RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 55

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Nowym Targu - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów celem wcześniejszego zaplanowania ślubu cywilnego (rezerwacja sali, zaproszenie gości) - informuje o wolnych terminach ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Nowym Targu.

 
więcej»

Burmistrz Miasta Nowy Targ informuje o wszczęciu postępowania w sprawie nadania nazwy nowej drodze biegnącej od ul. Kokoszków w kierunku wschodnim (w załączeniu mapa z jej przebiegiem).

 
więcej»

W związku z rozpoczęciem prac w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Krzywej z ul. Długą, polegających na wykonaniu wyniesionego skrzyżowania, Wykonawca robót budowlanych Zibud Sp. z o.o. Sp. komandytowa, informuje, że od dnia 08.05.2024 r. (środa) na przedmiotowym skrzyżowaniu dróg miejskich wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym polegające m. in. na zawężeniu pasu ruchu na ul. Długiej. 

 
więcej»
 
więcej»
 
więcej»
 
więcej»

W związku z planowanym remontem drogi gminnej pl. Evry, Wykonawca robót budowlanych FHU „KAL – TRANS” Spółka Jawna Kalata, informuje, że od dnia 03.04.2024 r. zamknięty zostanie odcinek pl. Evry, od skrzyżowania z ul. Podhalańską do skrzyżowania z ul. gen. Stanisława Maczka, na długości około 110mb.

 
więcej»
 
więcej»
 
 
 
więcej»

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

 
więcej»

W związku z doniesieniami dot. występowania szczurów w okolicy nowotarskiego rynku, przypominamy o obowiązkach wynikających z art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284 z późn. zm.), jak również z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Targ, zgodnie z którymi:

Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością zobowiązany jest utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (…) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki. Deratyzację można przeprowadzić we własnym zakresie lub przy pomocy specjalistycznej firmy deratyzacyjnej. Koszty jej przeprowadzenia ponosi właściciel nieruchomości.

 
więcej»
 
więcej»
 
więcej»

Odpowiedź na „list do Nowotarżan” autorstwa Macieja Tokarza dotyczący spalarni odpadów medycznych przy szpitalu w Nowym Targu

W nawiązaniu do artykułu jaki ukazał się na portalu podhale24.pl, w którym opublikowano list do Nowotarżan p. Macieja Tokarza informuję, że fakt złożenia przez Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji polegającej na wytwarzaniu ciepła technologicznego na potrzeby Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu w oparciu o termiczne przetwarzanie odpadów” nie jest żadną tajemnicą jak sugeruje autor wystąpienia. 

 
więcej»

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT NOWOTARSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

 
więcej»
 
więcej»

List w formie PDF do wglądu Załącznik

 

Szanowni Państwo! Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), z dniem 31 grudnia 2022 r. zezwolenia w zakresie skupu konopi włóknistych wydane przez marszałka województwa oraz zezwolenia na uprawę konopi włóknistych wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) straciły ważność.

 
więcej»
 
więcej»
 
więcej»

System SMS

 
więcej»

Szanowni Państwo,
W związku ze stwierdzonym wzrostem odbioru odpadów komunalnych oraz otrzymaną z MZWiK w Nowym Targu Sp. z o. o informacją dotyczącą zużycia wody w gospodarstwach domowych spowodowaną większą liczbą zamieszkujących osób w lokalu zwracam się do Państwa z  uprzejmą prośbą o zaktualizowanie informacji o ilości zamieszkujących osób w Państwa nieruchomościach poprzez złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowy Targ.

W przypadku potwierdzenia zwiększonej ilości odpadów odbieranych z nieruchomości Referat ds. Gospodarki  Odpadami zobowiązany będzie do wszczęcia postępowania.

 
więcej»

 
więcej»
 
więcej»
 
więcej»

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że w celu zapewnienia możliwości zgłaszania przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami, został uruchomiony tel. nr  606 382 072, gdzie przez całą dobę można zgłaszać interwencje w ww. zakresie.

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ, nie wszystkie miejsca zostały obsadzone, w związku z czym ogłaszam nabór ciągły na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

 
więcej»

Od dnia 1 października 2017 r. świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizuje Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu.

W ramach przypomnienia zasad realizacji świadczeń w tym zakresie informujemy, że świadczenia będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

 
więcej»

Burmistrz Miasta Nowy Targ przypomina, że miejsca postojowe na drogach publicznych są ogólnodostępne i wszyscy użytkownicy drogi mają jednakowe prawa do korzystania z nich. Niedopuszczalne jest blokowanie tych miejsc przedmiotami w postaci pachołków, skrzynek itp.

Dlatego wszystkich właścicieli tych przedmiotów proszę o ich niezwłoczne uprzątnięcie z pasa drogowego, w przeciwnym wypadku Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji będzie je usuwał jako podrzucone odpady komunalne stałe.

 
Komunikaty i Ogłoszenia Urzędu Miasta
Ogłoszenie z dnia: 2024-05-13 i będzie publikowane do dnia: 2024-05-29
Ogłoszenie z dnia: 2024-05-09 i będzie publikowane do dnia: 2024-05-27
Ogłoszenie z dnia: 2024-05-07 i będzie publikowane do dnia: 2024-05-22
Ogłoszenie z dnia: 2024-04-03 i będzie publikowane do dnia: 2027-04-03
Ogłoszenie z dnia: 2024-01-08
Ogłoszenie z dnia: 2023-12-08
Ogłoszenie z dnia: 2023-11-24
Ogłoszenie z dnia: 2023-09-05
Ogłoszenie z dnia: 2023-03-26 i będzie publikowane do dnia: 2027-04-02
Ogłoszenie z dnia: 2022-10-11
Ogłoszenie z dnia: 2022-08-03
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE