RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 164

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE NOWEGO TARGU W SEZONIE 2022/2023

KOMUNIKAT
Urzędu Miasta Nowy Targ w sprawie:
wykazu dróg oraz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Nowego Targu w sezonie 2022/2023.

I. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

1. droga krajowa nr 47 Zabornia - Zakopane i droga krajowa nr 49 Nowy Targ - Jurgów, wykonawcą będzie Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. -

 tel. Punktu Obsługi Kontraktu 513-711-868,

tel. dyżurny całodobowy GDDKiA rejon Nowy Targ - 18 266-28-86.

II. Zarząd Dróg Wojewódzkich

1. droga wojewódzka nr 957, ul. Ludźmierska.
2. droga wojewódzka nr 969 Nowy Targ - Stary Sącz na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do granic administracyjnych.
wykonawcą będzie Andrzej Rol - tel. 605-277-682

Odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Jacek Rokicki - tel. 18 265-14-77, 798-826-365 lub 609-209-310 i Marcin Matras - tel. 609-094-547

III. Powiatowy Zarząd Dróg

1. drogi powiatowe leżące w granicach administracyjnych Nowego Targu (ul. Szaflarska ul. Św. Anny, ul. Kowaniec, ul. Waksmundzka) wykonawcą będzie KAL-TRANS Sp. jawna Kalata - tel. 601-550-142, 18 275-45-73.
Odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Józef Maryniarczyk - tel. 18 266-47-00 lub 609-820-544

IV. Urząd Miasta Nowy Targ

Ulice miejskie podzielono na strefy, za które odpowiedzialni są następujący wykonawcy:

1. Strefa II: os. Niwa - strona zachodnia i wschodnia zjazdy od ul. Krakowskiej wszystkie odgałęzienia, os. Niwa Potok - od ul. Partyzantów z odgałęzieniami, ul. Partyzantów, łącznik Niwa - Klikuszówka, ul. Grel Boczna, ul. Starokrakowska, ul. Św. Brata Alberta, os. Robów od ul. Kowaniec do ostatnich zabudowań z odgałęzieniami, os. Robów do byłego Ośrodka Wychowawczego i do budynku nr 109 c, os. Marfiana Góra do ostatnich zabudowań, os. Zadział wzdłuż potoku do końca asfaltu, os. Zadział - odgałęzienie do Buflaku, os. Zadział połączenie z os. Nowym z odgałęzieniem, os. Nowe, os. Buflak - odgałęzienie w prawo i na wprost do końca asfaltu, boczna os. Nowe działka ew. 2783 i część działki ew. 2662, boczna os. Nowe działki ew. 2824 i 3352.
Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót w tej strefie będzie: Jan Adamczyk - tel. 603-092-388

2. Strefa III: os. Szuflów do końca asfaltu z odgałęzieniami i zjazd do ul. Robów, os. Szuflów, ul. Smrekowa i zjazd do Przedszkola, os. Gazdy - wszystkie odgałęzienia do ostatnich zabudowań, os. Oleksówki - droga pod Prewentorium do końca asfaltu + interwencyjnie droga w kierunku budynku 20 b, os. Oleksówki - żółty szlak do końca asfaltu z odgałęzieniem oraz łącznikiem do drogi pod Prewentorium, os. Oleksówki od ul. Kowaniec - Długa Polana - do końca asfaltu z odgałęzieniem, droga z ul. Kowaniec poniżej Kościoła - wszystkie odgałęzienia do końca asfaltu, droga z ul. Kowaniec za mostkiem na zachód - do końca asfaltu, droga z ul. Kowaniec przed mostkiem na zachód - do końca asfaltu, droga z ul. Kowaniec za budynkiem Straży Pożarnej - wszystkie odgałęzienia, droga od ul. Kowaniec do Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Willowa od skrzyżowania z ul. Gorczańską w górę, ul. Kokoszków Boczna od ul. Gorczańskiej do ostatnich zabudowań, ul. Majora St. Mroszczaka, ul. Kokoszków od Zespołu Szkół Rolniczych do końca asfaltu, ul. Kokoszków Boczna od drogi głównej działka ew. 6633/2, ul. Kotlina, ul. Słoneczna, ul. Gen. Galicy, ul. Przywodzie, ul. Zacisze, os. Bednarskiego, ul. Ustronie, ul. Ustronie Górne, ul. Skotnica, ul. Skotnica Górna, ul. Halikowskiego.
Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót w tej strefie będzie: Wojciech Ścisłowicz - tel. 609-098-655

3. Strefa I: pozostałe ulice miejskie nie wymienione powyżej.

Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Firma Handlowo-Usługowa "KAL-TRANS" Spółka Jawna Kalata z siedzibą ul. os. Nowe 1E - tel. 609-555-669.

Nadzór merytoryczny z ramienia Urzędu Miasta nad realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg prowadzić będzie:

Referat ds. Drogownictwa i Transportu, w poniedziałki od godz. 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do 15.30 i piątek od godz. 7.30 do 15.00 tel. 18 261-12-93 lub 18 261-12-89

Odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Marian Twaróg - tel. 667-727-416

Ulice miejskie utrzymywane są w standardzie nie mniejszym niż 3 lub 6 zgodnie z poniższym zestawieniem. W uzasadnionych przypadkach, w terenie nieosłoniętym, dopuszcza się okresowo, w czasie występowania bardzo intensywnych opadów śniegu i silnego wiatru, utrzymanie w 4 standardzie drogi, na której w danych warunkach atmosferycznych niemożliwe jest utrzymanie wyższego standardu. Czas doprowadzenia dróg do właściwego standardu nie może być dłuższy niż 12 godzin od ustania zjawiska.

 

Stan­dard

 

Opis stanu utrzymania drogi dla danego

 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

 

po ustaniu opadów śniegu

 

Od stwierdzenia występowania zjawisk

 

3 .

 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na całej długości

 

Śnieg:

-luźny                   - 6 godz.

-zajeżdżony – gr. do 5 cm występuje

-zaspy, języki śniegowe: lokalnie                - 6 godz.

 

W miejscach wyznaczonych:

-gołoledź              - 5 godz.

-szron                   - 5 godz.

-sadź                     - 5 godz.

-pośniegowa         - 6 godz.

-lodowica             - 5 godz.

 

4.

 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

 

Śnieg:

-luźny                   - 8 godz.

-zajeżdżony    – występuje

-języki śnieżne– występuje

-zaspy              - do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

 

W miejscach wyznaczonych:

-gołoledź             – 8 godz.

-pośniegowa      - 10 godz.

-lodowica            – 8 godz.

 

6.

Jezdnia zaśnieżona.

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb - po jednorazowym opadzie powyżej 10 cm. Po odśnieżeniu jezdnie posypane  w miejscach decydujących o możliwości ruchu.

Śnieg:

-luźny                  - występuje

-zajeżdżony         - występuje (warstwa nie przekraczająca grubości 10 cm, w tym koleiny)

-nabój śnieżny     - występuje 

-zaspy                  - występują

 Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz.

 

 

W miejscach wyznaczonych:

-wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu - występują

 

 

Wprowadzono 17-11-2022
Będzie wyświetlane do 31-03-2023
Oglądane - 115

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE