X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 59

ZARZĄDZENIE Nr 0050.77.2021 BURMISTRZA MIASTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY MIASTO NOWY TARG z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie:
zmiany zarządzenia Nr 0050.Z.143.2019 z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną Gminy Miasto Nowy Targ oraz Miejskiego Zespołu Kierowania Procesem Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.), art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.372) oraz § 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) zarządza się, co następuje:

§ 1

W przedmiotowym Zarządzeniu w § 2 otrzymuje brzmienie:

 1. W skład Miejskiego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną Gminy Miasto Nowy Targ wchodzą:

  1. Kierownik Miejskiego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną - Burmistrz Miasta Nowego Targu,

  2. Z-ca Kierownika Zespołu Kierowania Obroną Cywilną – Kierownik ds. Operacyjnych - I-szy Z-ca Burmistrza Miasta Nowego Targu,

  3. Z-ca Kierownika Zespołu Kierowania Obroną Cywilną - II-gi Z-ca Burmistrza Miasta Nowego Targu,

  4. Kierownik Zespołu ds. Organizacyjnych – Sekretarz Miasta Nowy Targ,

  5. Kierownik Zespołu ds. Zaopatrzenia i Transportu – Kierownik Referatu ds. Drogownictwa i Transportu,

  6. Kierownik Zespół ds. Opieki Społecznej – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.

 2. Zespół ds. Organizacyjnych:

  1. Z-ca Kierownika Zespołu– wyznaczony przez Sekretarza Miasta pracownik Wydziału Administracji i Kadr,

  2. członkami zespołu ds. organizacyjnych są wyznaczeni pracownicy w Wydziale Administracji i Kadr.

 3. Zespół ds. Operacyjnych:
  1. Z-ca Kierownika Zespołu ds. Operacyjnych – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa a w razie jego nieobecności Podinspektor ds. Obrony Cywilnej,

  2. pomocnik Kierownika Zespołu ds. walki z pożarami i likwidacji miejscowych zagrożeń – Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu,

  3. pomocnik Kierownika Zespołu ds. Ochrony i Porządku – Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji,

  4. członek Zespołu ds. Łączności - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich,

  5. członek Zespołu ds. Wykrywania Zagrożeń – Komendant Drużyny Wykrywania i Alarmowania.

 4. Zespół ds. Opieki Społecznej:
  1. Z-ca Kierownika Zespołu ds. Opieki Społecznej – Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców,

  2. członek Zespołu ds. Zakwaterowania – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych,

  3. członek Zespołu ds. Oświaty i Wychowania – Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty Usług Wspólnych.

 5. Zespół ds. Zaopatrzenia i Transportu:
  1. pomocnik Kierownika Zespołu ds. Drogownictwa – Inspektor w Referacie ds. Drogownictwa i Transportu,

  2. pomocnik Kierownika Zespołu ds. Transportu – Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu,

  3. pomocnik Kierownika Zespołu ds. Budowli Ochronnych – Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych i Inwestycji,

  4. pomocnik Kierownika Zespołu ds. Ochrony Dóbr Kultury – Naczelnik Wydziału Kultury Sportu i Promocji,

  5. pomocnik Kierownika Zespołu ds. Obiektów Zabytkowych - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki,

  6. członek Zespołu ds. Zaopatrzenia – podinspektor w Wydziale Administracji i Kadr.

 6. Grupa specjalistów:
  1. specjalista ds. finansowo – budżetowych – Skarbnik Miasta,

  2. specjalista ds. ochrony środowiska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

  3. specjalista ds. odkażania i dezynfekcji – Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu,

  4. specjalista ds. zaopatrzenia w wodę – Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Targu,

  5. specjalista ds. energetyki cieplnej – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Targu.

 

§ 2

W przedmiotowym Zarządzeniu w § 3 otrzymuje brzmienie:

 1. Z Zespołu Kierowania Obroną Cywilną wydzielono „Miejski Zespół Kierowania Procesem Ewakuacji /Przyjęcia/ Ludności” w składzie:

  1. Kierownik Zespołu – I – Z-ca Burmistrza,

  2. pomocnik Kierownika Zespołu ds. Organizacyjno – Planistycznych – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,

  3. pomocnik Kierownika Zespołu ds. Zabezpieczenia – Sekretarz Miasta lub wyznaczony przez niego pracownik Wydziału Administracji i Kadr,

  4. członek Zespołu ds. Organizacyjno–Planistycznych – Podinspektor ds. OC w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,

  5. członek Zespołu ds. Organizacyjno–Planistycznych – Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich,

  6. członek Zespołu ds. Organizacyjno–Planistycznych – Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty Usług Wspólnych,

  7. członek Zespołu ds. Zabezpieczenia odpowiedzialny za opiekę społeczną – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,

  8. członek Zespołu ds. Zabezpieczenia odpowiedzialny za transport – Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu,

  9. członek Zespołu ds. Zabezpieczenia odpowiedzialny za zakwaterowanie – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych,

  10. członek Zespołu ds. Zabezpieczenia odpowiedzialny za pomoc medyczną i psychologiczną- Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców.

 

§ 3

W przedmiotowym Zarządzeniu zmienia się załącznik nr 3 „Skład osobowy Miejskiego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa zapozna osoby funkcyjne Miejskiego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną Gminy Miasto Nowy Targ z obowiązkami w zakresie zadań w części ich dotyczącej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2021_0050_077.pdf (115) KB

Wytworzył: Zbigniew Korczak
Data wprowadzenia: 14-06-2021
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 88

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE