RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 86

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA ANALIZY RYZYKA PRZEZ WŁAŚCICIELI UJĘĆ WODY

Małopolski Urząd Wojewódzki przypomina o obowiązku wykonania analizy ryzyka przez właścicieli ujęć wody.

Obowiązek przeprowadzenie analizy ryzyka nałożony został na właściciela ujęcia wody, realizującego zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Oprócz tego, zgodnie z art. 133 ust. 5 ustawy Prawo wodne, analizę ryzyka przeprowadza się dla:

  1. ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służącego zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób;
  2. indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.

W związku z powyższym Małopolski Urząd Wojewódzki informuje że, obowiązek sporządzenia analizy ryzyka nie dotyczy wyłącznie zakładów wodociągowych, ale każdego użytkownika ujęcia, jeżeli tylko woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej. Oznacza to, że analizę ryzyka należy opracować dla ujęcia wody zaopatrującego np. szkołę, w której z wody korzystają dzieci, czy zakład przemysłowy, w którym wodę pobiera się na cele socjalno-bytowe, niezależnie od skali eksploatacji. Każde ujęcie wody wymaga sprawdzenia, czy uwarunkowania hydrogeologiczne (hydrologiczne) i sposób zagospodarowania terenu, co najmniej w obszarze zasobowym ujęcia, mogą potencjalnie doprowadzić do utraty jakości ujmowanej wody.

Zgodnie z art. 551 ust. 2 ustawy Prawo wodne, właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej na przeprowadzenie analizy ryzyka mają 5 lat od daty wejścia w życie ustawy tj. do 31 grudnia 2022 r.

Konsekwencją braku wykonania analizy ryzyka lub jej nieprzedłożenia wojewodzie w terminie do końca 2022 roku jest możliwość cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego w drodze decyzji organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych (art. 415 pkt 8).

  1. Pismo Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  2. Załącznik nr 1 - Zasady sporządzania analizy ryzyka ujęć wody.
  3. Załącznik nr 2 - Zawartość wniosku o ustanowienie strefy ochronnej ujęć wody.
Wprowadzono 20-09-2022
Będzie wyświetlane do 31-12-2022
Oglądane - 81

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE