Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

06 czerwca 2024

Referat ds. Drogownictwa i Transportu Urzędu Miasta Nowy Targ zawiadamia, iż w dniu 21 maja 2024r. został przekazany Wykonawcy plac budowy dla zadania inwestycyjnego pn: „Remont istniejącego parkingu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu.” W ramach w/w zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni i miejsc postojowych, nowa nawierzchnia wysp dzielących z kostki betonowej brukowej, wymienione zostaną wpusty deszczowe, wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe oraz zostaną zamontowane urządzenia BRD. Planowane zakończenie prac remontowych to: lipiec 2024r.

Wykonawcą robót jest Firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Spółka Jawna KALATA, os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary.

W związku z powyższym Wykonawca robót prosi o nie parkowanie pojazdów na terenie parkingu oraz o wyrozumiałość w związku z wystąpieniem utrudnień w czasie wykonywania prac remontowych. Jednocześnie w imieniu Wykonawcy prosimy o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.

Dodano: 06.06.2024 Autor: Maksymilian Gryglak
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne