X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 53

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych ujętych za pomocą istniejącej studni kopanej SK-2, zlokalizowanej na dz. ewid. nr 11149, w celu zaopatrzenia w wodę budynku należącego   do Handlowo  – Produkcyjnej Spółdzielni Pracy "Samopomoc Chłopska".


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

 

KR.ZUZ.3.4210.380.2021.IB
Nowy Sącz, 21-06-2021

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 04.05.2021 r., (data wpływu 13.05.2021  r.), Handlowo - Produkcyjnej Spółdzielni Pracy „Samopomoc Chłopska”, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu - Panią Elżbietę Zarębską, Rynek 14, 34-400 Nowy Targ,

zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych ujętych za pomocą istniejącej studni kopanej SK-2, zlokalizowanej na dz. ewid. nr 11149, w celu zaopatrzenia w wodę budynku należącego   do Handlowo  – Produkcyjnej  Spółdzielni Pracy  „Samopomoc Chłopska”,  w  m.  Nowy Targ,  w ilości:

 

Qmax.s  = 0,00010416 m3/s         Qśr.d  = 4,5 m3/dobę      Qdop.r = 1888,875 m3/rok

 

 

Ze   złożonymi   przy   wniosku   dokumentami   strony   postępowania    mogą   zapoznać się w Nadzorze Wodnym Nowy Targ, ul. Ludźmierska 34, 34-400 Nowy Targ w godz. 830 – 1430 lub poprzez udostępnienie akt   sprawy   lub   poszczególnych dokumentów z tych   akt   sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

 

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
(-)

Tomasz Bukowiec
Główny Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych

 

 Sprawę prowadzi Izabela Baziuk, tel. 18 266 5436 wew. 21, e-mail: izabela.baziuk@wody.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz

tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl

 

 

 

 

2

Pliki do pobrania

ogloszenie_9770.pdf (229) KB

Wytworzył: Tomasz Bukowiec
Data wprowadzenia: 21-06-2021
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 70
Wyświetlane do: 28-06-2021

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE