X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie podziemnego zbiornika przeznaczonego do magazynowania oleju opałowego o pojemności 5m3


Nasz znak: RiU.6220.10.2021
Nowy Targ, dnia: 7 czerwca 2021r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów opiniujących

 

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021r. poz. 735) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247), zawiadamia się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne:

 

na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. reprezentowanego przez Prezesa Zarządu mgr inż. Grzegorza Rattera

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

z dnia: 20 maja 2021r. (uzupełniony dnia 27.05.2021r.)

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

  • budowie podziemnego zbiornika przeznaczonego do magazynowania oleju opałowego o pojemności 5m3, przewidzianego do realizacji w Nowym Targu przy ul. Powstańców Śląskich 1, na terenie obejmującym działkę nr ewid. 13214/2.

Ponadto informuję, że w dniu 7 czerwca 2021 r. tut. Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakresu.

Zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia co do przedmiotu postępowania w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ przy ul. Krzywej 1, II piętro, pokój 231 w godzinach urzędowania: w poniedziałek od godziny 730-1600, od wtorku do czwartku od godziny 7:30-15:30, w piątek od 7:30-15:00.

Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Nowym Targu lub przesłać na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, Wydział Rozwoju i Urbanistyki ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (posiadając konto na www.epuap.gov.pl) – w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń urzędowych Miasta Nowy Targ oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym urzędu.

Wytworzył: Bożena Figus
Data wprowadzenia: 11-06-2021
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 103
Wyświetlane do: 25-06-2021

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE