RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 128

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI W MIEŚCIE

Miasto Nowy Targ otrzymało grant w wysokości 100 000,00 zł na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021.

Zaproszenie do złożenia wniosku w naborze otrzymało nieco ponad 20 miast, które nie otrzymały głównego wsparcia w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. Jego celem było wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) i użytkowników średnich i małych miast. Miasto pracowało nad własnym projektem jeszcze w 2020 r. i już wówczas zapisało propozycje kilku zadań, mających na celu poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a które dopiero teraz uzyskały możliwość realizacji.

Efektem realizacji grantu będzie zwiększenie dostępności przestrzeni miejskiej i budynków publicznych – Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta. Wykonanie zadań (dostępne oznakowanie czy pomieszczenia w budynkach, miejsca odpoczynku w przestrzeni publicznej oraz umiejętność przygotowywania dokumentów dostępnych) wpłynie na ośmielenie i zmobilizowanie osób, które borykają się z różnego rodzaju „szczególnymi potrzebami”, do samodzielnego korzystania (bez konieczności angażowania pośredniczących, pomagających im osób) z usług publicznych dostępnych stacjonarnie, ale także i usług elektronicznych (poprzez propagowanie i umiejętność tworzenia dokumentów dostępnych). Pozwoli na stworzenie w przestrzeni publicznej miasta bardziej przyjaznych warunków dla odpoczynku (czy to chwilowego, wynikającego z różnych ograniczeń w poruszaniu się, czy to dłuższego oczekiwania, czy też odpoczynku w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych) szerokiemu gronu osób, w tym przede wszystkim osobom o szczególnych potrzebach. Pośrednim efektem realizacji projektu będzie zwiększenie świadomości w zakresie realizacji idei dostępności.

W ramach grantu sfinansowane zostaną jeszcze w tym roku 4 zadania:

  1. Zakup i montaż małej architektury w przestrzeni publicznej miasta (np. spoczniki do przysiadania, ławki).
  2. Dostosowanie umiejscowionej na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu łazienki/toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  3. Szkolenia pracowników Urzędu Miasta z przygotowania dokumentów „dostępnych”.
  4. Montaż tabliczek informacyjnych przy pomieszczeniach biurowych oraz informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Nowy Targ.
Wprowadzono 05-05-2023
Będzie wyświetlane do 30-06-2023
Oglądane - 162

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE