Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Miasta Nowego Targu

za okres sprawozdawczy od 1.10.2002r. do 30.09.2003r.

Tabela nr 2
Grunty Gminy Miasta Nowego Targu wg sposobu nabycia
Sposób nabycia Grunty nabyte ogółem od 1990r. Grunty zbyte Stan na 30.09.2003r
pow.(ha) wartość (tys) pow.(ha) wartość (tys) pow.(ha) wartość (tys)
PRZEZ KOMUNALIZACJĘ 330.15   39.83   290.32 22 654
w tym: w 2003 roku * 0.52   27.86      
PRZEZ NABYCIE 76.92   1.21   75.71 7 634
(kupno, zamiany, darowizny i inne)            
w tym: w 2003 roku * 2.30   0.06      
ŁĄCZNIE WŁASNOŚĆ GMINY 407.07 41 890 41.04 11 602 **366.03 30 288
w tym: w 2003 roku * 2.82 1 005 27.92 8 336    

wg stanu na 30 września 2003 r.
* za okres sprawozdawczy tj. od 1.10. 2002 r. do 30.09.2003 r.
** obejmuje prawo własności i użytkowania wieczystego