dzieci i młodzieży z Os. Marfiana Góra
18 Wykonanie podbudowy oraz nakładki asfaltowej dot. ul. Kokoszków Boczna w Nowym Targu
19 Szlakami Konfederacji Tatrzańskiej projekt filmowy pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej oddział Kraków

 

OKRĘG 2

 

Lp. Tytuł zadania
1 Montaż ławeczek na wałach przeciw powodziowych w obrębie zbiegu Białego Dunajca i Czarnego Dunajca
2 Likwidacja tzw. przewiązki pomiędzy budynkami os. Topolowe 3 i 2 oraz budowa chodnika
3 Plac zabaw i sportu przy przedszkolu nr 4 – os. Bór
4 Zakup sprzętu do biegania na nartach oraz nauka biegania dla dzieci i dorosłych
5 Wymiana nawierzchni boiska sportowego os. Bór
6 Próg zwalniający na drodze dojazdowej do przedszkola os. Bór
7 Remont chodnika na bulwarach
8 Montaż toalety publicznej w Rynku lub okolicach
9 Mini Rampa w Parku Miejskim
10 Festiwal Filmów Animowanych „Animuję moje miasto” - trzydniowa impreza
11 Doświetlenie dwóch piaskownic na Osiedlu Topolowym
12 Poszerzenie drogi o pas postojowy dla samochodów osobowych z przeniesieniem chodnika na os. Bór
13 Modernizacja śmietników na os. Topolowym
14 Działania i zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu Os. Bór
15 Modernizacja placu wjazdowego, ogrodu przedszkolnego oraz placu zabaw dla dzieci do Przedszkola Nr 4 Os. Bór
16 Plac zabaw na os. Topolowym

 

OKRĘG 3

 

Lp. Tytuł zadania
1 Uzupełnienie kanalizacji opadowej oraz położenie nawierzchni na ulicy Krzystyniaka na odcinku długości wzdłuż bloku 44
2 Zakup urządzenia do sprzątania psich odchodów
3 Remont chodnika wzdłuż budynków al. Tysiąclecia 42 i 44
4 Remont chodnika od Al. Kopernika do Wojska Polskiego na wysokości budynku Kopernika 8 i Powstańców Śląskich 9
5 Remont chodnika miejskiego przy bloku ul. A Suskiego 13
6 Remont chodnika wraz z budową oświetlenia terenu między ul. Józefczaka a Al. Solidarności
7 Budowa oświetlenia terenu przy ul. Wojska Polskiego
8 Montaż toalety publicznej na terenie miasteczka komunikacyjnego przy ul. Wojska Polskiego
9 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na os. Suskiego
10 Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe przy szkole podstawowej nr 2
11 Modernizacja drogi dojazdowej i wykonanie miejsc postojowych przy budynku ul. Powstańców Śląskich 7
12 Zakup nowych komputerów do sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2
13 Nowoczesne pracownie szkolne wspierające rozwój naszych dzieci
14 Plac zabaw dla dzieci Suskiego-Kopernika
15 Dobre oświetlenie - bezpieczeństwo
16 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla przy ul. Szaflarskiej
17 Parking osiedlowy
18 Utworzenie obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego (boiska do plażowej piłki siatkowej) przy ul. Wojska Polskiego
19 Kombinat Sztuki Organizowanie różnorodnych zajęć o charakterze społeczno-kulturotwórczym dla mieszkańców Miasta Nowy Targ
20 Montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych do SDK przy Al. Kopernika 12
21 Remont drogi osiedlowej od północnej strony budynku ul. Szaflarska 124
22 Remont nawierzchni drogi osiedlowej
23 Poszerzenie ul. Krzystyniaka
24 Modernizacja śmietników przy wspólnotach mieszkaniowych
25 Budowa miejskiego oświetlenia
26 Muzyka w Mieście
27 Modernizacja skweru przy Al. Kopernika

 

OKRĘG 4

 

Lp. Tytuł zadania
1 Parking – miejsca postojowe oraz utwardzenie pobocza
2 Wydanie i promocja tomiku małych form literackich „Cztery kolory”
3 Plaża dla Nowego Targu
4 Budowa chodnika przy ul. Sikorskiego
5 Budowa chodnika miejskiego przy budynku ul. Podhalańska 8 (strona południowa)
6 Remont chodnika przy ul. Podtatrzańskiej 72 i 76
7 Remont dróg osiedlowych na ul. Sikorskiego i ul. Podtatrzańskiej
8 Taras Rekreacyjny na Skarpie Lotniska z widokiem na Miasto Nowy Targ
9 Zagospodarowanie przestrzeni zielonej na działce ewid. nr 12830/7 przy ul. Podhalańskiej (bloki 2-4) poprzez otworzenie placu zabaw
10 VII Nowotarski Piknik Lotniczy z okazji 85- lecia powstania lotniska w Nowym Targu
11 Budowa placu zabaw połączonego ze ścieżką edukacji lotniczej na lotnisku w Nowym Targu
12 Oświetlenie ścieżki rowerowej
13 Angielski 5 razy w tygodniu
14 Przeniesienie miejskiego słupa oświetleniowego przy ul. Podhalańskiej 2
15 Remont chodnika miejskiego przy ul. Podhalańskiej na wys. budynków nr 14 i 20
16 Remont chodnika miejskiego na wys. bud. ul. Podtatrzańska 64

 

Odrzucono 10 projektów nie spełniających wymogów formalnych.

 

Lp. Tytuł zadania
1 Montaż koszy na odpady i psie odchody
2 Budowa parkingu, chodnika oraz urządzenie terenu zielonego przy Al. Kopernika
3 Zadaszenie Skate Parku przy Alejach Solidarności
4 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę odcinka drogi miejskiej ul. Grel z os. Niwa
5 Generalny remont ulicy Królowej Jadwigi od ronda św. Leonarda do Zakopianki
6 Budowa chodnika dla pieszych
7 Remont chodnika na os. Bór
8 Stworzenie Izby Regionalnej w PPWSZ
9 Projekt obywatelski obejmujący zagadnienia jak edukacja, zdrowie bezpieczeństwo
10 Siłownia zewnętrzna dla młodzieży i dorosłych

Pełny wykaz wraz z wartością zadania i uzasadnieniem dot. odrzucenia projektu znajduje się na stronie budżetu obywatelskiego.

Wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego dokonają mieszkańcy Miasta Nowy Targ, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat. Głosować można na wybrane projekty zarówno przez internet jak i osobiście na kartach wydrukowanych ze strony internetowej lub pobranych w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Głosowanie odbywa się w terminie od 20 do 27 października 2014 r. poprzez:

  1. złożenie karty do głosowania w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1 w Biurze Obsługi Mieszkańców, lub
  2. przekazanie Karty do głosowania pocztą na adres siedziby Urzędu Miasta, 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1, z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2015” pod warunkiem, iż wpłynie ona do Urzędu Miasta przed upływem terminu wyznaczonego na okres głosowania,
  3. głosowanie za pomocą elektronicznej karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl. Głosowanie to wymaga zalogowania, wypełnienia i przesłania karty wraz z podanym numerem PESEL.

W przypadku, gdy ta sama osoba prześle kilkakrotnie głos za pośrednictwem internetu, złoży więcej niż jedną kartę do głosowania, czy też prześle głos za pośrednictwem internetu oraz złoży kartę papierowo, wówczas głosy takie uznaje się za nieważne.

Dzięki przyjętej formule budżetu obywatelskiego każdy mieszkaniec Nowego Targu, który ukończył 16 rok życia może zdecydować, na co zostaną wydane środki (po 250 tys zł - dla każdego okręgu ).

Weź udział w głosowaniu na złożone projekty i dokonaj wyboru. Twój głos jest ważny!!!

Marek Stanisław Fryźlewicz

Print Informacja z dnia 21-10-2014, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 2853 razy
Źródło: Sprawy Urzędu   więcej z tej kategorii (Sprawy Urzędu)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE