Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Miasta Nowego Targu

za okres sprawozdawczy od 1.10.2002r. do 30.09.2003r.

Tabela nr 3
Obrót nieruchomościami komunalnymi
Forma rozdysponowania
Forma rozdysponowania Pow. (ha) Wartość (tys.)
Gminny zasób nieruchomości 235.34 18 560
w tym nietrwale rozdysponowane:  
dzierżawa /użyczenie/ 18.40  
administracja przez jedn. budżetowe 19.26  
drogi i ulice miejskie (istniejące) 41.45  
zasób nieruchości w dyspozycji Urzędu w tym część lotniska 156.23 49.69  
Nieruchomości trwale rozdysponowane: 161.86 14 603
Użytkowanie wieczyste i użytkowanie 130.52 10 323
w tym: część lotniska 77.94  
pod budownictwo przemysłowe 21.45  
pod budownictwo mieszkaniowe 15.12  
ogrody działkowe 4.52  
inne 11.49  
Zarząd 31.34 4 280
w tym: MZWiK 13.00  
Szkoły i Przedszkola 9.75  
Pozostałe 8.59  
R A Z E M. 397.20 33 163


Forma zbycia

Forma rozdysponowania Pow. (ha) Wartość (tys.)

Grunty „zbyte”

41.04 100 %

 

w tym w 2003 roku ( od 1.10.2002r. do 30.09.2003r.)

27.92

8 336

sprzedane

4.00 10 %

 

w tym w 2003 roku

0.18

85

sprzedane użytkownikom wieczystym

28.27 69 %

 

w tym w 2003 roku

27.09

8 106

zwrócone byłym właścicielom (reprywatyzacja)

2.43 6 %

 

w tym w 2003 roku

0.26

43

zamienione

2.86 7 %

 

w tym w 2003 roku

0.16

18

nieodpłatnie przekazane
(w tym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność )

2.87 7 %

 

w tym w 2003 roku

0.23

84

inne (zniesienia współwłasności, zasiedzenia itp.)

0.61 1 %

 

w tym w 2003 roku

0.00

0