X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 61

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac konserwatorskich dotyczących kapliczki domkowej pw. Matki Bożej Immaculata wraz z jej wyposażeniem, położonej przy ul. Składowej koło nr 18A   w Nowym Targu


Nasz znak: FPiI.7013.15.2021
Nowy Targ, 08.07.2021 r.

 

Sprawa: wykonanie prac konserwatorskich dotyczących kapliczki domkowej pw. Matki Bożej Immaculata wraz z jej wyposażeniem, położonej przy ul. Składowej koło nr 18A w Nowym Targu.

 

Działając zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pózn. zmianami), Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ przesyła zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac konserwatorskich dotyczących kapliczki domkowej pw. Matki Bożej Immaculata wraz z jej wyposażeniem, położonej przy ul. Składowej koło nr 18A   w Nowym Targu.

 

 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje renowację między innymi:

  • kapliczki murowanej,

  • metalowych bramek bocznych,

  • zadaszenia kapliczki,

  • żelaznego krzyża,

  • elementów architektury drewnianej w tym stolarki portalowej i okiennej,

  • tynków i polichromii ściennej wewnątrz obiektu,

  • drewnianego ołtarza i podestu,

  • obrazów tempera na podobraziu tekturowym,

  • ram obrazów,

  • gipsowej figury przedstawiającej Matkę Bożą Immaculata,

  • posadzki kamiennej,

  • zgodnie z programem prac konserwatorskich pozytywnie zaopiniowanym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (załącznik nr 2).

 2. Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

  1. Prace konserwatorskie winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie.

  2. Wszelkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca.

  3. Ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1).

  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.

 3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia:

  Obowiązującą formą zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie spisanego protokołu z odbioru robót.

 4. Termin realizacji zamówienia:
  -  90 dni od dnia podpisania umowy.

 5. Szczegółowe informacje można uzyskać:
  w Wydziale Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ,
  pokój nr 215, mgr inż. arch Marta Słotwińska - Kluska tel.  18 261 12 76,
  e-mail: marta_slotwinskakluska@um.nowytarg.pl

 6. Ofertę należy złożyć:
  do dnia 19.07.2021r. (poniedziałek) do godz. 16,
  na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowej kapliczce, położonej przy ul. Składowej koło nr 18A   w Nowym Targu,
  lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@um.nowytarg.pl

 7. Załączniki:

  1. Druk ofertowy

  2. Program prac konserwatorskich.

Pliki do pobrania

oferty_do_130000_9805_program.pdf (6 190) KB
oferty_do_130000_9805.pdf (822) KB
oferty_do_130000_9805_druk.pdf (288) KB

Wytworzył: Marta Słotwińska-Kluska
Data wprowadzenia: 09-07-2021
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 55

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE