X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 62

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Spółka z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szaflarska 140 w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na wykonanie : Modernizacji, wymiany domofonów w 5 klatkach schodowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szaflarska 140 w Nowym Targu


I. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE

Wymiana starego panelu analogowego w tym wymianie unifonów na panel cyfrowy z funkcją zamka szyfrowego oraz z czytnikiem RFiD co umożliwi otwarcie drzwi wejściowych za pomocą indywidualnego kodu, otwarcie drzwi za pomocą zbliżenia breloka lub karty.

II. OFERTA WINNA ZAWIERA

  • Oferta winna być sporządzona w całości w języku polskim, czytelnie i podpisana przez upoważnionego oferenta.
  • nazwę i adres siedziby oferenta NIP i Regon
  • cenę oferty za całości robót (ceny jednostkowe wyrażone w netto i brutto winny zawierać organizacje robót oraz zabezpieczenie terenu robót.)
  • wypełniony załącznik Nr 1
  • Podpisane oświadczenie załącznik Nr 2
  • termin wykonania prac ( nie później niż do 30 września 2021 r.)

Wymagania Techniczne Proponowanych Technologii

  1. Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać atest i certyfikat bezpieczeństwa dopuszczający je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym
  2. Zgodność z wymogami technicznymi i obowiązującymi normami PN

Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej obiektu, w którym będą prowadzone prace, zdobył wszelkie informacje, które będą konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

III. SKŁADANIE OFERT

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach , zaopatrzonych pieczęcią oferenta z napisem "Domofony - ul. Szaflarska 140 " w terminie do dnia 30.06.2021r do godz. 14:00 w siedzibie biura Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Sp. z o.o. , ul. Powstańców Śląskich 2.

O rozstrzygnięciu zamówienia w terminie do 15 dni zostaną powiadomieni wszyscy oferenci którzy złożyli oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

 

Pliki do pobrania

oferty_do_130000_9768.pdf (160) KB
oferty_do_130000_9768_z01.doc (29) KB
oferty_do_130000_9768_z02.docx (14) KB

Wytworzył: Dorota Burdyn
Data wprowadzenia: 17-06-2021
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 70

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE