RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 89

OGŁOSZENIE PKP W SPRAWIE PRZEKWALIFIKOWANIA PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu informuje, że w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo - drogowego kat. "D" w km 25,749 na linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane w ciągu drogi niepublicznej, Zakład rozpoczyna procedurę jego przekwalifikowania do kategorii "F" tj. użytku niepublicznego. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 1744 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo - drogowego usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii "F", na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

Wnioski proszę przesłać na adres: Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu ul. Batorego 80, 33-300 Nowy Sącz. W przypadku braku chętnych Zakład przystąpi do likwidacji ww. przejazdu kolejowo - drogowego.

Ostateczny termin zgłoszenia do Zakładu gotowości podpisania Umowy na użytkowanie przedmiotowego przejazdu kolejowo - drogowego w kategorii "F" mija z dniem 30.09.2022 r.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Nowym Sączu, adres ul. Batorego 80, 33-300 Nowy. telefon kontaktowy 018 5352341).

Wprowadzono 15-09-2022
Będzie wyświetlane do 30-09-2022
Oglądane - 114

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE