RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 288
Pierwsza umowa na rozwój SAG podpisana

W dniu 10 stycznia 2013r., została zawarta Umowa o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o pow. 2-20 ha, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ reprezentowaną przez Burmistrza Marka Fryźlewicza a Zarządem Województwa Małopolskiego.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe przygotowanie uzbrojonego obszaru inwestycyjnego w Nowym Targu stanowiącego Strefę Aktywności Gospodarczej o pow. 11,5 ha.

Strefa zlokalizowana będzie we wschodniej części miasta Nowy Targ przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Obszar SAG objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I.

W ramach działań związanych z realizacją projektu przewiduje się wykonane następujących robót:

  • budowa drogi

  • modernizacja drogi dojazdowej wraz z mostem

  • budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej

  • budowa sieci wodociągowej

  • budowa oświetlenia drogowego

  • budowa sieci teletechnicznej

  • budowa sieci energetycznej

  • budowa sieci gazowej

Pełne zakończenie realizacji projektu planowane jest na grudzień 2014 r.

Celem bezpośrednim projektu Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu jest stworzenie korzystnych warunków dla lokowania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej oraz poszerzenie oferty lokalnego rynku pracy.

Zakłada się wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości wynikającego z opłat za dzierżawę budynków i budowli. Ich wysokość będzie uzależniona od liczby osób zatrudnianych w przedsiębiorstwach, które osadzą się na terenie strefy. Utworzenie 25 miejsc pracy skutkować będzie zwolnieniem z podatku na okres 5 lat, odpowiednio 20 miejsc pracy – 4 lata, 15 – 3, 10 – 2, 5 – 1. Dotyczy to zarówno średnich i dużych inwestorów krajowych i zagranicznych, jak też firm lokalnych. Projekty uchwał w tej sprawie w najbliższych miesiącach zostaną przedstawione Radzie Miasta.

Przyjęto założenie, że w okresie trwałości projektu, to jest do roku 2019 na terenie SAG ulokowanych zostanie co najmniej 6 przedsiębiorstw, które utworzą nie mniej niż 50 nowych miejsc pracy.

Informacje dotyczące możliwości lokalizowania przedsiębiorstw w projektowanej Strefie Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu Inwestorzy uzyskają w Urzędzie Miasta Nowy Targ przy ul. Krzywej 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

 

Osoby do kontaktu:

Wojciech Watycha – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
tel. + 48 18 26 11 271, fax. +48 18 26 11 239, e-mail: wojciech_watycha@um.nowytarg.pl

Magdalena Czyszczoń – Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, tel. + 48 18 26 11 230, fax +48 18 26 11 239, e-mail: magdalena_czyszczon@um.nowytarg.pl

Print Informacja z dnia 24-01-2013, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 2006 razy
Źródło: Reporter   więcej z tej kategorii (Reporter)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE