X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 48

AKTUALIZACJA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo,
W związku ze stwierdzonym wzrostem odbioru odpadów komunalnych oraz otrzymaną z MZWiK w Nowym Targu Sp. z o. o informacją dotyczącą zużycia wody w gospodarstwach domowych spowodowaną większą liczbą zamieszkujących osób w lokalu zwracam się do Państwa z  uprzejmą prośbą o zaktualizowanie informacji o ilości zamieszkujących osób w Państwa nieruchomościach poprzez złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowy Targ.

W przypadku potwierdzenia zwiększonej ilości odpadów odbieranych z nieruchomości Referat ds. Gospodarki  Odpadami zobowiązany będzie do wszczęcia postępowania.

Informuję, że obowiązuje termin złożenia ww. deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana ilości osób. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

Przypominam również, że w związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 roku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019, poz. 2010 z późn. zm.), wprowadzono prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych obowiązujący na terenie Miasta Nowy Targ od 1 lutego 2020 roku . Osoby deklarujące dotychczas nieselektywny sposób zbierania odpadów zobowiązane są do zmiany deklaracji – dotyczy to zarówno właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Wzory deklaracji dostępne są pod adresem: http://www.nowytarg.pl/jb_jzs.php?zm=133

UWAGA: Mieszkańcy budynków wielolokalowych składają informację o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym do swojego zarządcy budynku, czyli administracji Spółdzielni lub Wspólnoty Mieszkaniowej w sposób ustalony przez tych zarządców.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Nowy Targ pod numerem telefonu: 18 26-11-256.

Wprowadzono 25-05-2020
Będzie wyświetlane do 00-00-0000
Oglądane - 1204

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE