RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 135

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA NOWY TARG W SPRAWIE ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO NOWY TARG 26 RÓWNIA SZAFLARSKA

W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni medialnej apeli o niepodejmowanie na najbliższej sesji Rady Miasta uchwały w sprawie zmiany planu miejscowego NOWY TARG 26 Równia Szaflarska Urząd Miasta Nowy Targ informuje, że projekt uchwały dotyczy zmiany obowiązującego planu miejscowego dla tego obszaru. Rezerwa terenu pod południową obwodnicę miasta została wpisana do ww. dokumentu i uchwalona w 2013 r., po kilkuletniej procedurze planistycznej. Procedowana obecnie zmiana planu dotyczy części graficznej i tekstowej.

Nieprawdą jest, że skierowana do uchwalenia uchwała w sprawie zmiany planu miejscowego umożliwi budowę czterech pasów drogi. Budowa jezdni może być realizowana zgodnie z tzw. specustawą drogową, niezależnie od ustaleń planu miejscowego.

Należy zwrócić uwagę, że wskazana w planie miejscowym w 2013 r. rezerwa terenu pod jezdnię, wyznaczana jest w oparciu o materiały przekazane przez zarządcę drogi, tj. GDDKiA i z nim uzgodniona. Plan miejscowy przewiduje rozwiązania ograniczające wpływ projektowanej inwestycji na sąsiednie tereny istniejącej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej, m.in. poprzez wyznaczenie pasa zieleni izolacyjnej. W projekcie zmiany planu, przewidziane strefy zabudowy wielorodzinnej nie przylegają bezpośrednio do planowanej drogi krajowej. Jak już wspomniano, tereny te są oddzielone pasem zieleni izolacyjnej, bądź pasem drogi niższej kategorii (realizowane obecnie przedłużenie ul. Sikorskiego).

Obecnie inwestor – GDDKiA złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, która jest pierwszą z kilku wymaganych prawem decyzji wymaganych do uzyskania przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Wniosek ten, w myśl przepisów prawa, będzie procedowany niezależnie od tego, czy zmiana planu zostanie uchwalona, czy nie. Nieuchwalenie zmiany planu, o co postulują autorzy apeli, spowoduje natomiast, że proponowane przez właścicieli nieruchomości, jak i przez inwestorów zmiany, nie zostaną wprowadzone w życie, a w mocy pozostanie plan, który dotychczas tam obowiązuje od 2013 r. wraz z przebiegiem projektowanej południowej obwodnicy miasta.

Od końca lat 90. XX w. strategiczne dokumenty planistyczne Nowego Targu wskazywały przebieg planowanej południowej obwodnicy miasta, która domykała od południa obszar przewidziany do realizacji zabudowy wielorodzinnej. Nowe osiedle Polana Szaflarska powstało z pełną świadomością, że w przyszłości, nieopodal powstanie obwodnica. Również Nowotarska Strefa Relaksu, realizowana od 2017 r., powstawała w bezpośrednim sąsiedztwie terenu wskazanego pod tę inwestycję, o czym wiedzieli inicjatorzy jej utworzenia.

Wiązanie projektu zmiany planu miejscowego NOWY TARG 26 Równia Szaflarska z planowaną budową drogi należy uznać za bezpodstawne, ponieważ procedura jej lokalizacji, a potem realizacji będzie prowadzona przez inwestora zgodnie z przepisami prawa, niezależnie do ustaleń planu miejscowego.

Wprowadzono 21-04-2023
Będzie wyświetlane do 00-00-0000
Oglądane - 319

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE