X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 96

Burmistrz Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na: przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla Gminy Miasto Nowy Targ do Rządowego Programu „Stop Smog” wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami oraz na kompleksową pomoc przy procedurze konkursowej, w tym składanie wyjaśnień, uzupełnień itp. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do ww. wniosku aplikacyjnego i kompleksową obsługę merytoryczną Programu „Stop Smog” w gminie.


Burmistrz Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na: przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla Gminy Miasto Nowy Targ do Rządowego Programu „Stop Smog” wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami oraz na kompleksową pomoc przy procedurze konkursowej, w tym składanie wyjaśnień, uzupełnień itp. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do ww. wniosku aplikacyjnego i kompleksową obsługę merytoryczną Programu „Stop Smog” w gminie.

Nasz znak: GKiOŚ.3037.9.2021
Nowy Targ, 2 czerwca 2021 r.

Burmistrz Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla Gminy Miasto Nowy Targ do Rządowego Programu „Stop Smog” wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami oraz na kompleksową pomoc przy procedurze konkursowej, w tym składanie wyjaśnień, uzupełnień itp. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do ww. wniosku aplikacyjnego.
 2. Kompleksową obsługę merytoryczną Programu „Stop Smog” w gminie.

I. Termin na złożenie oferty:

• do 18 czerwca 2021 roku.

II. Zakres i cel składania wniosku:

Program „Stop Smog” wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Jest on skierowany przede wszystkim do realizacji przez gminy. Celem aplikowania o środki finansowe jest osiągnięcie przez naszą gminę wymiernego efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w tym poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najuboższych gospodarstw domowych w mieście, w tym w szczególności w tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Planowana ilość wyjściowa nowotarskich gospodarstw domowych spełniających kryteria programowe to 20 sztuk.

Realizacja przedsięwzięć w ramach niniejszego programu winna polegać na:

 • Wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
 • Termomodernizacji,
 • Podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • Zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE,
 • Zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

III. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127),
 2. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia w sprawie wzoru wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego (Dz.U z 2020 r. poz. 2440),
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizacje przedsięwzięcia niskoemisyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2447).
 4. Regulamin naboru do Programu „Stop Smog”: https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Stop-Smog-regulamin-naboru-wnioskow.pdf,
 5. Informacje szczegółowe: https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog-2/.

IV. Termin realizacji zamówienia:

 • Ad. 1.: od daty podpisania umowy do 30 września 2021 roku.
 • Ad. 2.: od dnia uzyskania dofinansowania do finalnego rozliczenia realizowanego projektu (maksymalnie do 3 lat od daty zawarcia porozumienia).

V. Składanie ofert:

Wypełnioną ofertę, wg załączonego wzoru, należy złożyć do dnia 18 czerwca 2021 r. (piątek) na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, lub jej wyraźny i czytelny skan na e-mail: mateusz_skupien@um.nowytarg.pl

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami jest mgr inż. Mateusz Skupień – Główny Specjalista z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać w budynku Urzędu Miasta, ul. Krzywa 1, Nowy Targ, II piętro, pok. Nr 204 lub 205, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek) lub telefonicznie pod nr 18 26 11 290, 18 26 11 291.

VI. Pouczenie:

 1. Zainteresowani mogą również składać oferty częściowe (np. tylko na realizację punktu 1 z niniejszego zapytania lub tylko na realizację punktu 2).
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury ofertowej na każdym etapie zapytania i bez podania przyczyny.

VII. Załączniki:

Wzór oferty.
• Skan referencji potwierdzających realizację podobnych zleceń.

Pliki do pobrania

oferty_do_130000_9752.pdf (81) KB
oferty_do_130000_9752_z01.docx (18) KB

Wytworzył: Mateusz Skupień
Data wprowadzenia: 09-06-2021
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 179

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE