RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 82
Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019-2023 z perspektywą do 2030 roku

Projekt „Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019-2023 z perspektywą do 2030 roku” jest opracowywany w modelu partycypacyjno-eksperckim. Ten rodzaj podejścia ma charakter mieszany, polegający na połączeniu podejść eksperckiego angażującego ekspertów zewnętrznych ze społecznym polegającym na wsłuchaniu się w głos mieszkańców miasta.

Stosuje się go w celu niwelowania wad i wykorzystania zalet zarówno podejścia społecznego, jak i eksperckiego. Tworzenie strategii przez uspołecznienie procesu planowania rozwoju jednostki samorządu terytorialnego jest czasochłonne, z uwagi na szerokie gremium uczestników i różne, często sprzeczne, interesy poszczególnych grup. Aktualnie jest ono bardzo często stosowane, ponieważ charakteryzuje się szeregiem zalet, takich jak: dużym stopniem akceptowalności ustaleń strategii rozwoju zarówno przez władze gminy, jak i mieszkańców, dobrą jakością opracowanego dokumentu (strategii rozwoju) oraz wysoką zgodnością ustaleń strategii rozwoju z możliwościami.

Wizja Nowego Targu to wizja miasta obywatelskiego, nowoczesnego, rozwijającego się w sposób trwały i zrównoważony, na wzór najlepszych miast w Europie. Strategia Rozwoju to dokument, który jest wizyjny i ideowy, ale z drugiej strony mocno pragmatyczny, osadzony w realiach miasta, jak i jego szans rozwojowych, jakie niosą np. fundusze unijne.

Strategia stanowi nadrzędny w mieście instrument planistyczny miasta. Jego projekt nakreśla misję, wizję, 3 obszary interwencji strategicznej wraz z dedykowanymi celami strategicznymi oraz 16 priorytetowymi kierunkami rozwoju. Poza misją i wizją określającymi fazy rozwoju miasta w perspektywie długookresowej, istotna rolę pełnią projekty o charakterze flagowym – kluczowe z punktu widzenia realizacji założonych celów, są nimi:

  1. Podnoszenie rangi i wartości Nowego Targu jako stolicy Podhala,

  2. Utworzenie Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych - wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej,

  3. Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację i modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury oraz budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu, powołanie Muzeum Podhalańskiego,

  4. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego w wymiarze infrastrukturalnym oraz promocyjnym,

  5. Polityka społeczna i prorodzinna,

  6. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Nowego Targu.

 

Ogłoszenie o konsultacjach uzupełniających dot. projektu „Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019 - 2023 z perspektywą do roku 2030

Print Informacja z dnia 03-04-2019, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 1486 razy
Źródło: Sprawy Urzędu   więcej z tej kategorii (Sprawy Urzędu)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE