RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 83
30 lat samorządności w stolicy Podhala

NOWY TARG – gmina miejska położona w sercu Podhala na styku historycznych i obecnych szlaków handlowych i turystycznych. Gmina położona jest w południowej części województwa małopolskiego, w powiecie nowotarskim, w środkowej części Kotliny Nowotarskiej u zbiegu Białego i Czarnego Dunajca, u stóp Gorców. Historyczna stolica Podhala, główny ośrodek handlowy, komunikacyjny i kulturalny regionu.

Górale od zawsze mówią o swojej stolicy: Miasto. Świadczy to o roli, jaką zarówno w odległej historii, jak i obecnie odgrywa Królewskie Wolne Miasto Nowy Targ. Gmina obejmuje miasto liczące 32 tys. mieszkańców, z czego większość - blisko 17 tysięcy – stanowią kobiety. Łączna powierzchnia Nowego Targu wynosi 51,07 km2, z czego ponad 35% to grunty leśne, zadrzewione lub zakrzewione.

Podróż w czasie przez ostatnich 30 lat i próba podsumowania wpływu samorządu na to, w jaki sposób zmieniał się Nowy Targ będzie z konieczności wybiórcza.

Nowy Targ swój charakter zawdzięcza wyjątkowo korzystnemu położeniu. Historycznie odgrywało to kluczowe znaczenie, bowiem leżący na skrzyżowaniu szlaków handlowych wiodących na Węgry, rozwijał się w błyskawicznym tempie. Już przed 1500 rokiem Nowy Targ dysponował prawem do organizacji dwóch jarmarków (na św. Katarzynę i na św. Jakuba), wolno było także handlować na cotygodniowym czwartkowym targu, który odbywa się po dziś dzień.

Targowy charakter kształtował Miasto przez stulecia, jemu zawdzięcza ono swoją nazwę. Do dzisiaj czerpiemy z tej tradycji, dzięki czemu Nowy Targ jest prawdziwą biznesową stolicą Podhala. Najistotniejsze zmiany, jakie zaszły w tym zakresie w ostatnich trzydziestu latach to przede wszystkim budowa nowego placu targowego. Nowotarscy kupcy w 2016 roku doczekali się nowoczesnego, wygodnego miejsca pracy. Jednocześnie nowotarska targowica nawiązuje udanie do historii jarmarków, które dawniej odbywały się na miejskim rynku.

Skoro o rynku mowa - gdyby urzeczywistnić podróż w czasie i przenieść się 30 lat wstecz, to prawdopodobnie właśnie nowotarski rynek uznalibyśmy za miejsce, które przeszło największą metamorfozę. Było to możliwe dzięki dofinansowanemu ze środków Unii Europejskiej projektowi Rewitalizacji Centrum Nowego Targu, zrealizowanemu w latach 2011-2012. Na początku lat 90. przestrzeń w centrum miasta cechowała się niską wartością estetyczną. Płyta Rynku przez postępującą degradację przestała pełnić kluczową dla siebie funkcję reprezentacyjną. Brak odpowiednio wyposażonych i utrzymanych terenów wypoczynkowych powodował rezygnację społeczeństwa z aktywnego spędzania wolnego czasu.

Dzięki rewitalizacji, nowotarski rynek - w późniejszych latach uzupełniony także o atrakcyjne kawiarnie i punkty gastronomiczne - stał się przyjaznym miejscem spotkań, a także przestrzenią do organizacji dużych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Ratusz odzyskał dawny blask, a nieodległy Park Miejski im. Adama Mickiewicza, który został zmodernizowany w ramach tego samego projektu, otrzymał zupełnie nowe życie stając się wraz z rynkiem jednym z ulubionych miejsc spotkań i rekreacji nowotarżan. Trzeba pamiętać, że lata 90. to czas, kiedy społeczność lokalna była właściwie pozbawiona tak ważnego miejsca rekreacji i odpoczynku jakim jest kompleks parkowy. Poprawa warunków w zakresie infrastruktury parkowej, rekreacyjnej i sportowej była bardzo istotna ze względu na aspekty społeczne.

Rynek, park, miejskie przestrzenie rekreacji zdobią dziś liczne rzeźby przypominające, że Miasto to również kulturalna stolica Podhala. Przez ostatnich trzydzieści lat nastąpił w tej dziedzinie silny rozwój. Miejski Ośrodek Kultury stał się kreatywnym centrum napędzającym liczne inicjatywy kulturalne. Powstały również nowe centra kulturalne, na czele z świetnie przyjętym Muzeum Drukarstwa otwartym w 2018 roku. Cennym eksponatem jest unikatowa maszyna drukarska z połowy XIX wieku, z wiedeńskiej fabryki Helbig&Müller.

Od 20 lat największym produktem kulturalnym w Mieście i regionie jest Jarmark Podhalański. To 3-4 dniowa impreza masowa odbywająca się w plenerze na nowotarskim rynku i okolicach. To wielkie święto Miasta - począwszy od stoisk (50-70) z wyrobami artystycznymi i rękodzielniczymi, poprzez występujące zespoły regionalne z Polski i ze świata, a kończąc na gwiazdach muzyki polskiej (a w ostatnich latach nawet światowej) podczas wieczornych koncertów.

Miasto odzyskuje sukcesywnie równowagę charakterystyczną dla miast tradycyjnie handlowych – przy rozwoju ekonomicznym rozwija się kultura, powraca rzemiosło, odżywają inne formy aktywności mieszkańców. Ukoronowaniem wysiłków w tej dziedzinie jest realizowany obecnie projekt modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Warta 35 milionów inwestycja stworzy warunki do jeszcze lepszego rozwoju kultury w mieście. Jej zakończenie zaplanowane jest na maj 2021 roku.

Nowy Targ dba ze szczególną troską o przyszłe pokolenia mieszkańców, o czym świadczy m.in. dystrybucja bieżącego budżetu Miasta, w którym oświata stanowi największy udział – przeszło 45 milionów zł (przy łącznej kwocie wydatków ustalonej w 2020 roku na 212 mln zł i sumie dochodów planowanej w wysokości 180 mln 840 tys. zł). W naturalny sposób plasuje to Nowy Targ na pozycji oświatowej stolicy Podhala. Zgodnie z podziałem zadań pomiędzy samorządami terytorialnymi Miasto prowadzi 2 publiczne przedszkola i 7 szkół podstawowych oraz udziela dotacji dla 1 niepublicznego punktu przedszkolnego, 7 niepublicznych przedszkoli i 1 niepublicznej szkoły podstawowej. Wsparciem finansowym miasta objęte są też 3 niepubliczne żłobki. Nowotarscy uczniowie należą do najlepszych w województwie, osiągają sukcesy na wszystkich szczeblach edukacji. W Mieście funkcjonują także – prowadzone przez starostwo – liczne szkoły ponadpodstawowe o uznanej renomie, a także jedyna na Podhalu szkoła wyższa - Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa.

W nowotarskich szkołach bardzo duże znaczenie ma praca wychowawcza realizowana poprzez sport. W szkołach podstawowych funkcjonuje 13 klas sportowych o profilu hokej na lodzie, piłka nożna, pływanie, narciarstwo biegowe. Wszystkie szkoły posiadają sale gimnastyczne, a przy dwóch funkcjonują duże hale sportowe, wykorzystywane na co dzień również przez mieszkańców naszego Miasta, które jest sportową stolicą Podhala. Dziewiętnaście złotych medali Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie Podhala Nowy Targ to tylko jedno ze zobowiązań, jakie Miasto posiada w tej dziedzinie i które sprawnie realizuje inwestując w ciągu ostatnich trzydziestu lat w infrastrukturę sportową (hale, nowoczesna, kryta pływalnia, boiska, siłownie pod gołym niebem, plan budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej, pełniącej funkcję centrum sportów lodowych), czy organizując słynny Bieg Podhalański im. Jana Pawła II – jedną z sztandarowych imprez narciarstwa biegowego w skali kraju. Nie można nie wspomniec tutaj także o prężnie działającym Aeroklubie Nowy Targ z dwiema sztandarowymi imprezami, jakimi są Zimowe Zawody Balonowe oraz słynny, organizowany od ponad 10 lat Nowotarski Piknik Lotniczy.

Szczególną ambicją jest dla Miasta miano rowerowej stolicy Podhala (i nie tylko). Dzięki swojemu centralnemu położeniu na mapie Podhala, Miasto stało się kluczowym węzłem w ramach projektu budowy ścieżek rowerowych pn. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr realizowanego przez Euroregion Tatry. Przebiegający przez Miasto transgraniczny szlak stał się impulsem do rozwoju lokalnej sieci ścieżek i dróg rowerowych tak w Nowym Targu, jak i w otaczających go gminach. Długość ścieżek powstałych w granicach Miasta sięga już blisko 35 km, przebiegając obok wielu atrakcyjnych turystycznie miejsc, jak rezerwat Bór na Czerwonem, nowotarskie lotnisko, czy przepiękne widokowo rejony przy rzekach Czarny i Biały Dunajec. W 1990 roku niewielu kojarzyło Miasto z turystyką rowerową. Dziś takie skojarzenie jest na porządku dziennym, a Nowy Targ staje się z roku na rok coraz bardziej rowerowy.

Stanowiąc kluczowy węzeł komunikacyjny Podhala Nowy Targ wywiązuje się ze strategii budowy zrównoważonego systemu transportu. Obecnie na terenie Miasta Nowy Targ jest 231,4 km dróg, z czego 204,8 km to drogi gminne. Dla porównania, w 1990 roku na terenie miasta istniało ok 220 km dróg różnej kategorii. Niezwykle ważną inwestycją jest tutaj modernizacja zabytkowego dworca PKP, zrealizowana przez Miasto w latach 2018-2019. Pochodzący z początku XX wieku budynek odzyskał dawne funkcje, a także zyskał nowe. Planowane jest tam także otworzenie wypożyczalni rowerów, natomiast na wyższych piętrach będą znajdowały się sale konferencyjne oraz pomieszczenie do organizowania czasowych wystaw. Nowotarski dworzec – ze strefami Park oraz Bike&Ride - stanowić będzie główny podhalański punkt przesiadkowy, a także atrakcję turystyczną samą w sobie, m.in. dzięki sąsiedztwu wyremontowanej rok wcześniej zabytkowej wieży wodnej. Sąsiadując bezpośrednio z rowerowymi ścieżkami, stanowi też idealny punkt startowy historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr. Rewitalizacja dworcowych budynków wiąże się z wielką metamorfozą i przywróceniem do czasów świetności całego rejonu stacji kolejowej, który od lat 90. ulegał stopniowej degradacji, popadając w ruinę.

Dworzec, ścieżki rowerowe, nowe inwestycje hotelarskie – te i inne zmiany, jakie zachodzą w Mieście w ostatnich latach służyć mają rozwojowi turystyki w Nowym Targu. To nowe i wizjonerskie podeście do rozwoju, o jakim w 1990 roku marzyło niewielu. U progu lat 90., z wciąż funkcjonującym "Kombinatem" – czyli Nowotarskimi Zakładami Przemysłu Skórzanego, które w latach świetności zatrudniały 10 tys. osób – Miasto miało bardziej przemysłowy charakter. Upadek przedsiębiorstwa w 1992 roku miał znaczące i długofalowe skutki, w efekcie zmieniając kierunek rozwoju miasta.

Wykorzystując atut doskonałego położenia – ten sam, który legł u podstaw decyzji Kazimierza Wielkiego o lokacji Nowego Targu – władze i mieszkańcy Miasta z ufnością patrzą w przyszłość. Bezpośrednia bliskość Gorców, Pienin, Tatr, coraz bogatsza oferta turystyczna i kulturalna Miasta oraz rychła wizja jeszcze lepszej dostępności komunikacyjnej (budowa nowej, dwupasmowej "zakopianki", rewitalizacja transportu kolejowego) pozwalają wierzyć w dalszy rozwój stolicy Podhala. Należy przy tym zaznaczyć, że Nowy Targ w każdym obszarze swojej działalności - od biznesu poprzez oświatę, kulturę i turystykę - niezwykle mocno spleciony jest z tradycją i historią Podhala, co znajduje również odzwierciedlenie w realizowanych przez Miasto projektach.

Wśród kluczowych wyzwań na kolejne lata wymienić należy utrzymanie tempa i kierunku rozwoju oraz kontynuację działań na rzecz poprawy jakości powietrza – to m.in. rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej oraz starania o doprowadzenie do miasta ciepła geotermalnego. Problem smogu jest jednym z najpoważniejszych wyzwań i problemów, z jakimi gmina musi się współcześnie zmierzyć.

Na koniec, kilka porównawczych danych. W wyborach samorządowych 27 maja 1990 roku wzięło udział ok. 42% uprawnionych do głosowania. 27 na 28 mandatów Rady Miasta uzyskała lista Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Pierwszym Przewodniczącym Rady został Wiktor Sowa, natomiast pierwszym burmistrzem – Józef Rams.
Frekwencja podczas ostatnich wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018 wyniosła 47%. Mieszkańcy wybrali 21-osobową Radę Miasta, jej przewodniczącym został Grzegorz Luberda. Starający się o reelekcję burmistrz Grzegorz Watycha, już w pierwszej turze zdobył wystarczająco wysokie poparcie mieszkańców, by ponownie objąć stanowisko burmistrza.
W czasie, kiedy powstawał niniejszy tekst odszedł od nas wieloletni burmistrz Nowego Targu Marek Fryźlewicz. Wiele spośród inicjatyw, które odmieniły oblicze Miasta podjął i osobiście nadzorował w ciągu swojej 18-letniej kadencji. Artykuł podsumowujący ostatnich 30 lat samorządu w Nowym Targu niechaj będzie także formą wyrażenia wdzięczności za samorządową służbę byłego burmistrza.

 

Print Informacja z dnia 27-05-2020, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 292 razy
Źródło: Reporter   więcej z tej kategorii (Reporter)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE